Naturaktiviteter

- projekter

Modelfoto: Red Barnet

Vores projekter i Natur&Fællesskab:

 • VIND - Vidensforum for Natursociale indsatser i Danmark.
  Projektet blev oprettet 1. januar 2015 og har til formål at opsamle viden om tre modeller for at lave natursociale indsatser. Projektet er støtte af Friluftsrådet og Miljøministeriet. 

 • Ud af krigens skygge
  Med projektet hjælper vi krigsveteraner og krigstraumatiserede flygtningefamilier gennem oplevelser og aktiviteter i naturen. Projektet er et samarbejde med Afdelingen for Traume- og Torturoverlever, Psykiatrien i Region Syddanmark. Du kan læse om projektet i rapporten "Du griner ligesom med hele kroppen" eller i denne artikel.

 • Ud af boligblokken – ind i naturen
  I samarbejde med boligselskaber og Jyske Bank har vi oprettet familieoplevelsesklubber i udsatte boligområder. 

 • I naturen med handicap
  Sammen med Handicapidrættens Videnscenter udvikler vi tilbud og aktiviteter til børn med handicap og deres familier. Projektet er støttet af Kavlifonden.

 • Lokale grønne partnerskaber
  Projektet har fokus på at støtte naturaktiviteterne i klubberne og er støttet af Naturstyrelsen.

 • Natur til et godt liv
  I samarbejde med Bikubenfonden tilbyder Red Barnet tur og lejrophold i Svanninge Bjerge på Sydfyn og uddannelse til frivillige.

Kontakt

Red Barnet har tre naturvejledere ansat i Natur&Fællesskabs-programmet:

• Eva Skytte -  es@redbarnet.dk
• Morten Kjelmann – mkj@redbarnet.dk