Mobningens ABC

er vores fagbog om mobning til børn

Vi har udgivet ’Mobningens ABC’, der er en af verdens første fagbøger om mobning til børn og unge. Bogen bygger på mobbeforsker Helle Rabøl Hansens viden om mobning og er en del af et undervisningsforløb til børn i 3.-6. klasse.

Hvornår bliver drilleri til mobning? Er jeg også med til at mobbe, hvis jeg bare er tilskuer? Og hvad har det egentlig af konsekvenser at blive mobbet? Den slags spørgsmål kan børn og unge få svar på med vores fagbog 'Mobningens ABC'. Bogen giver børn mulighed for at læse om mobning, arbejde med det fagligt i skolen og få redskaber til at forebygge og bekæmpe det. 'Mobningens ABC' er målrettet børn i 3.-6. klasse, men både yngre og ældre børn og også voksne kan få noget ud af at læse med.

Mobbecases fra virkeligheden

'Mobningens ABC' tager afsæt i mobbeforsker Helle Rabøl Hansens viden om mobning og cases fra det virkelige liv. Undervisningsmaterialet består ud over fagteksten også af fire noveller skrevet af Renée Toft Simonsen og fire kortfilm instrueret af Poul Erik Madsen med titlen ’Udfordringen' (del 1-4) produceret af Chroma Film. Med til undervisningsmaterialet hører også opgaver og en undervisningsvejledning til lærere og pædagoger. Både noveller og kortfilm illustrerer, hvordan mobning kan udspringe af vidt forskellige følelser som kedsomhed, frygt for udstødelse og ensomhed.

’Mobningens ABC’ og ’Udfordringen’ er støttet af VELUX FONDEN, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond.

Se hele materialet på Red Barnets skolesite

Fakta om mobning

  • Hver femte skoleelev bliver mobbet.

  • Af disse børn angiver 6 ud af 10, at de stadig føler sig mobbet i forhold til året før. 

    Kilde: Trivselsmålingen 2016