Plads til alle

Fritid - fællesskab - fremtid

Plads til Alle hjælper børn med at få en aktiv fritid i et stærkt fællesskab

Red Barnet har via indsatsen Plads til Alle hjulpet 7.000 børn og unge i udsatte positioner ind i en fritidsaktivitet og et fællesskab, der styrker deres trivsel og dermed muligheder i livet.

I foreningslivet er alle børn lige. Her handler det om bolden, bålet eller baglænssaltomotalen. Det handler om succesoplevelser og om at være en del af et fællesskab. Og om det helt særlige frirum, som fritidsaktiviteter kan være i en hverdag.

Hovedparten af danske børn og unge har et aktivt fritidsliv og går til noget flere gange om ugen, hvor de opnår både sociale og personlige kompetencer og udvikler sig gennem fællesskabet. Adskillige studier viser, at børn og unge, der er en del af et fritidsfællesskab, trives bedre end børn og unge, der ikke er. Det aktive fritidsliv er ikke kun godt for børnenes fysiske sundhed, men også deres mentale velvære og psykiske trivsel, og de positive fællesskaber giver dem sociale og personlige kompetencer, der er vigtige i det videre liv.

At gå til fritidsaktiviteter er dog desværre ikke en selvfølge for alle. Børn og unge i udsatte positioner deltager langt mindre i foreningslivet end andre børn og unge. Kun cirka 50 procent af børn i udsatte positioner har et aktivt fritidsliv mod 80 procent af ikke-udsatte børn. Det betyder, at de går glip af positive oplevelser og lærerige og meningsfulde fællesskaber, der ellers kunne være med til at give dem en bedre mental sundhed og bedre forudsætninger for at finde en plads i samfundets øvrige kompetencegivende fællesskaber.

Børn kan være udsatte på forskellige måder, men fælles for børn, der lider afsavn for eksempel enten socialt, økonomisk eller kulturelt, er, at de ofte bliver isolerede, marginaliserede og trives dårligere end deres jævnaldrende. At vokse uden at være en del af stærke fællesskaber har store konsekvenser for et barns mentale sundhed og sociale ressourcer.

Hvad er Plads til Alle?
Plads til Alle er kort fortalt en indsats, der matcher børn og unge i udsatte positioner med en frivillig fra Red Barnet, som hjælper barnet til at blive en fast del af en fritidsaktivitet og dermed et stærkt fællesskab.

Den frivillige hjælper i en begrænset periode barnet og dets forældre med mange af de ting, som måske er en selvfølge for alle dem, der er vokset op med og i et foreningsliv, men som er svært, hvis man aldrig har prøvet det før. Det kan for eksempel være at finde ud af, hvilken fritidsaktivitet, der giver bedst mening for barnet, at melde sig ind i en forening, at få betalt kontingentet, melde sig til og fra træning og sociale arrangementer i foreningen og meget andet. Derudover kan den frivillige også følge barnet til og fra aktiviteten, så fremmødet bliver kontinuérligt. Der er også en vigtig indsats i at engagere forældrene i barnets nye fritidsaktivitet, så det bliver en naturlig del af hele familiens liv og trivsel, at barnet/børnene selvfølgelig går til fritidsaktiviteter. På den måde skal indsatsen også betragtes som en form for ’hjælp til selvhjælp’, hvor barnet og familien i en periode bliver klædt på til selv at løfte den opgave, der ligger i at have et aktivt fritidsliv i stærke fællesskaber.

Det er vores erfaring i Red Barnet, at den største udfordring ikke er at få børn og unge i udsatte positioner ind i foreningslivet, men at fastholde dem og sikre kontinuitet i deres tilknytning til fritidslivets positive fællesskaber. De fleste danske kommuner tilbyder økonomisk støtte til kontingent og udstyr til børn og unge i udsatte positioner, men både undersøgelser og vores erfaring viser meget tydeligt, at økonomisk støtte langt fra kan stå alene, hvis børnene skal fastholdes i fritidslivet. Her kan social støtte i form af mentorordninger og følgevenner som netop Plads til Alle-indsatsen være afgørende for, at børnene bliver en del af det etablerede fritidsliv.

Se oversigt over alle kommuner med Plads til Alle-indsatsen.

Her kan du høre mere om Plads til Alle, eller læse, hvordan du bliver frivillig i indsatsen. Du er også velkommen til at skrive til os på pladstilalle@redbarnet.dk.

 

Fakta om plads til alle

Formål
Formålet med Plads til Alle er at fremme, at børn og unge i udsatte positioner har adgang til positive fællesskaber i foreningslivet. Deltagelsen kan give børnene glæde og livsmod og herigennem styrke deres ressourcer og mentale sundhed.

Målgruppe
Den primære målgruppe for indsatsen er børn og unge i alderen 5-17 år, som mistrives og/eller lider afsavn. Børnene lever typisk i familier med en enlig forsøger eller i etniske minoritetsfamilier, hvor forældrenes sociale problemer som fattigdom, sygdom, psykisk sårbarhed og social isolation forhindrer dem i at sikre deres børn en sund og inkluderende plads i fællesskabet. Den sekundære målgruppe er forældrene, som også er vigtige aktører for at sikre børnene en stabil tilstedeværelse i fritidslivet og dets fællesskaber.

Aktører
Red Barnet arbejder tæt sammen med ni udvalgte partnerskabskommuner om Plads til Alle-indsatsen. De ni kommuner er blandt andet udvalgt på grund af deres størrelse og dermed potentiale til at nå flest muligt i målgruppen. De ni partnerskabskommuner har ansvar for at henvise børn og unge til Plads til Alle-indsatsen, og de yder ligeledes støtte til foreningskontingentet og i de fleste tilfælles også støtte til nødvendigt udstyr. Kommunerne er: Brøndby, Frederiksberg, Helsingør, Hvidovre, Kolding, København, Odense, Roskilde og Århus. Derudover kører Plads til Alle-indsatsen i yderligere cirka fem lokalforeninger.

FINANSIERING
Projektet er p.t. finansieret af penge fra Det Obelske Familiefond og Egmont Fonden.

Tak til vores samarbejdspartnere