Vi arbejder med unge for unge

Vores ungeengagement tager udgangspunkt i unges stemmer, behov, ønsker og bidrag til en bæredygtig fremtid.

Vi arbejder med de mest marginaliserede unge i de fattigste og mest skrøbelige stater i Asien, Mellemøsten og Afrika. Vi arbejder i fællesskab med unge for at sikre, at deres sociale, økonomiske og politiske rettigheder bliver realiseret. Det er et vigtigt mål for os at støtte børn og unge med skolegang og viden om seksuelle og reproduktive rettigheder for dermed at forhindre børneægteskaber og teenagegraviditeter.

Organisationer ledet af unge
Unge er en stærk ressource, men i skrøbelige stater har unge ofte ikke mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. I mange af verdens fattigste lande udgør unge halvdelen af befolkningen. Der er høj ungdomsarbejdsløshed, hvilket betyder, at unge og deres børn risikerer et liv i ekstrem fattigdom i mange generationer fremover. Vi arbejder med organisationer ledet af unge, hvor vi har fokus på kapacitetsopbygning, innovation, menneskerettigheder og indfrielse af verdensmålene. I den vestlige verden har vi for eksempel set, hvordan Greta Thunberg-bevægelsen har samlet unge. Vi arbejder for og med de unge, som rammes hårdest af tørke og hungersnød som følge af klimaforandringerne, så der bliver lyttet til deres stemmer, så de kan få mad, og så de får mulighed for at skabe sig en værdig tilværelse med et anstændigt arbejde.