Måltid, fritid, fremtid

For virksomheder

Vil du give en ung en god start på arbejdslivet? 

Har du et ledigt fritidsjob i din virksomhed? Og har du rum til at hjælpe en ung godt i gang med arbejdslivet? Så bliv en del af Måltid, Fritid, Fremtid. 

Vi søger virksomheder i Odense kommune og Aarhus Kommune, som vil tage en ung i jobtræning i fire uger med henblik på et ordinært fritidsjob efterfølgende. 

’Måltid Fritid Fremtid’ er en helhedsorienteret fritidsjob-indsats, som skal hjælpe unge i en udsat position mellem 15-17 år i fritidsjob. De unge tilbydes et forløb med virkelighedsnær, praktisk undervisning med fokus på madlavning og køkkenfaglige temaer. Herefter fortsætter de i fritidsjobtræning i virksomheder med støtte fra en frivillig mentor. Forløbet varer i alt otte uger, og indsatsen har et særligt fokus på restaurations-og fødevarebranchen. 

Der findes flere fritidsjobindsatser for udsatte unge, men de henvender sig ofte til unge, som er klar til at påtage sig et fritidsjob uden at favne unge, der befinder sig i en position længere væk fra arbejdsmarkedet. Vi ser et behov for en helhedsorienteret og langsigtet indsats, der ikke kun fokuserer på kortsigtet at hjælpe unge med at få et fritidsjob, men som også støtter de unge længere væk fra arbejdsmarkedet med at opbygge de ressourcer og kompetencer, det kræver at begå sig på en arbejdsplads og håndtere de udfordringer, der fastholder de unge i en marginaliseret position. Derfor arbejder vi målrettet mod netop det i Måltid, Fritid, Fremtid. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet, Meyers Madhus, Aarhus Kommune, Odense kommune og er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond. 

De unge i projektet er 15 – 17 år og mangler af en eller flere grunde et skub for at komme i fritidsjob. De mangler måske relationer med jævnaldrende, er indadvendte, skoletrætte eller har lignende udfordringer. Inden de unge begynder i fritidsjobtræning, gennemgår de en fire uger lang træningsbane. Her lærer de basale køkkenteknikker, træner deres sociale kompetencer og får et øget kendskab til restaurations- og fødevarebranchen. Gennem hele forløbet har de en mentor tilknyttet, som I som virksomhed kommer til at være i kontakt med. 

Måltid, fritid, fremtid

For at være en del af projektet som virksomhed, siger I ja til at:  

 • Tage en ung i fritidsjobtræning to eftermiddage om ugen i fire uger   
 • Udpege en virksomhedsven i virksomheden, som støtter og hjælper den unge i perioden, hvor den unge er i jobtræning hos jer. Virksomhedsvennen afholder også et opfølgningsmøde med den unge og dennes frivillige mentor​ 
   
 • Tilbyder den unge en samtale ​ved jobtræningens afslutning, med henblik på at den unge får erfaring med at være til en jobsamtale​ 
   
 • Tager unge som har gennemført fritidsjobforløbet i betragtning, når I annoncerer ordinære fritidsjob 

 

Til gengæld er I med til at:  

 • Kompetenceudvikle jeres medarbejdere. Vi sørger for undervisningsmateriale- og videoer udviklet af Red Barnet og Meyers Madhus​ til at klæde medarbejderne på til at arbejde med målgruppen. 
   
 • Brande jeres virksomhed og skabe en synlig CSR profil som socialt ansvarlig virksomhed. I får udleveret et kommunikationskit med stickers og plakater, som kan bruges til en synlig kommunikation af indsatsen. Derudover vil I blive nævnt på projektets underside, som kommer til at ligge under Redbarnets hjemmeside, og I vil blive tagget i opslag på Facebook og Instagram, LinkedIn mm. i forbindelse med omtale af projektets virksomhedsindsats. 
   
 • Gøre en forskel for en ung, og være med til at skabe et godt fundament for, at den unge får en god tilknytning til arbejdsmarkedet både på kort og lang sigt. 

Hvornår 

Måltid, Fritid, Fremtid kører løbende opstart fra efteråret 2020 til og med vinteren 2022. Den første fritidsjobtræning finder sted i uge 43-46 2020.  
 

Vil du vide mere? 

Kontakt projektleder i Meyers Madhus, Mia Rask Vendelbjerg, mive@meyers.dk, mobil: 25102761