Med Klubfidusen og Antibulli
skaber vi gode fællesskaber
for børn i fritiden

Foto credit: Steen Brogaard

Vi bekæmper mobning ved at styrke trivsel og sammenhold hos børn, når de dyrker deres fritidsaktiviteter.

Fritidsaktiviteter spiller en stor rolle i mange børns liv, men hver fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. 1 ud af 8 børn i 3.-5. klasse er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af mobning eller mistrivsel. Det vil vi gøre noget ved – i første omgang i danske fodbold- og håndboldklubber.

Antibulli - sammenhold i danske håndboldklubber

Projektet Antibulli styrker fællesskaber og forebygger mobning i dansk børnehåndbold. Formålet med indsatsen er at bekæmpe mobning blandt 6-12-årige håndboldspillere gennem aktiviteter og øvelser, der skal hjælpe trænere, forældre og spillere med at skabe sammenhold i klubben.

Antibulli er en fælles indsats, som Mikkel Hansen og Mary Fonden står bag. Indsatsen udvikles i samarbejde med TrygFonden og Red Barnet. Indholdet i Antibulli vil blive testet af fem pilotklubber i løbet af efteråret 2016. Antibulli bliver tilgængeligt for alle først i det nye år.

Klubfidusen - redskaber til fællesskab

Klubfidusen er et tilbud til fodbold- og håndboldklubber, der træner 6-12-årige børn. Materialet består af konkrete redskaber og aktiviteter, der har fokus på at styrke fællesskabet på og uden for banen. Materialerne er henvendt til børn, trænere, forældre og bestyrelse, fordi alle har en betydning for kulturen i klubben.

Bag Klubfidusen står Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden. Mary Fonden og Red Barnet har siden 2007 arbejdet målrettet for at styrke gode børnefællesskaber i antimobbeprogrammet Fri for Mobberi. DBU har med projektet Holdning og Handling siden 2006 øget bevidstheden om trivslen i klubberne, og TrygFonden er kendt for sit arbejde for at skabe større trivsel og mere tryghed blandt børn og unge i Danmark. Klubfidusen er det første samarbejde mellem de fire parter.

Vi hjælper børn, trænere og forældre med at skabe et godt sammenhold på og uden for banen. For mange børn oplever, at de bliver holdt uden for på holdet og ender med at droppe en sport, som de ellers er glade for.

Fakta om mobning

  • Hvert fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet.
  • Mere end hvert 8. barn har droppet en fritidsaktivitet på grund af mobning.

  • Mere end halvdelen af forældrene til børn, der er blevet mobbet ud af en fritidsaktivitet, er fuldstændig uvidende om det.

kilde: Undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, Børneliv version 2.0, 2013. Red Barnet og Mary Fondens undersøgelse fra 2013