Måltid, Fritid, Fremtid

For fagpersoner

Kender du en ung, der kunne have gavn af en håndholdt fritidsjobindsats?  

Kender du en ung, der har brug for en helhedsorienteret indsats, som øger den unges ressourcer og kan lede til et fritidsjob? En ung, som samtidig er nysgerrig på arbejdet i restaurations- og servicebranchen? Så er Måltid, Fritid, Fremtid et relevant tilbud.

Hvem er målgruppen?

Vores primære målgruppe er unge i alderen 15-17 år, som befinder sig i socialt udsatte positioner, og som har vanskeligheder med at holde fast i skole- og fritidsaktiviteter. Det er unge, der eksempelvis har højt fravær i skolen, oplever tristhed, mobning, mangler relationer med jævnaldrende eller har lignende udfordringer. Deltagelsen i forløbet er frivillig, og det er derfor vigtigt, at den unge er motiveret til at indgå i projektet. Inden de unge henvises til indsatsen, er det også nødvendigt at sikre forældrenes opbakning og støtte. 
 

Hvad er Måltid, Fritid, Fremtid? 

Vi tilbyder de unge et forløb med virkelighedsnær, praktisk undervisning og fritidsjobtræning i virksomheder med støtte fra en frivillig mentor. Indsatsen har særligt fokus på restaurations-og fødevarebranchen og henvender sig primært til unge, der har motivation for et fritidsjob indenfor denne branche. Bag indsatsen står Red Barnet, Meyers Madhus, Odense kommune og Aarhus kommune.  

Hvad indebærer indsatsen?  

Projektet indebærer fire ugers træningsforløb med undervisning i køkkenet to eftermiddage om ugen. Forløbet er faciliteret af kokke fra Meyers Madhus og kommunale og frivillige undervisere. Undervejs kommer de unge på relevante virksomhedsbesøg, og som kulmination på undervisningsforløbet er de med til at afholde en pop-up restaurant, hvor de laver mad til gæster udefra. Desuden får de unge fire ugers fritidsjobtræning i en virksomhed i restaurations- eller fødevarebranchen, hvor de får tilkoblet en virksomhedsven, der har ansvar for daglig støtte og sparring på opgaver. Den unge får tilbudt træning i jobsamtale af virksomheden og får derudover et diplom for at gennemføre træningsbaneforløbet. Gennem hele forløbet har de unge en frivillig mentor, som motiverer og støtter dem. Efter endt træningsbane fortsætter den unge i et ordinært fritidsjob, eller får hjælp og sparring til CV og jobsøgning af sin mentor. 

 

Hvor og hvornår?

Projektet løber fra 1. marts 2020 til 31.december 2022, og der opstartes løbende nye hold á ti unge. Det første forløb i Måltid, Fritid, Fremtid starter op i uge 38, 2020. Undervisningen foregår centralt i Aarhus eller Odense.  

Vil du vide mere? 

Århus: 
De unge skal henvises til projektet gennem Ungecentret Skanderborgvej. Kontakt Jane Grønnebæk for mere information. Mail: grja@aarhus.dktlf.: 41 85 64 06.  

Odense:  
De unge skal henvises til projektet gennem UngOdense. Kontakt Khazar Mohammadi for mere information. Mail: khamo@odense.dktlf.: 29 42 77 83.