Donorer 2019

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Mange støtter vores arbejde, og vi får også midler fra Danida, Udenrigsministeriet til at rykke ud med nødhjælp i en række katastrofe- og konfliktramte lande. Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019:

 

Nigeria  - februar  2019 - DKK 800.000

Red Barnet udmønter 800.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til den eskalerende krise i Nigeria.

Den humanitære krise i det nordøstlige Nigeria fortsætter, og intensiverede kampe i det nordlige Borno har forårsaget en massivt tilstrømning af internt fordrevne (IDPs) til Maiduguri. IOM vurdere at der er knap 25.000 nye fordrevne grundet optrapning af konflikten. De nyligt fordrevne har meget begrænset eller slet ingen adgang til husly eller andre basale services som rent vand. I lejre der er designet til at huse 5.000 mennesker bor der nu op mod 29.000, og eksisterende kapaciteter er overvældet.

På baggrund af en behovs analyse og af en appel fra FNs humanitære koordinators til at sætte ind mod de akutte behov, vil Red Barnet med denne udmøntning implementere aktiviteter inden for Ernæring, WASH og Børnebeskyttelse. Dette vil blandt andet omhandle screening af ernæringsniveauet hos børn, sikring af adgang til drikkevand (via Water Trucking), aktiviteter som identificering og registrering af uledsagede og separerede børn(UASC), samt uddeling af basal nødhjælp som tæpper, hygiejne artikler, etc.

 

Etiopien - Februar 2019 - DKK 1.500.000

Red Barnet udmønter 1.500.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til Etiopien.

Etiopien står over for den værste humanitære krise i over et årti, og oplever lige nu de højeste rater af svært undernærede og fødevare usikre i over 10 år. Over 4.2 millioner børn i Etiopien er underernærede, hvoraf over 370.000 er svært underernærede og har akut behov for behandling for at overleve. Der er 3 millioner internt fordrevne, heraf er cirka 2 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem inden for de sidste 12 måneder. Konflikter i forskellige dele af landet, har ledt til det høje antal internt fordrevne med begrænsede forsørgelsesmuligheder og begrænset humanitær adgang til dele af Etiopien.

Dette medfører store humanitære behov inden for uddannelse, børnebeskyttelse, sanitet og hygiejne, ernæring og sikring af livsgrundlag. Med denne udmøntning  implementeres et livredende ernæringsprogram samt en sanitet- og hygiejneintervention i Somali regionen, målrettet alvorligt- og moderatunderernærede børn samt gravide og ammende mødre. Derudover implementeres en sikring af essentiel vand-, sanitet- og hygiejneservices til konfliktberørte fordrevne og værtssamfund.

 

Myanmar - Februar 2019 - DKK 200.000

Red Barnet udmønter 200.000 DKK fra Danida Fleksible pulje til Myanmar.

Myanmar har store humanitære udfordringer, hovedsageligt på baggrund at problemer med statsløshed, diskrimination, den igangværende konflikt, inter-kommunale spændinger og sårbarhed overfår naturkatastrofer. Denne udmøntning vil støtte ledelsen og koordineringen af uddannelsessektoren som ledes sammen med UNICEF i Myanmar i 2019. Udmøntningen støtter både Red Barnet og UNICEF som uddannelseskoordinatorer, og spiller en kritisk rolle i ledelsen af sektoren. Der er bl.a. stort fokus på at arbejde sammen med andre organisationer for at styrke uddannelsessektoren, samt at foretage advokerende arbejde med partnere af ministeriet for uddannelse og udvikling, på vegne af sektoren.