Vi bekæmper

seksuelle overgreb og

digitale krænkelser

Foto: Charlotte Hjorth-Rohde

Ingen børn skal krænkes

Red Barnet kæmper for, at alle børn får overholdt deres rettigheder, og at ingen bliver krænket. Ifølge FN’s Børnekonvention skal børn beskyttes mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug. For børn har ret til at være børn, og til ikke at blive tvunget til at have sex. Derfor bekæmper vi alle former for seksuelle overgreb mod børn.

Hvad er seksuelle overgreb?
Seksuelle overgreb kan være alt fra sproglig chikane over digitale seksuelle krænkelser til fysiske seksuelle overgreb. Der er tale om seksuelle overgreb, hvis en person skriver grænseoverskridende seksuelle beskeder til et barn, hvis en person lokker et barn til at tænde for sit webcam og onanerer til det, hvis en person presser et barn til at sende billeder af sig selv helt eller delvist afklædt, og hvis en person manipulerer eller presser et barn til seksuelle aktiviteter.

Har du - eller en du kender - været udsat for et seksuelt overgreb, kan du læse om mulighederne for hjælp og rådgivning her

Grooming
I disse år dukker der flere og flere sager op om seksuelle overgreb, der er startet på nettet. Ofte har den krænkende voksne opbygget en relation til barnet og vundet dets tillid, før overgrebet finder sted. Denne proces kaldes grooming. Som led i grooming-processen får en krænker manipuleret barnet til at indvillige i forskellige seksuelle aktiviteter. Grooming kan både føre til fysiske og digitale overgreb, og begge former for krænkelser kan have alvorlige psykiske konsekvenser for barnet.

Seksuelle overgreb mod børn

• Ifølge FN’s Børnekonvention har alle børn ret til at blive beskyttet mod seksuelle overgreb

• Det er forbudt at tvinge et barn eller en ung til at indgå i et seksuelt forhold. Alle personer under 18 år betegnes som børn

• Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år. Unge på 15, 16 og 17 år har ret til et aktivt seksualliv, men er samtidig beskyttet af lovgivningen

• Brud på loven medfører straf og op til 12 års fængsel

Seksualiserede digitale krænkelser

  • Det er forbudt at fremstille, søge efter, dele og se på overgrebsbilleder af børn

  • Overgrebsbilleder af børn ligger oftest på tilsyneladende almindelige hjemmesider, på sociale netværkssider eller på fildelingssider

  • Red Barnet modtager hvert år flere end 3.000 anmeldelser af potentielt ulovlige billeder af seksuelle overgreb på børn

  • I 2019 modtog Red Barnet over 5.000 henvendelser om potentielt ulovlige hjemmesider med billeder eller film af seksuelle overgreb på børn

  • I første halvdel af 2020 modtog SletDet Rådgivningen 652 henvendelser fra børn/unge, forældre og fagpersoner.

Red Barnet bekæmper og forebygger seksuelle overgreb og digitale krænkelser

Forebyggelse af seksuelle overgreb
Når et overgreb finder sted, er det vigtigt, at barnet får den rette støtte og hjælp så hurtigt som muligt. Vi ved, at en stor del af de seksuelle overgreb kan forebygges med viden, og at voksne, der til dagligt omgås børn og unge, kan ruste dem på til at kunne sige fra over for uønsket seksuel kontakt. Derfor har Red Barnet udarbejdet en lang række oplysningsmaterialer, som klæder voksne på til bedre at kunne vurdere en mistanke. De voksne kan nemlig lettere gribe ind, hvis de ved hvilke signaler, de skal holde øje med.

Rådgivning til børn og unge, forældre og fagpersoner
På rådgivningstjenesten SletDet hjælper vi blandt andet børn og unge, der har fået delt deres intime billeder uden samtykke eller har haft andre ubehagelige oplevelser på nettet. Vi har en lang række internationale samarbejdspartnere, som assisterer os med at få materialet fjernet fra nettet, og vi giver støtte og rådgivning til de børn og unge, som henvender sig. 

Oplysning og hjælp til unge med seksuelle tanker om børn
På oplysningssitet CTRL får unge (i alderen 12 til 18) med seksuelle tanker om børn anonym hjælp med at håndtere deres tanker, så de ikke ender med at gøre børn fortræd. Det er et specialiseret, lettilgængeligt og anonymt tilbud, der tilbyder en tidlig hjælp og støtte til unge, der føler – eller mistænker at de føler – en seksuel tiltrækning til børn.

Anmeldelse af seksuelt overgrebsmateriale med børn
Vi samarbejder med Europol, Interpol og 48 hotlines over hele med verden om at bekæmpe seksuelt overgrebsmateriale med børn og fange de skyldige. Hvis du støder på seksuelt overgrebsmateriale med børn på nettet, kan du anmelde det via tjenesten AnmeldDet.

Støt vores arbejde og vær med til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn

Det gør Red Barnet

  • Vi arbejder for at udbrede kendskabet til børns rettigheder og for at sikre, at ingen børn bliver udsat for seksuelle krænkelser

  • Vi samarbejder med Europol, Interpol og 48 hotlines over hele verden, som fjerner sider med overgrebsbilleder af børn

  • Vi samarbejder med rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og med INHOPE om at behandle anmeldelser af overgrebsmateriale og bekæmpe distribution af seksuelt overgrebsmateriale med børn

  • Vi rådgiver børn og unge og hjælper med at stoppe spredningen af krænkende materiale på vores rådgivningstjeneste SletDet. 

  • Vi udarbejder undervisningsmateriale og faghæfter, som hjælper med at forebygge digitale krænkelser i skolen

Spørgsmål og svar

Hvad er 'børneporno'?

'Børnepornografi' er defineret som billeder og film, der viser børn involveret i seksuelle aktiviteter eller i seksualiseret posering eller med fokus på barnets kønsdele. Vi benytter betegnelsen ’seksuelt overgrebsmateriale med børn’ frem for ’børnepornografi’ da sidstnævnte er trivialiserende, i forhold til hvad materialet dækker over; dokumentation på seksuelle overgreb mod børn. 

Hvad siger dansk lovgivning?
Her kan du annmelde seksuelt overgrebsmateriale med børn

Hvordan bekæmper Red Barnet seksuelle overgreb mod børn?

Vi samarbejder med Europol, Interpol og 48 hotlines over hele med verden om at bekæmpe seksuelt overgrebsmateriale med børn og fange de skyldige.

På rådgivningstjenesten SletDet hjælper vi blandt andet børn og unge, der har fået delt deres intime billeder uden samtykke, og på tjenesten AnmeldDet kan man henvende sig, hvis man er stødt på seksuelt overgrebsmateriale med børn. 

Hvordan bekæmper Red Barnet digitale krænkelser? 

Som børnerettighedsorganisation har Red Barnet stærkt fokus på at udbrede kendskab til børns rettigheder, og på at beskytte børn mod alle former for fysisk eller psykisk vold, misbrug, udnyttelse, og seksuelt misbrug. 

Det gør vi blandt andet ved at udarbejde undervisningsmateriale og faghæfter, som hjælper med at forebygge digitale krænkelser i skolerne. Derudover giver vi støtte og rådgivning til børn og unge, som er blevet udsat for seksuelle overgreb, og sætter dem i kontakt med fagprofessionelle, som kan yde den krisehjælp, de har brug for. Desuden har vi udarbejdet en lang række oplysningsmateriale til voksne, så de kan hjælpe børn med at sige fra over for uønsket seksuel kontakt, gribe ind, når et overgreb finder sted, og give den rette støtte og hjælp så hurtigt, som muligt.

Hvem kan få hjælp af Red Barnet?

Børn og unge under 18 år, forældre, pårørende og fagpersoner kan få fortrolig rådgivning om digitale krænkelser på SletDet Rådgivningen. 

 AnmeldDet kan alle borgere i Danmark henvende sig skriftligt, hvis de er stødt på seksuelle overgrebsbilleder eller –videoer med børn på nettet. Man henvender sig ved at udfylde en formular med linket til det sted på nettet, hvor man har fundet materialet. 

Jeg har fået delt et privat billede. Hvad gør jeg? 

Hvis du har fået delt et privat billede mod din vilje, kan du få hjælp hos SletDet. SletDet-rådgivningen kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder, samt hvordan du kan sige fra overfor den eller dem, der har delt dit billede. Du kan også få hjælp til at kontakte det sociale medie eller sted på nettet, hvor billedet er blevet delt, og bede om deres hjælp til at få det fjernet. 

Jeg har mistanke om, at et barn er blevet udsat for et seksuelt overgreb. Hvad skal jeg gøre? 

Det kan være svært at opdage, om et barn er i fare for at blive seksuelt krænket, digitalt eller fysisk. Store ændringer i barnets adfærd og/eller humør kan dog være tegn på mistrivsel, eller at der er sket et overgreb. Brug din mavefornemmelse og vis nysgerrighed og tillid til barnet, så barnet ved, at det kan komme til dig, hvis der er sket noget. Hvis barnet er blevet seksuelt krænket, skal du være opmærksom på din underretningspligt. 

Er overgrebet sket for nyligt, kan barnet befinde sig i en krisetilstand, hvor vedkommende har svært ved at overskue, hvad han/hun har brug for eller hvad der bør gøres rent praktisk. Det er vigtigt, at overgrebet bliver anmeldt til politiet, og her, samt i den videre proces, kan du være en god støtte

Hvis overgrebet er sket for længe siden, kan barnet stadig være mærket af oplevelsen. Det er vigtigt, at barnet har nogen at tale med det om, og at han/hun bliver bekræftet i, at det er okay at være ked af det, vred eller bange, og at overgrebet på ingen både er barnets skyld. 

Hvis barnet har brug for rådgivning eller professionel hjælp, kan du hjælpe ham/hende med at finde relevant støtte, for eksempel via Rådgivning Danmarks rådgivningsportal