Kuno kæmper for

de børn, der er udsat for

vold og seksuelle overgreb

Han er vagthund for de mange børn, der er udsat for vold og seksuelle overgreb. Gang på gang er Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, i medierne for at fortælle politikerne og myndighederne, at samfundet svigter børnene.


Hvad er Red Barnets største resultater i kampen mod vold og overgreb?

- Red Barnet har været en stærk fortaler for at få oprettet børnehuse. Det lykkedes heldigvis, og nu findes der landet over fem børnehuse, hvor der er skabt et børnevenligt miljø for de børn, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb. Tidligere blev børnene interviewet på en politistation blandt betjente i uniform. Nu møder de politibetjente, læger, psykologer og socialrådgivere i almindeligt tøj. Børnene slipper for at blive sendt rundt til de forskellige myndigheder, for alt er samlet i børnehusene, som er indrettet rart til børn.

- Red Barnet har også været rigtig dygtig til sætte fokus på de farer og negative sider, der desværre er ved internettet. Vi har oprettet en hotline, hvor man kan anmeld seksuelt overgrebsmateriale med børn. Vi klæder også børn på til at færdes sikkert på de sociale medier via SikkerChat, hvor forældre og fagfolk også kan få gode råd.
 

Hvad tænkte du, da vi opnåede det?

- Jeg bliver rigtig glad på børnenes vegne, når det lykkes os at råbe politikerne op og fx få oprettet børnehusene. Jeg er stolt af at være Red Barnet-medarbejder. Når jeg fortæller fagligt og privat, at jeg arbejder i Red Barnet, oplever jeg, at der er en stor respekt og forståelse for Red Barnet, og det arbejde vi står for.
 

Hvordan kan Red Barnet bedst støtte børn, der har været udsat for overgreb?

- I Danmark har vi en lovgivning, der slår fast, at det er kommunerne, der skal overvåge, gribe ind og behandle sager om overgreb på børn. Red Barnet prøver derfor at påvirke politikerne og andre beslutningstagere til at forbedre kommuners tilbud om hjælp til børnene.


Hvilken rolle spiller Red Barnet, når det handler om enkeltsager i pressen?

- Vi bruger enkeltsagerne som løftestænger til at råbe politikerne op for at få dem til at forbedre indsatsen over for børn. Ellers bruger vi mest vores kræfter på at forebygge vold og overgreb mod børn igennem oplysning. Vi har produceret mange undervisningsmaterialer fx STÆRKE SAMMEN til skoler, der skal styrke børns sociale kompetencer og modstandskraft over for vold og seksuelle overgreb.


Hvordan påvirker det dig personligt at arbejde med vold og overgreb mod børn?

- Det er nogle gange utrolig hårdt at få indsigt i, hvordan børn i Danmark bliver mishandlet, truet og krænket. Men det arbejde, vi laver, har et positivt mål, og vi kan se og høre fra dem, vi underviser, at vores arbejde gør en forskel. Derfor er det til at holde ud at sætte sig ind i de belastende forhold, børn udsættes for også i Danmark.


Hvilke nye mål kæmper Red Barnet for at nå?

- Vi er glade for, at der nu er stor faglige ekspertise i børnehusene, men vi kunne godt tænke os, at personalet i kommunerne bliver klædt bedre på til at give en ordentlig efterfølgende hjælp, støtte og behandling til børn, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb.

- Red Barnet vil prøve at overbevise politikerne om, at det kan betale sig at investere i børn! Investeres der i børn nu, bliver de en dag kompetente voksne. Hvis ikke, vi sikrer hjælp og støtte til børnene, får vi dårligt fungerende voksne, der kan komme til at ligge deres familie og samfundet til last.

- Red Barnet vil kæmpe for, at vi lever op til FN’s nye verdensmål, der handler om at stoppe al vold mod børn inden 2030. Det er et utroligt ambitiøst mål, som vi nok desværre aldrig når – men det giver en god retning for vores arbejde. Vi vil altid kæmpe for, at alle former for krænkelser, vold og overgreb mod børn skal ophøre.

Vi vil altid kæmpe for, at alle former for vold og overgreb mod børn skal ophøre

Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet 

- Han har udgivet en række artikler og publikationer om udsatte børn, blandt andet 'Sårbar og søgende'.
- Kuno har deltaget i en lang række udvalg og været med til at skrive høringssvar i forbindelse med lovgivning.
- I 2014 besøgte han mere end 30 danske skoler sammen med kollegaen Gitte Jakobsen for at fortælle om 'Alkohol i familien'. 

Kuno har været ansat i Red Barnet siden 2001.