Her arbejder vi

Afrika

Red Barnet arbejder i Vestafrika, med særligt fokus på Sahel-regionen, for at sikre børns overlevelse, uddannelse og beskyttelse. Vi arbejder sammen med internationale og lokale civilsamfundspartnere og regeringsmyndigheder i Mali, Burkina Faso, Niger og Sierra Leone. Vores fokus er at bekæmpe børneægteskaber og teenagegraviditeter, og at sikre adgang til uddannelse trods skolelukninger som følge af militante angreb og COVID-19. Vi tilbyder psykosocial støtte til børn, unge og deres familier og arbejder for at give unge medbestemmelse og at sikre pengeoverførsler til særligt udsatte grupper, og sundheds- og ernæringsstøtte til småbørn og gravide eller ammende kvinder. I Østafrika og på Afrikas Horn arbejder vi for at sikre udsatte børn adgang til kvalitetsuddannelse, vi bekæmper vold mod børn og unge, støtter børns og unges mentale sundhed og tilbyder psykosocial støtte. Vi arbejder for at give unge medbestemmelse og for at sikre sundheds- og ernæringsydelser, herunder COVID-19 behandling, til småbørn og gravide eller ammende kvinder. Vi samarbejder med lokale myndigheder og civilsamfundspartnere, som i stigende grad kommer til at styre programmerne. Det gør vi i Somalia/Somaliland, Sydsudan,Uganda, Etiopien og Kenya.

Vores målgrupper i Afrika er børn, unge og familier, der lever som flygtninge, internt fordrevne, fattige i udkantsområder på landet eller i byernes slumområder. Vi arbejder for at børns rettigheder bliver overholdt – uanset hvor de bor, og hvor fattige eller konfliktramte de er.
 

Mellemøsten og Nordafrika

Red Barnet arbejder i Mellemøsten og Nordafrika med særligt fokus på de mange flygtninge og internt fordrevne, samt de mest udsatte i de samfund, som tager imod dem. Yemen befinder sig i verdens værste humanitære krise, da flere end 22 millioner børn og voksne har behov for humanitær hjælp eller beskyttelse. Vi sikrer de mest udsatte yemenitiske børn adgang til undervisning, blandt andet ved at istandsætte ødelagte skoler. Vi sørger for faciliteter til både piger og drenge og bekæmper vold mod børn - også når den tager form af børnearbejde og børneægteskaber. I Syrien har ni års konflikt drevet mere end 10 millioner mennesker på flugt, hvoraf de seks millioner er internt fordrevne. Vi samarbejder med syriske civilsamfundsorganisationer om at sikre nødhjælp og beskyttelse til de fordrevne, og vi hjælper børn med at vende tilbage til skolen efter længere tids fravær. I Libanon arbejder vi for at sikre, at flygtninge har tag over hovedet, og for at forebygge COVID-19 blandt de mest udsatte grupper. Vi arbejder med unge på tværs af regionen og støtter dem i deres bestræbelser på at blive hørt og få medindflydelse. Det gælder i palæstinensiske flygtningelejre i Libanon, Mosul i Iraq, og i Yemen. Vi genforener børn med deres forældre, følger op på sager om vold, og træner forældre i opdragelse uden brug af vold. Vi styrker børns selvværd og sociale kompetencer, så de bedre kan beskytte sig selv og andre. Vi yder psykisk førstehjælp, og har kreative aktiviteter og gruppeforløb, som giver børn mulighed for at komme sig efter mentale krigsskader.
 

Asien

Red Barnet arbejder i Asien, som er en region præget af stor forskellighed, økonomisk vækst og voksende ulighed. På trods af den rivende udvikling lever millioner af børn og deres familier stadig i fattigdom med begrænset adgang til jobs, uddannelse og sundhedsydelser. Red Barnet arbejder i Asien sammen med civilsamfundspartnere og lokale myndigheder for at sikre uddannelse og bedre levevilkår for børn, unge og deres familier. Vi har særligt fokus på udsatte grupper, som for eksempel de børn, som bor på gaden eller i fattige og konfliktramte områder i Afghanistan og Bangladesh. De mange naturkatastrofer og skrøbelige stater i Asien betyder, at regionen er hjem for et voksende antal flygtninge og internt fordrevne. Derfor fokuserer Red Barnet i stigende grad på børn og unges mentale sundhed og på at levere humanitær støtte, når katastrofen rammer på tværs af regionen. Red Barnet arbejder også for at bekæmpe fysisk og psykisk vold mod børn i Asien, herunder online vold og børneægteskaber.