Projekter støttet af Danida 2020

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Mange støtter vores arbejde, og vi får også midler fra Danida, Udenrigsministeriet til at rykke ud med nødhjælp i en række katastrofe- og konfliktramte lande. Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2020:

Zimbabwe – Februar 2020 – 1.200.000 DKK

Zimbabwe, som i Marts sidste år blev hårdt ramt af cyklonen Idai, er hårdt ramt af klimaforandringerne og står overfor en større sultkatastrofe som konsekvens af gentagne fejlslagne høster. Det vurderes at 7,7 millioner mennesker vil få brug for fødevarehjælp i 2020 og befolkningen stadig kæmper med konsekvenserne af cyklonen i form af mangel på fødevarer, høj inflation og skader på infrastruktur er der hårdt brug for assistance.

Med fokus på at styrke modstandsdygtigheden hos børn, gravide og ammende kvinder og deres lokalsamfund vil Red Barnet med denne udmøntning støtte fødevaresikkerhed, ernæring, sanitet, uddannelse og beskyttelse. Det gør vi  eksempelvis gennem cash-transfers, hvor befolkningen får udbetalt mindre beløb, som de kan bruge på lokale markeder og dermed styrker den lokale økonomi.

Derudover vil Red Barnet lave resiliens-træninger i skoler og lokalområder og træne lokale sundhedsmedarbejdere i ernæringsstøtte til de hårdest ramte børn. Sidst men ikke mindst vil vi arbejde med at kapacitetsstyrke de lokale organisationer i de berørte områder så de er stærkere rustet til at sætte ind næste gang en krise indtræffer. En af de store udfordringer i forbindelse med denne respons er mangel på systematisk indsamling af kost- og ernæringsdata, og vi vil således sideløbende med responsen arbejde på at indsamle og ajourføre disse data til brug for fremtiden. 

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.