Flyt sociale indsatser

ud i naturen

Modelfoto: Red Barnet

Se videoer med alle præsentationer fra konferencen

Herunder ser du den første præsentation fra konferencen 'Flyt sociale indsatser ud i naturen'. Vi har samlet videoer med alle præsentationer på en playliste på Youtube. Vi beklager, at lydkvaliteten ikke er optimal alle steder.

Nederst på siden finder du Powerpoints og andre dokumenter fra præsentationerne.

Red Barnet inviterer til konference med præsentation af de vigtigste og mest betydende danske indsatser og udviklingsarbejder inden for det natursociale felt.

Konferencen er både for dig, der vil blive klogere på, hvordan naturen kan bruges til at styrke børn og unge, og for dig, som allerede er i gang, men vil kvalificere din viden og have nye ideer og inspiration.

Formålet med konferencen er at skabe varige positive forandringer i børn og unges liv, blandt andet gennem værktøjer, der kan inspirere til arbejdet med at fremme trivsel, resiliens og muligheder. Det handler fx om positive fællesskaber, afklaring af egne værdier og holdninger samt oplevelser med mulighed for at lære nyt om sig selv og fællesskabet.

Konferencen afholdes den 18. og 19. april 2018 på Fænøsund Konferencecenter, Middelfart
Moderator: Nynne Bjerre Christensen, journalist, moderator.dk

Se invitation til konferencen

Se program for konferencen 'Flyt sociale indsatser ud i naturen'.


Præsentationer fra oplægsholdere, workshopholdere og andre dokumenter fra konferencen

Ud af krigens skygge - ud af de vante rammer (Ulla Wernberg-Møller)

Resiliens-model (Ida Skytte)

Resiliens, trivsel og sociale fællesskaber (Ida Skytte)

Red Barnets børnesyn (workshop ved Red Barnet)

Ud af boligblokken (rapport fra Red Barnet)

Neuroaffektiv udviklingspsykologi (Susan Hart)

Natur til et godt liv - en natursocial indsats  (Tessa Buchwald)

Må jeg være med - om leg og deltagelsesmuligheder (Helle Marie Skovbjerg)

Mentale, fysiske og sociale effekter af danskernes friluftsliv (Jan Ejlsted)

Landkort og kompasser til at støtte børns udvikling (workshop ved Susan Hart)

Hvordan påvirker naturen børns hjerne og tænkning (Matthew P. Stevenson)

Hvilken betydning har fællesskabsaktiviteter og naturoplevelser for børn, unge og familier med traumer (Lars Larsen)

Hvad er særligt ved naturen? (Eva Skytte)

Ud af krigens skygge - Evalueringsstatus nr 2

En legende tilgang til arbejdet med at styrke børn (Anne-Sophie Dybdal)

Børnesyn og børneperspektiv (Hanne Warming)

The Healing Power of Pay (Steve Gross) - Video