Klimakrisen

er en børnerettighedskrise

En ny klimarapport slår fast, at børn blandt andet vil opleve syv gange så mange hedebølger som deres bedsteforældre. Heldigvis konkluderer rapporten også, at det ikke er for sent at handle. Læs mere om rapporten her. I videoen herunder kan du høre vores humanitære klimarådgiver, Morten Sparvath, fortælle om klimakrisens konsekvenser for børn.

Klimaforandringerne er en af de største trusler mod børns basale rettigheder.  Samtidig udgør klimakrisen den største barriere for at nå Verdensmålene. Ekstremt vejr, tørke, hedebølger, oversvømmelser og cykloner påvirker børns mulighed for at overleve, lære, trives og udvikle sig, og derfor er klimakrisen en børnerettighedskrise. 

"Tørken gør, at der hverken er nok at drikke eller spise, og derfor sulter min mor og mine søstre. Jeg drømmer om at have mad og vand nok og om at gå i skole" - Sahra, 8 år, Somalia. 

Børn er klimakrisens første og største offer, fordi de er mere sårbare over for eksempelvis sygdom og underernæring, end voksne er. Klimakrisens knusende effekt på børns rettigheder og liv er ikke kun en risiko i fremtiden – det er en realitet lige nu. I det seneste årti er eksempelvis flugt som følge af klimakrisen steget markant. Alene i 2020 blev 30 millioner mennesker, herunder 10 millioner børn, nødt til at forlade deres hjem på grund af ekstremt vejr.  

Ud over at give nødhjælp i form af for eksempel mad, vand, lægehjælp, uddannelse og beskyttelse, arbejder vi med forebyggelse og med at støtte børn og deres samfunds tilpasning og modstandsdygtighed over for klimakrisen.

For børn skal mere end bare overleve – de skal leve.

Sådan styrker vi børn under klimakrisen

  • Vi har klimaprogrammer i hele verden, hvor vi hjælper børn og deres samfund med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringerne og komme sig efter katastrofer, klimakrisen er skyld i. Med mere end 75 års erfaring støtter vi børns ret til deltagelse, til at sige fra og til at kræve handling - også i forhold til klimaforandringerne.

  • En vigtig del af vores arbejde handler om at give børn og voksne de redskaber og muligheder, de har brug for, så de kan skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag uden sult og underernæring. Derfor samarbejder vi med lokale aktører om at hjælpe deres befolkning med at starte virksomheder op og købe såsæd til modstandsdygtige afgrøder, og ved at sikre uddannelse til børn og unge, så de kan få en tilværelse, hvor de selv bestemmer over deres fremtid.

  • Vi ved, at klimakrisen er både uforudsigelig, kompleks og omfangsrig. Derfor arbejder vi ud fra en holistisk tilgang, hvor vi kombinerer forebyggende indsatser med klimatilpasning og modstandsdygtighed. Eksempelvis etablerer vi varslingssystemer, der kan informere om risici og føre til handling før en katastrofe rammer, vi bygger diger i områder, der er ramt af oversvømmelse, og vi uddeler tørkeresistent såsæd, som kan understøtte et bæredygtigt livsgrundlag i områder, som rammes af tørkeperioder.

  • For at beskytte børn etablerer vi børnevenlige områder til børn på flugt og oplyser om børns rettigheder, så de hverken skal tvinges til børnearbejde eller børneægteskaber, når krisen rammer. På den måde hjælper vi børn, mens de står i krisen, og vi skaber forandringer, som kan styrke børns trivsel i fremtiden.

Pigers rettigheder   

Den fattigdom og fødevaremangel, som klimakrisen forårsager, har alvorlige konsekvenser for pigers rettigheder. Når afgrøderne svigter, og dyrene dør, ser mange familier sig nødsaget til at gifte deres døtre væk. Dermed øger klimakrisen pigers risiko for at ende i børneægteskaber, som bl.a. kan føre til tidlige graviditeter og en ond cirkel af fattigdom, som bliver svær at bryde. Under en klimakatastrofe er piger også i risiko for andre former for rettighedskrænkelser som vold, overgreb og trafficking.

Læs mere om vores arbejde for pigers rettigheder.

Børns mentale trivsel

Klimakrisen ødelægger huse og skaber flygtningestrømme, når folk for eksempel tvinges væk fra deres hjem på grund af tørke eller oversvømmelser. Børn på flugt er i særlig risiko for psykologiske traumer som følge af, at de rykkes op med rode. Samtidig kan det have stor negativ effekt på børns mentale trivsel, når de ser naturkatastrofers ødelæggende kraft, får ødelagt deres hjem eller mister familiemedlemmer. Det kan gøre børn oprørte og bange, og et liv på flugt kan sætte børn i risiko for vold og overgreb.

Læs mere om vores arbejde for børns mentale trivsel.

Uddannelse og skolegang    

Omkring halvdelen af de 75 millioner børn, som mister deres skolegang hvert år, mister den på grund af klima- og miljømæssige trusler som katastrofer og sygdomsudbrud. Uddannelse er det vigtigste middel mod fattigdom, fordi uddannelse giver børn og unge bedre fremtidsmuligheder. Samtidig bliver børn og unge mere modstandsdygtige og bedre til at tilpasse sig, når de går i skole. På den måde kan klimakrisen få livslange konsekvenser for børn, som går glip af skolegang og muligheden for at omdanne deres liv og skabe sig en lysere fremtid.

Læs mere om vores arbejde for børns uddannelse.