Vi hjælper skoler

med at udvikle antimobbestrategier

Med DropMob hjælper vi danske skoler og fritidsinstitutioner med at udvikle antimobbestrategier. 

Alle børn har ret til en uddannelse uden mobning. Derfor arbejder vi for, at skoler i Danmark udvikler en strategi, der skal forebygge og bekæmpe mobning.

DropMob er et forløb, hvor elever, fagpersoner og forældre arbejder sammen om at lave skolens antimobbestrategi. Vi involverer hele skolen for at sikre, at alle får en fælles viden og tager ejerskab i projektet. DropMob er henvendt til børn fra 0.-10. klasse, deres forældre, fagfolk, tilknyttede fritidsinstitutioner og skolebestyrelsen.

Mobning er skolens ansvar

Ifølge Folkeskoleloven skal alle skoler have en antimobbestrategi, men en undersøgelse i 2015 viste, at hver tredje skole ikke har en. Det skal vi gøre bedre. Skoler, der tillader mobning, overtræder børns rettigheder. Derfor vil vi sikre, at flere skoler får de nødvendige værktøjer til at udvikle en antimobbestrategi. Fra august 2016 bliver det gratis for alle skoler at tilmelde sig DropMob.

Om DropMob

Projektet er finansieret med midler fra Sundhedsministeriet og er udviklet i samarbejde med landsorganisationen Skole og Forældre, Herning Kommune, Esbjerg Kommune og Fredensborg Kommune. Læs mere på DropMobs hjemmeside.

Fakta om DropMob

  • Siden 2009 har det været lovpligtigt for alle skoler i Danmark at have en antimobbestrategi.
  • Hver 3. skole ikke har en antimobbestrategi.
  • 57% af skoler har en antimobbestrategi, mens 7% ikke ved, om de har det. 

Kilde: Undersøgelse i forbindelse med DropMob, 2015