Vi hjælper både

før, under og efter at en

katastrofe rammer

Foto credit: Jonathan Hyams

Red Barnet hjælper både før, under og efter at en katastrofe eller konflikt rammer.

Vi arbejder med at forebygge og mindske omfanget af katastrofer

Børn bliver hårdest ramt i katastrofer. Derfor underviser Red Barnet børn i, hvordan de klarer sig bedst igennem en katastrofe, og hvordan de kan forebygge og mindske en katastrofes omfang. De lærer for eksempel at så afgrøder, der kan modstå tørke, eller hvor de skal søge hen i tilfælde af oversvømmelse.
 

Vi er klar med nødhjælp, når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer, rykker vi ud med nødhjælp så hurtigt som muligt for at mindske katastrofens konsekvenser. Vi uddeler vand, mad og hygiejne-kits, opretter sundhedsklinikker og børnevenlige områder. De børn, der er blevet væk fra deres familie, forsøger vi at genforene med familie eller en støttefamilie. Men katastrofer er ikke kun dem, der opstår pludseligt. Vi gør også en indsats i langvarige katastrofer som tørke og hungersnød eller væbnede konflikter, hvor børns hverdag i flere år vendes på hovedet.
 

Vi hjælper lokale samfund med genopbygning

Et land, der har været ramt af konflikter, orkaner eller andre katastrofer, har brug for hjælp til at komme på fode igen. Skoler bliver ødelagt, og hverdagen går i stå. Derfor bidrager Red Barnet blandt andet med at skabe midlertidige skoler, mens lokalsamfundet genopbygges.

 

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Mange støtter vores arbejde, og vi får også midler fra Danida, Udenrigsministeriet til at rykke ud med nødhjælp i en række katastrofe- og konfliktramte lande. Her er en oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019 indtil videre.

Katastrofeforebyggelse

Vi underviser børn i, hvordan de klarer sig bedst igennem en katastrofe, og hvordan de kan forebygge og mindske en katastrofes omfang.

Katastrofeforebyggelse

Nødhjælp

Når katastrofen rammer, er vi klar inden for 24 timer. Vi uddeler vand, mad og medicin og, samt opretter sundhedsklinikker og børnevenlige områder.

Nødhjælp

Genopbygning

Vi bygger midlertidige skoler og hjælper myndigheder og befolkningen med at genopbygge fx huse og vandforsyning.

Genopbygning

Kristine sørger for at vi kan redde børnene ud af katastofer

Vores nødhjælpschef fortæller om sine arbejde med humanitær bitand.

Interview med Kristine Mærkedahl Jensen

Spørgsmål og svar om katastrofer

  • Hvordan hjælper Red Barnet børn, når katastroferne rammer? Under en katastrofe får børn voldsomme oplevelser, som de har brug for hjælp til at bearbejde. Vi opretter særlige børnevenlige områder, hvor børn kan lege og bearbejde deres traumer i trygge omgivelser. Her lærer børnene også at se tegn på, at en naturkatastrofe nærmer sig, og hvor de kan søge sikkerhed. Derudover er Red Barnet med til at genopbygge skoler, genforene børn med deres forældre og beskytte børn mod sygdomme.
  • Hvorfor har vi særligt fokus på børnene i katastrofer? Når katastrofen rammer, går det hårdest ud over børnene. De er ekstra sårbare over for de sygdomme, der ofte spredes i katastroferamte områder. Mange bliver væk fra eller mister deres familier, og det gør dem til nemme ofre for børnearbejde, prostitution eller menneskehandel. Derfor arbejder vi på at beskytte børn - både i vores forebyggende arbejde, i den akutte nødhjælpsindsats og i arbejdet med at få et katastroferamt område på fode igen.
  • Hvor i verden arbejder vi i forhold til katastrofer og nødhjælp? Vi rykker ud straks, når katastrofer rammer over alt i verden. Derudover arbejder vi med katastrofeforebyggelse i de mest sårbare og risikofyldte områder som Filippinerne, Etiopien, Myanmar og Bangladesh.
  • Hvad vil Red Barnet opnå med nødhjælpsarbejdet? Red Barnet arbejder for, at der er færrest mulige ofre i forbindelse med katastrofer. Vi sørger for, at børn ramt af oversvømmelser, hungersnød, jordskælv eller væbnede konflikter får livreddende lægehjælp, husly, mad og vand. Vores mål er at nå ud med basal nødhjælp inden for de første døgn. Antallet af naturkatastrofer er firedoblet siden 1970, og vi kan ikke forhindre de naturkatastrofer, som følger med klimaforandringer. Men vi kan forebygge og sørge for, at både voksne og børn i de mest sårbare områder er forberedt så godt som muligt.
  • Hvad går pengene til , når jeg støtter Red Barnet? Når du støtter, er du med til at yde både akut og langsigtet nødhjælp til de millioner af børn, der når som helst kan få vendt op og ned på deres liv på grund af katastrofer. Dine penge går både til mad, rent vand, lægehjælp og anden nødhjælp, samt til forebyggelse af katastrofer og til den langsigtede genopbygning.
  • Hvordan kan jeg støtte børn, der bliver ramt af katastrofer? Red Barnet har brug for penge, så vi altid har mulighed for at yde nødhjælp og rykke ud til de ramte områder indenfor 24 timer, efter en katastrofen har ramt. Du kan give et bidrag med betalingskort, bankoverførsel eller MobilePay her på siden - klik på 'Støt' i toppen af siden og læs mere.