Alliancen mod mobning
bekæmper mobning
på danske skoler

Ulrik Jantzen

Vi arbejder for at forebygge og bekæmpe al mobning på danske skoler. Derfor har vi lavet en styrket indsats mod mobning i samarbejde med Børns Vilkår og Mary Fonden.

Alt for mange børn i Danmark har mobning tæt inde på livet, og det er meget skadeligt for dem. Mobning skaber utryghed, fører til ensomhed og kan ødelægge et barns tro på sig selv. Med Alliancen mod mobning kæmper vi for at give alle børn en mobbefri hverdag. Det gør vi ved at støtte dansker skoler i at arbejde systematisk med forebyggende indsatser. Samtidig støtter vi skolerne i at hjælpe klasser og elever, der er ramt at mobning i længere tid.

Vi inddrager hele skolen i kampen mod mobning

Mobning handler ikke om enkelte børn, men om hele børnegruppen. Når et barn bliver mobbet, er det ofte et udtryk for, at der er en utryg kultur, for eksempel i klassen eller i fritidsklubben. Mobning skal forebygges og bekæmpes ved at skabe positive værdier og fællesskaber. Derfor fokuserer Alliancen mod mobning på at arbejde med hele børnegruppen og børnenes omgivelser. Det betyder, at både bestyrelse, lærere og andre fagfolk samt elever og forældre bliver involveret i indsatsen. Alliancen vil med andre ord opnå, at alle grundskoler benytter sig af en helhedsorienteret indsats.

Om Alliancen mod mobning

Alliancen mod mobning hviler på de tre organisationers mangeårige arbejde for børns trivsel, herunder Fri for Mobberi, som er Mary Fondens og Red Barnets fælles antimobbeprogram, der har fokus på forebyggelse af mobning i børnehave og indskoling og siden maj måned også i vuggestue og dagpleje.

Fakta om mobning i danske skoler

  • Hver femte skoleelev bliver mobbet.
  • Af disse børn angiver 6 ud af 10, at de stadig føler sig mobbet i forhold til året før. Kilde: Trivselsmålingen 2016

    Konsekvenser ved mobning:

  • For de børn, der bliver mobbet, kan konsekvenserne være ensomhed, lavt selvværd, psykiske problemer og i værste tilfælde selvmord. Alle i en gruppe med mobning føler utryghed, kan være ukoncentrerede og føle angst og ensomhed.

  • Der er mangelfuld viden på skolerne om mobningens årsager, udtryk og konsekvenser. Der er mangel på forankring af indsatsen mod mobning samt fravær af helhedsorienterede metoder og værktøjer til at bekæmpe mobningen tilpasset forskellige klasser og alderstrin.