Vi arbejder for

at stoppe alle former

for vold mod børn

Foto: Ulrik Jantzen

Man slår da ikke børn længere?! Jo, desværre er mange børn stadig udsat for vold derhjemme. Red Barnet bekæmper vold mod børn gennem massiv oplysning.  

En barndom med lussinger, endefulde og barske skæld ud burde høre fortiden til. For i Danmark har det været forbudt at slå børn siden 1997. Alligevel sker det stadig alt for ofte. En undersøgelse viser, at mere end hvert fjerde bar i 7. klasse har været udsat for fysisk vold i hjemmet.

Vold er alvorligt, uanset om det er en lussing, et slag over nakken eller decideret mishandling. Børn, der bliver udsat for vold, har større risiko for selv at blive voldelige i pressede situationer. De har samtidig større risiko for at få flere psykiske og sociale problemer end gennemsnittet.

Alle har pligt til at reagere, hvis et barn udsættes for vold 

Alle voksne har ansvar for at beskytte børn mod vold. Og alle har pligt til at reagere, hvis man ved, at et barn bliver udsat for vold. Men det kan være svært og grænseoverskridende at gribe ind, fordi man synes, at det overskrider privatlivets grænser.

Oplysning og pres på beslutningstagere

Vi arbejder på at bryde tabuet om vold mod børn gennem oplysning i Danmark. I de lande, hvor det stadig er lovligt at slå børn, påvirker vi politikerne til at forbyde vold mod børn. Ligesom vi oplyser voksne om, at det er skadeligt for børn at blive slået, og at der er langt bedre måder at opdrage på end med vold.


Sådan gør du, når du ser eller hører om et barn, der udsættes for vold

Hvis du opdager, at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb, bør du underrette de sociale myndigheder. Det gør du ved at kontakte socialforvaltningen i din kommune og oplyse, hvad du har set eller hørt, og give navn og adresse på de involverede. Du kan vælge at være anonym, men det vil altid være bedst, at socialforvaltningen eller eventuelt politiet kan kontakte dig for at få yderligere oplysninger. På din kommunes hjemmeside kan du søge på 'underretninger' og få vejledning til, hvordan du gør.

Fakta om vold mod børn

  • Hvert 6. barn har været udsat for fysisk vold i hjemmet i 2016. Det svarer til, at der i en skoleklasse 24 elever sidder 3-4 børn, som har været udsat for vold.  

  • Hvert 12. barn har været udsat for psykisk vold fra forældre  

  • 5 pct. af børn og unge mellem 7-18 år har været udsat for grov vold  

  • Vold og overgreb især foregår i familier, der i forvejen har problemer. Fx har børn, der vokser op i brudte familier (fx pga. skilsmisse og anbringelse), større risiko for at blive udsat for vold eller overgreb

Kilde: SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfær, Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016