Vi styrker børns

fællesskaber i naturen

Modelfoto: Red Barnet

Vi bruger naturen i mange af vores aktiviteter for de dårligst stillede familier i Danmark. Vi arrangerer udflugter og lege i naturen, der skaber gode oplevelser og fællesskaber.

Naturen er en vigtig ramme i mange af vores aktiviteter i vores oplevelsesklubber og ferielejre, hvad end det er med etnisk danske familier eller flygtningefamilier. Derfor har vi to naturvejledere ansat i Natur&Fællesskab-programmet. Vi bruger naturen til at lave aktiviteter, der styrker børns trivsel og skaber gode fællesskaber. Det kan for eksempel være udflugter i skoven, fugleture, madlavning over bål eller dragebygning. I naturen kan vi lave aktiviteter og lege, der inddrager hele familien og får alle med i fællesskabet. 

Naturen i vores frivillige aktiviteter

Med Natur&Fællesskab-programmet styrker vi brugen af naturen og friluftslivet i vores frivillige aktiviteter, for eksempel i vores familieoplevelsesklubber og ferielejre.  

Alle aktiviteterne er drevet af Red Barnets frivillige. Som frivillig kan man få undervisning og inspiration til at bruge naturen bl.a. til at styrke relationsdannelse, trivsel, læring, leg og meget andet. Man kan for eksempel komme på et femtimers kursus og få en taske med friluftsgrej med hjem til sin lokalforening.

Følg os på Natur&Fællesskabs egen Facebook-side og følg med i vores naturaktiviteter og få gode råd til, hvordan du kan bruge naturen.

Se oversigt over Red Barnets projekter under Natur&Fællesskab

Red Barnet har udgivet en række rapporter og artikler om vores natursociale indsatser blandt andet om effekter og erfaringer fra indsatserne. Læs mere under Hvad ved vi om natursociale indsatser? 

Natur&Fællesskab er finansieret af en række donorer. 
 

Kontakt

Red Barnet har tre naturvejledere ansat i Natur&Fællesskabs-programmet:

• Eva Skytte -  es@redbarnet.dk
• Morten Kjelmann – mkj@redbarnet.dk

 

 

I naturen kan vi lave aktiviteter, der styrker både den enkelte og relationerne og får alle med i fællesskabet. Vi hjælper børn og familier med at komme ud og bruge deres lokalområde på en ny måde ved for eksempel at arrangere udflugter i skoven, snobrød over bål eller fisketure
">