Plads til alle

hjælper børn med

at få en aktiv fritid

Vi hjælper børn, der er afskåret fra foreningslivet af sociale, økonomiske eller kulturelle årsager til at blive en del af et givende fællesskab.

I Danmark går de fleste børn til forskellige aktiviteter i deres fritid. Erfaring viser, at børn med en aktiv fritid ofte trives bedre, men desværre har alt for mange børn ikke samme adgang til fritidsaktiviteter, som andre børn har. Derfor har vi udviklet indsatsen Plads til Alle, der hjælper børn med at blive inkluderet i fritidslivet i Danmark.

Fællesskab øger børns trivsel

Det kan have konsekvenser for et barns udvikling at vokse op i en udsat familie. De føler sig ofte anderledes, ensomme og isolerede fra deres jævnaldrende, og det kan gå ud over deres selvværd og faglighed. Erfaring viser, at børn trives bedre, når de går til en fritidsaktivitet og bliver en del af et fællesskab.

Vi skaber kontakt til fritidstilbud

Vi tilbyder børn og deres forældre hjælp og vejledning i fritidstilbuddene. Vi skaber kontakt til foreninger og laver praktiske og økonomiske aftaler, så barnet kan komme til at dyrke sin fritidsinteresse. Vi hjælper for eksempel ved at tilbyde, at barnet tilknyttes en frivillig, der sørger for transport til og fra en fritidsaktivitet. I nogen kommuner tilbyder de frivillige fritidsvejledning, hvor den frivillige oplyser familie og børn om de forskellige fritidstilbud, der eksisterer i kommunen, og hjælper med at finde den rette aktivitet til det enkelte barn. 

Red Barnets frivillige i Plads til Alle giver børn støtte, motivation og opmuntring til at deltage i fritidsaktiviteter, og hjælper det enkelte barn med at finde en plads i et nyt fællesskab.
 

Om Plads til Alle

Indsatsen er oprindeligt udviklet af Red Barnets lokalforening og Kerteminde Kommune. Her har man arbejdet med Plads til Alle siden 2012. I 2016 har indsatsen indgået et samarbejde med DBU for at nå ud i fodboldklubber i hele landet. DBU skal opkvalificere fodboldklubber til at tage særlig godt imod børn, der ellers er afskåret fra foreningslivet. Plads til Alle har det overordnede mål at indgå partnerskab med 21 af landets kommuner med henblik på finansiering og fastholdelse af udsatte børns fritidsliv. Indsatsen er støttet af Bestseller, TrygFonden, Tuborgfondet, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Agger Foundation og landets kommuner.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Plads til Alle, eller ønsker at være frivillig, så kontakt os på pladstilalle@redbarnet.dk.

Læs mere om 'Plads til alle'

Fakta om Plads til Alle

  • 82 % af etnisk danske børn og unge går til en fritidsaktivitet. 18 % af etnisk danske børn går ikke til noget i deres fritid 

  • 35 % af børn i etniske minoriteter og 28 % børn af enlige forældre går ikke til en fritidsaktivitet.

  • Plads til Alle skal hjælpe 5.100 børn ind i fritidslivet i hele landet inden 2018.

 Kilde: Undersøgelse fra Børnerådet

Mål for projektet Plads til Alle

  • Få børn og unge fra de dårligst stillede ind i fritidslivet.

  • Forebygge ensomhed og social isolation, som kan være en konsekvens af at vokse op i fattigdom.

  • Styrke samarbejdet mellem kommunen, det frivillige foreningsarbejde og de frivillige organisationer.

  • Involvere børnenes forældre, så børnene oplever forældrenes opbakning til fritidsaktiviteten.

Tak til vores samarbejdspartnere