Projekter støttet af Danida 2020

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Mange støtter vores arbejde, og vi får også midler fra Danida, Udenrigsministeriet til at rykke ud med nødhjælp i en række katastrofe- og konfliktramte lande. Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2020:

Palæstina – Marts 2020 – 1.000.000 DKK

Omkring 2,5 millioner mennesker i Palæstina har fortsat behov for humanitær bistand. To millioner palæstinensere har brug for beskyttelse og 1,7 millioner mennesker (33 procent af alle husstande) er moderat eller alvorligt fødevareusikre.

Den langvarige konflikt i oPt forsætter med at forværres som følge af den amerikanske fredsplan. Skolebørn på Vestbredden bliver dagligt udsat for anholdelser og soldater der trænger ind på skoler og afbryder undervisning hvilket påvirker dem psykologisk og påvirker deres akademiske ydeevne. Ydermere har der været en stigning af angreb på skoler på Vestbredden udført af bosættere. I de seneste angreb er en drengeskole blevet afbrændt og lignende angreb har fundet sted andre steder i Palæstina. I 2019 blev der registreret mere end 300 hændelser på skoler og lignende som berørte 19.913 studerende. Dette er en stigningen i hændelser sammenlignet med 2018.

Gaza er blevet ramt af unormalt lave temperaturer, men kan ikke opvarme deres husstande på grund af daglige strømafbrydelser. 30.000 palæstinensere er ramt af ekstrem regn som har skabt oversvømmelse hvilket har kostet 3 mennesker livet. 29% af 16 årige drenge og 13% af 16 årige piger går ikke i skole og risikerer derfor at blive børnearbejdere, blive gift væk tidligt eller at tage del i farlige aktiviteter.

Med denne udmøntning støtter Red Barnet skolesystemet i Gaza med genetablering og sikring af skoler og undervisningsmaterialer. Derudover der være fokus på psykosocial støtte til lærere børn og familier som er berørte af urolighederne.

 

Burkina Faso – Marts 2020 – 1.250.000 DKK

Situationen i Burkina Faso er meget skrøbelig, i særdeleshed for de mere end 760.000 internt fordrevne i Centre Nord regionen. 1,5 millioner mennesker har brug for akut nødhjælp og dette tal forventes at stige til over 2 millioner i 2020, hvoraf 1,2 millioner er børn. Skoler, lærere og elever bliver udsat for væbnede angreb, hvilket har forårsaget lukningen af mere end 1800 skoler og har efterladt 250.000 børn uden adgang til undervisning. Dette udsætter børnene for yderligere risici, herunder seksuelle overgreb, børneægteskaber og hvervning til væbnede grupper. Børn er generelt meget udsatte i væbnede konflikter og denne krise præsenterer således en kritisk trussel mod børnenes sundhed, sikkerhed, rettigheder og uddannelse

1 ud af 4 børn under 5 år i Burkina Faso lever med kronisk underernæring og mere end 150.000 børn er akut underernærede. Dette forværres af at flere end 68 sundhedscentre er lukket ned på grund af urolighederne, hvilket påvirker op til 800.000 mennesker yderligere.

Den begrænsede adgang til basale ydelser udsætter børn for risici og krænkelse af deres rettigheder. Red Barnet vil med denne udmøntning støtte de mest sårbare og udsatte børn samt deres familier i det nordlige Burkina Faso.

 

Den Demokratiske Republik Congo - Marts 2020 -  1.612.000 DKK

Situationen i den Demokratiske Republik Congo anses som en af de mest alvorlige og længerevarende humanitære kriser i verden. Regionen South Kivu er et af de hårdest ramte områder, med en kompleks blanding af etnisk konflikt, kampe mellem lokale grupper og regeringsstyrker og internt fordrevne. Det vurderes at der er mellem 4,1 og 6,8 mio. internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge hvilket har ført til store politiske og økonomiske spændinger og deraf følgende konflikt mellem de forskellige etniske grupper i provinsen.

Især er der store problemer med overgreb på børn og krænkelse af børns rettigheder herunder angreb på skoler, rekruttering til væbnede grupper og seksuel og kønsbaseret vold. Denne udmøntning vil fokusere på at støtte og udvikle eksisterende systemer for sagsbehandling og børnebeskyttelse i South Kivu med fokus på de lokale organisationer og lokalsamfund. I sammenhæng med et EU-støttet uddannelsesprojekt vil vi træne lokale sagsbehandlere, styrke lokale sagsbehandlingssystemer og lave informationsaktiviteter i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og organisationer. Samtidig etableres Child Friendly Spaces som vil give særligt udsatte børn og deres forældre mulighed for at hvori børn og deres forældre kan være sammen i positive omgivelser og modtage støtte til at håndtere den situation de står i.

 

Zimbabwe – Februar 2020 – 1.200.000 DKK

Zimbabwe, som i Marts sidste år blev hårdt ramt af cyklonen Idai, er hårdt ramt af klimaforandringerne og står overfor en større sultkatastrofe som konsekvens af gentagne fejlslagne høster. Det vurderes at 7,7 millioner mennesker vil få brug for fødevarehjælp i 2020 og befolkningen stadig kæmper med konsekvenserne af cyklonen i form af mangel på fødevarer, høj inflation og skader på infrastruktur er der hårdt brug for assistance.

Med fokus på at styrke modstandsdygtigheden hos børn, gravide og ammende kvinder og deres lokalsamfund vil Red Barnet med denne udmøntning støtte fødevaresikkerhed, ernæring, sanitet, uddannelse og beskyttelse. Det gør vi  eksempelvis gennem cash-transfers, hvor befolkningen får udbetalt mindre beløb, som de kan bruge på lokale markeder og dermed styrker den lokale økonomi.

Derudover vil Red Barnet lave resiliens-træninger i skoler og lokalområder og træne lokale sundhedsmedarbejdere i ernæringsstøtte til de hårdest ramte børn. Sidst men ikke mindst vil vi arbejde med at kapacitetsstyrke de lokale organisationer i de berørte områder så de er stærkere rustet til at sætte ind næste gang en krise indtræffer. En af de store udfordringer i forbindelse med denne respons er mangel på systematisk indsamling af kost- og ernæringsdata, og vi vil således sideløbende med responsen arbejde på at indsamle og ajourføre disse data til brug for fremtiden. 

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.