Småbørnsklubber  

Modelfoto: Mikal Schlosser

En del af et fællesskab 
Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne drives i et samspil mellem frivillige og kommunale fagprofessionelle og har til formål at styrke livsduelighed hos børn i udsatte positioner og støtte relationen mellem børn og forældre.    

Vi tilbyder småbørnsfamilier et anerkendende, inspirerende og styrkende fællesskab, der gennemfører forløb med ugentlige klubaktiviteter for småbørnsfamilier med fokus på barnets udvikling og styrkelse af forældrekompetencer.  

'De tidligste år i et barns liv er simpelthen afgørende for barnets udvikling og muligheder senere i livet. Derfor er jeg så glad for, at vi nu sammen med fonde og kommuner sætter en forebyggende indsats i gang. Alle børn fortjener lige muligheder for at udvikle sig. Småbørnsklubberne skal være et trygt fristed med leg, samvær og udvikling af en stærk tilknytning mellem børn og forældre. Vi skylder alle børn en god start på livet', siger Johanne Schmidt-Nielsen. 

En tryg start kan få afgørende betydning 
De fleste børn i Danmark vokser op i stabile og trygge rammer, men alligevel møder alt for mange børn udfordringer i deres tidlige opvækst. Alt for ofte kommer en skæv start til at sætte retningen for barnets videre liv– med flere afsavn og færre muligheder end deres jævnaldrende. De ulige vilkår sætter sig som dybe ar i alt for mange børneliv. 

I Red Barnet ved vi, at det lille barns tidlige udvikling er afgørende for barnets sociale og sundhedsmæssige forhold senere i livet. Småbørnsklubberne er derfor en tidlig og forebyggende indsats, som har til formål at give små børn i udsatte positioner de bedste muligheder for på sigt at tilegne sig læring og opnå en positiv livsbane og samme muligheder som deres jævnaldrende. 

Baby og Voksen

Modelfoto: Mikal Schlosser

For hele familien 
Den primære målgruppe for Småbørnsklubber er børn i alderen 0-6 år, som af fagprofessionelle vurderes til at få gavn af at deltage i indsatsen for at styrke trivsel og udvikling. 

Aktiviteterne i Småbørnsklubben er rettet mod hele familien, dvs. barnet, forældre og eventuelle søskende. For vi ved, at hvis vi skal understøtte barnets trivsel og udvikling, er det afgørende, at også forældrene er i fokus og at hele familien står centralt i arbejdet for at sikre børnenes udvikling og trivsel. Aktiviteterne udvikles inddragende og med henblik på at tilbyde ny viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre. 

Gør en forskel som frivillig  
Som frivillig i Red Barnets småbørnsklub er du med til at sikre, at børn i udsatte positioner får gode vilkår i hverdagen og gode muligheder for at udvikle sig. 

Red Barnet har startet Småbørnsklubber i Roskilde, Guldborgsund, Esbjerg, Odense og Amager. Vi søger frivillige, der vil være med til at skabe de udviklende og givende fællesskaber for lokale småbørnsfamilier. Der er tale om 3-4 måneders forløb, hvor du som frivillig, er med til at skabe den trygge ramme, arrangere familieaktiviteter, koordinere med kommunale fagpersoner om deltagelse og introducere familierne for muligheder i lokalområder. 

Du kommer til at bidrage med inspiration til familieaktiviteter, tro på egne forældreressourcer og give gode oplevelser i et styrkende fællesskab. Du bliver en del af et aktivt og engageret frivilligteam, der kæmper for en fælles vision om at sikre småbørn lige vilkår for et godt liv. 

 

Vil du være frivillig i din lokale småbørnsklub kan du ansøge her.

 

Er du interesseret i at vide mere?
Vil du høre mere om indsatsen, er du velkommen til at skrive direkte til os på smaaboernsklubber@redbarnet.dk.    

Fakta

  • Småbørnsklubber etableres i partnerskab mellem kommune og Red Barnet.

  • Småbørnsklubberne henvender sig til børn i alderen 0-6 år med deres forældre og søskende.

  • Småbørnsklubberne mødes ugentligt henover 12 klubgange.

  • En fast gruppe frivillige står for drift af klubben sammen med familierne og undervejs i forløbet deltager fagpersoner med inspirerende aktiviteter og lege.

  • Når forløbet slutter, præsenteres familierne for andre tilbud og støttes i brobygning til bæredygtige fællesskaber i lokalområdet.

  • I den projektperioden frem til 2023 deltager 624 småbørn og deres familier i et forløb.

Om Småbørnsklubber

I partnerskab med kommuner og  Professionshøjskolen Absalon udvikler Red Barnet et bæredygtigt koncept for Småbørnsklubberne, som inddrager frivillige, fagpersoner og kommende fagpersoner.

Småbørnsklubberne er finansieret af Lauritzen Fonden og Egmont Fonden og bidrager til Småbørnsløftets mål om at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder og sikre børn et godt børneliv.

Effekter

  • Øget trivsel hos barnet

  • Styrket forældrekompetence, fx kendetegnet ved styrket følelsesmæssig kontakt mellem barn og forældre

  • Styrket samspil mellem barn og forældre, fx kendetegnet ved forældres opmærksomhed på barnets behov
  • Øget bevidsthed hos forældre om egne ressourcer i relation til forældrerollen, herunder øget optimisme og selvtillid
Barn og voksen

Modelfoto: Mikal Schlosser

Baby og voksen

Modelfoto: Mikal Schlosser

Vores samarbejdspartnere