Vi bekæmper

seksuelle overgreb mod børn

Foto: Charlotte Hjorth-Rohde

Børn har ret til at være børn og ikke blive tvunget til at have sex. Derfor bekæmper Red Barnet alle former for seksuelle overgreb mod børn.

Alle børn kan blive ofre for seksuelle overgreb, men ressourcesvage børn er især i farezonen. Børn, der mangler tryghed hjemmefra eller som er ensomme, er mere modtagelige, når en voksen krænker viser omsorg for at opnå en relation.

Krænkere ser forskellige ud

Forestillingen om den typiske børnelokkertype med fedtet hår og trenchcoat er som regel forkert. Disse typer får sjældent lov til at være sammen med børn og kan ikke komme til at begå overgreb på børn og unge, hvis de er interesseret i det.

Seksuelle overgreb sker tit i ofrets hjem  

Der findes ikke præcise tal om, hvor seksuelle overgreb foregår. Men man ved, at en stor andel sker i familien eller i den nærmeste omgangskreds. En langt mindre andel sker i dagsinstitutioner, skoler eller i fritidslivet.

Fra venskab til seksuelle overgreb

I disse år dukker flere og flere sager op om seksuelle overgreb, der starter på nettet. Barnet kan både blive kontaktet af et andet barn eller ung eller af en voksen, der har seksuel interesse i børn eller unge. Tit opbygges der først et venskab over længere tid – også kaldet grooming - hvor en krænker til sidst får ofret til at indvillige i forskellige seksuelle aktiviteter.

Seksuelle overgreb kan forebygges med viden

Forebyggelse er det bedste våben i kampen mod seksuelle overgreb. Voksne, der til dagligt omgås børn og unge, - fx forældre, lærere og pædagoger - kan klæde børnene på til at sige fra over for uønsket seksuel kontakt. De voksne kan også gribe ind, hvis de ved hvilke signaler, de skal holde øje med. Læs mere om forebyggelse af seksuelle overgreb


Vær opmærksom på mulige symptomer på seksuelle overgreb 

Det er altid svært at vide, om et barn, der mistrives, har været udsat for seksuelle overgreb. Men under alle omstændigheder skal den voksne gribe ind og finde ud af, hvad der er galt, hvis et barn lider af fx angst, søvnproblemer, er aggressiv eller alt for optaget af sex. Red Barnet har udarbejdet en lang række oplysningsmaterialer, som klæder voksne på til bedre at vurdere en mistanke. 

Fakta om seksuelle overgreb

Få mere at vide om seksuelle overgreb, grooming, den seksuelle lavalder og om lovgivningen på området

Fakta om seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb i tal

  • 12 procent af børn i 8. klasse har været udsat for uønskede seksuelle hændelser med blottelser, og samme andel af de unge har oplevet uønsket berøring.
     
  • Omkring dobbelt så mange piger som drenge har været udsat for seksuelle uønskede seksuelle hændelser 

  • 7 procent af pigerne og 5 procent af drengene har oplevet et forsøgt eller gennemført samleje, som var uønsket 

  • I tre ud af fire tilfælde er udøveren en jævnaldrende, mens det i ét ud af fire tilfælde er en voksen eller et familiemedlem.

Kilde: SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Hvad er 'børnepornografi'?

Seksuelt overgrebsmateriale med børn er defineret som billeder og film, der viser børn involveret i seksuelle aktiviteter eller i seksualiseret posering eller med fokus på barnets kønsdele.

Hvad siger dansk lovgivning?

Anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn på Red Barnets hotline