Donorer 2018

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Mange støtter vores arbejde, og vi får også midler fra Danida, Udenrigsministeriet til at rykke ud med nødhjælp i en række katastrofe- og konfliktramte lande. Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018:

 

Syrien – Konflikt – Januar 2018 – DKK 750.000

Syv år inde i konflikten, raser krigen stadig i Syrien. Situationen i det østlige Ghouta, der i årevis har været knudepunkt i konflikten mellem Syriens regeringshær og oprørsgrupper, er siden januar 2018 fortsat eskaleret. Optrapningen af konflikten har en enorm påvirkning på de 350.000 civile, der opholder sig i området, hvoraf 80 % har akut behov for basal hjælp. Red Barnet har via lokale partnere adgang til det østlige Ghouta, og selvom situationen er risikofyldt arbejder vi tæt sammen om at få hjælpen frem. Red Barnet uddeler hygiejnepakker, tilbyder fødevareassistance og uddeler penge til sårbare husholdninger.

Læs mere om hvordan Red Barnet arbejder - før, under eller efter en katastrofe eller konflikt rammer.