Syriske børn

sikres adgang til skole

Foto: Red Barnet/Pim Ras

Ifølge FN bor der over 650.000 syriske flygtninge i Jordan. Op mod 80.000 af dem er drenge og piger, der ikke går i skole. For børn som ikke går i skole er risikoen for tidlige ægteskaber og børnearbejde betydeligt højere. Det er faktorer som familiers ustabile økonomi, uklare registreringsprocesser for flygtninge og manglende jobmuligheder for børnenes forældre, der kan afgøre, om et barn kommer i skole eller ej.

I samarbejde med ECHO har Red Barnet siden 2017 kørt et projekt i Jordan, som har til formål at sikre sårbare syriske flygtningebørn adgang til skole og kvalitetsundervisning. Børnene og deres familier møder en lang række udfordringer, som gør, at de har svært ved at få hverdagen til at køre rundt. Høje leveomkostninger, få jobmuligheder for forældrene og begrænset nødhjælp gør, at mange forældre tvinges til at tage deres børn ud af skolen, så de kan indgå i tidlige ægteskaber eller starte børnearbejde for at hjælpe familien økonomisk.

Red Barnet i Jordan støtter børn i alderen 6-17 år og deres familier gennem en helhedsorienteret tilgang for at sikre, at børnene kommer i skole. De økonomisk pressede familier støttes med kontantbetalinger, så børnenes skolegang kan blive prioriteret, og børnene beskyttes fra børnearbejde og tidlige ægteskaber. Børn og familier med andre udfordringer bliver også støttet, for eksempel gennem undervisningshjælp, juridisk bistand, og adgang til sundhedsydelser.

Projektet har også haft til formål at sikre børnevenlige og trygge læringsforhold i 34 overbelastede jordanske skoler, så børnene får større udbytte af deres skolegang, samt at færre børn dropper ud af skolen. Projektet har blandt andet etableret børnebeskyttelseskommitéer og trænet lærere og skolepersonale i beskyttelsesprincipper, psykosocial støtte og i, hvordan dette kan implementeres i skolerne.

Det er absolut nødvendigt at arbejde koncentreret med læring og uddannelse, hvis vi skal undgå, at en hel generation af syriske flygtningebørn må gå en usikker og dyster fremtid i møde.

Mere om projektet

Land: Jordan

Periode: 1. august 2017 - 30. juni 2020

Donorer: ECHO

Partnere: Intersos og Terre des Hommes

Projektets mål

- Give kontantbetalinger til familier med presset økonomi

- Øge støtten til børn, der ikke går i skole

- Oprette komitéer for børnebeskyttelse med særligt fokus på piger, som er sårbare over for overgreb og tidlige ægteskaber

Dette projekt er støttet af: