Måltid, fritid, fremtid

For virksomheder

Vil du give en ung en god start på arbejdslivet? 

Har du et ledigt fritidsjob i din virksomhed? Og har du rum til at hjælpe en ung godt i gang med arbejdslivet? Så bliv en del af Måltid, Fritid, Fremtid. 

Vi søger virksomheder i Odense kommune og Aarhus kommune, som vil tage en ung i jobtræning i fire uger med henblik på et ordinært fritidsjob efterfølgende. 

Måltid, Fritid, Fremtid er en helhedsorienteret fritidsjobindsats, som skal hjælpe unge i udsatte positioner mellem 15-17 år med at få et fritidsjob. De unge tilbydes et forløb med virkelighedsnær, praktisk undervisning med fokus på madlavning og køkkenfaglige temaer. Herefter fortsætter de i fritidsjobtræning i virksomheden med støtte fra en frivillig mentor. Forløbet varer i alt otte uger, og indsatsen har særligt fokus på restaurations-og fødevarebranchen. 

Der findes flere fritidsjobindsatser for udsatte unge, men de henvender sig ofte til unge, som er klar til at påtage sig et fritidsjob frem for unge, der befinder sig i en position længere væk fra arbejdsmarkedet. Vi ser derfor behov for en langsigtet indsats, som ikke kun fokuserer på at hjælpe unge med at få et fritidsjob, men som favner unge i udsatte positioner. Unge, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, og som har brug for at få opbygget de ressourcer og kompetencer, det kræver at begå sig på en arbejdsplads og håndtere de udfordringer, der fastholder dem i en marginaliseret position. Det arbejder vi målrettet mod i Måltid, Fritid, Fremtid. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet, Meyers Madhus, Aarhus Kommune og Odense kommune, og projektet er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond. 

De unge i projektet er 15–17 år og mangler af en eller flere grunde et skub for at komme i fritidsjob. Det kan være manglende relationer til jævnaldrende, at de er indadvendte, skoletrætte eller har andre udfordringer. Inden de unge begynder i fritidsjobtræning, gennemgår de en fire uger lang træningsbane. Her lærer de basale køkkenteknikker, træner deres sociale kompetencer og får øget kendskab til restaurations- og fødevarebranchen. Gennem hele forløbet har de en mentor tilknyttet, som I som virksomhed kommer til at være i kontakt med.

Måltid, fritid, fremtid

For at være en del af projektet som virksomhed, siger I ja til at:  

 • Tage en ung i fritidsjobtræning to eftermiddage om ugen i fire uger   
 • Udpege en virksomhedsven, som støtter og hjælper den unge i perioden, hvor den unge er i jobtræning hos jer. Virksomhedsvennen afholder også et opfølgningsmøde med den unge og den frivillige mentor​ 
   
 • Tilbyde den unge en samtale ​ved jobtræningens afslutning, så den unge får erfaring med at være til en jobsamtale​ 
   
 • Tage unge som har gennemført fritidsjobforløbet i betragtning, når I annoncerer ordinære fritidsjob 

 

I er med til at:  

 • Kompetenceudvikle jeres medarbejdere. Vi sørger for undervisningsmateriale og -videoer udviklet af Red Barnet og Meyers Madhus​ til at klæde medarbejderne på til at arbejde med målgruppen
   
 • Brande jeres virksomhed og skabe en synlig CSR-profil som socialt ansvarlig virksomhed. I får udleveret et kommunikationskit med stickers og plakater, som kan bruges til en synlig kommunikation af indsatsen. Derudover vil I blive nævnt her på siden, og I vil blive tagget i opslag på Facebook og Instagram, LinkedIn mm. i forbindelse med omtale af projektets virksomhedsindsats.
   
 • Gøre en forskel for en ung og skabe et godt fundament for, at den unge får en god tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt

Hvornår 

Måltid, Fritid, Fremtid kører løbende opstart fra efteråret 2020 til og med vinteren 2022. Den første fritidsjobtræning finder sted i uge 43-46, 2020.  
 

Vil du vide mere? 

Kontakt projektleder i Meyers Madhus, Mia Rask Vendelbjerg på mail mive@meyers.dk eller mobil: 25 10 27 61.