Sundhedsydelser

til børn og familier i Mali

Foto: Red Barnet/Juozas Cernius

Børn og familier, der bor i det nordlige og centrale Mali, er hårdt påvirket af konflikter mellem lokale oprørere og regeringens hære. Urolighederne betyder, familier er i stor risiko for at miste deres levebrød og opleve en alvorlig mangel på mad. Børn og forældre, der sulter, har særligt brug for hjælp, da adgang til medicin, mad og behandling er altafgørende for, at de kan overleve. Sundhedssystemet i Mali er udfordret på flere niveauer, hvilket gør det svært at nå ud til de mest sårbare familier med livreddende behandling og medicin. Med støtte fra ECHO og DANIDA driver Red Barnet et projekt, der skal forbedre vilkårene for udsatte børn og familier i Mali, som mærker uroens konsekvenser.

Projektet sikrer lokalbefolkningen adgang til sundhedsydelser i god kvalitet i de fem hårdest ramte distrikter i Mali. Red Barnet uddanner behandlere, sundhedsarbejdere og ernæringspersonale, der især har til opgave at hjælpe fattige familier, gravide og alvorligt underernærede børn. På den måde yder vi en bæredygtig og helhedsorienteret indsats, som skal nedsætte dødeligheden og optimere levevilkårene for lokalbefolkningen. Projektet har desuden som mål at sikre gratis sundheds- og ernæringsbehandling til de hårdest ramte, herunder blandt andet gravide og underernærede børn.

Blandt de særligt udsatte er børn under 5 år, som lider af alvorlig underernæring, og projektet har som mål at intensivere indsatsen over for denne gruppe. Det sikres blandt andet ved, at vi afholder oplysningsaktiviteter og træner lokale mødre og sundhedspersonale i at identificere alvorlig underernæring med overarmsmålinger. Projektet sørger derudover for at beskytte mod katastrofer ved at oprette forebyggende advarselssystemer, sikre sundhedsstrukturerne og opbygge et lager af livreddende medicin, som kan tages i brug, hvis levering og transport ikke kan lade sig gøre.

Mere om projektet

Land: Mali

Periode: 1. maj 2018 – 30. april 2020

Navn: Mali ECHO HIP 2018 – Health and Nutrition

Sustainable development goals (SDG): Projektet arbejder mod flere bæredygtighedsmål, herunder mål 2 om at komme sult til livs, mål 3 om helbred og velfærd, mål 6 mål rent vand og sanitet, mål 10 om at mindske ulighed og mål 17 om partnerskaber

Donorer: ECHO og DANIDA

Projektet har fået bevillinger i 2018 og 2019

Projektets mål

- Identificere alvorligt underernærede børn med henblik på at få dem i behandling

- Hjælpe over 160.000 udsatte børn og familier i Mali - Reducere dødeligheden blandt befolkningen i det nordlige og centrale Mali

- Give hjælp til ECHO-partnere, der arbejder for at forebygge alvorlig underernæring - Sikre gratis sundhedsydelser til sårbare børn og familier