Sanne arbejder
for de dårligst stillede
børn i Danmark

Sanne Lindberg Gylling arbejder for de dårligst stillede børn i Danmark. Hun er seniorrådgiver og programkoordinator for Red Barnets Frivillige sociale program, der indeholder alle de aktiviteter, som frivillige laver for børn og familier i Danmark.

Hvordan hjælper Red Barnet børn fra de dårligst stillede familier?

- Børn kan være udsatte på forskellige måder, men fælles for dem er ofte, at de lever socialt isoleret. Derfor tilbyder vi aktiviteter som ferielejre og familieoplevelsesklubber, der hjælper børn med at blive en del af et fællesskab. Med ’Plads til alle’ hjælper vi børn fra dårligt stillede familier med at gå til en sport eller anden aktivitet i fritiden. Vi har også lavet en ny klub, der hedder 'Velkommen til Danmark' for flygtningefamilier, der lige er ankommet til landet.

Hvad er Red Barnets største resultater i det Frivillige sociale program?

- Vi kan være stolte af, at vores frivillige er med til at give børn og familier nogle muligheder, som de ellers ikke har. Vi har fået rigtig mange frivillige i Red Barnet i løbet af de seneste fem år. Mange vil gerne være med til at kæmpe for børns rettigheder, og det betyder, at vi kan arrangere oplevelser for mere end 1.000 børn og forældre hver måned. 

Hvordan er Red Barnets lokale aktiviteter med til at hjælpe børn i fattigdom?

- Børn, der vokser op i økonomisk, social eller kulturel fattigdom, er ofte isolerede. Måske har deres forældre et lille netværk, flere bor med en enlig forælder, og mange af børnene fortæller også, at de selv har få kammerater. Det, at komme på en ferielejr, betyder, at de kommer ud og møder andre børn fra lokalområdet og får nye venner. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i Randers' to familieoplevelsesklubber, så har cirka 50 børn i alt i hvert fald lært 25-30 andre børn at kende. Deres forældre har fået udvidet deres netværk, og de har lært noget om, hvordan de kan bruge Randers på en anden måde, fx med udflugter i skoven og fisketure.

Hvilken forskel gør det, at et barn kommer på ferielejr en uge om året?

- Alle børn har brug for at komme væk hjemmefra og udvide deres horisont. Enten alene eller med forældrene. Måske bader de i havet for første gang eller lærer noget nyt om naturen. Samtidig møder børnene nogle voksne, der rigtig gerne vil dem i en hel uge. Det, at møde nogen, der lytter til en, stoler på en og tror på en - det nytter også næste gang, barnet møder nogle voksne, der måske ikke lige umiddelbart gør det.

- Der er børn, der vender tilbage på Red Barnets ferielejre hvert år, og det betyder, at de bliver rollemodeller for de nye børn, samtidig med at de får mulighed for at møde de samme venner flere år i træk.


Har du et eksempel på et barn, der er blevet stærkere efter at være med i en ferielejr?

- Der var en pige, som var med på en teenagelejr, hvor de skulle på stranden. Hun havde aldrig været ved havet før og vidste ikke, om hun kunne svømme. Hun var samtidig blufærdig og havde ikke lyst til at bade, men de frivillige havde arrangeret, at der var våddragter i alle størrelser. Fordi hun var usikker, var hun ude med en erfaren livredder. Hun endte med at være vandet hele dagen og gå derfra med en kæmpe sejr på mange måder. Hun havde bevist over for sig selv, at hun kunne svømme, og hun havde overskredet nogle grænser kropsligt ved at gå i vandet sammen med andre. Hun havde oplevet voksne, som hun stolede på, og som passede på hende hele vejen.


Hvad betyder det for dig personligt at arrangere klubber og ferielejre for børn og familier?

- Der er meget meningsfyldt for mig at vide, at de frivillige giver børn gode barndomsminder, som børnene måske vil huske tilbage på, når de bliver voksne. Det behøver ikke være den dyre tur til Legoland, men det, vi ofte husker, er ofte noget meget simpelt som dufte, den gode leg eller en fisketur med ens forældre.


Hvad vil Red barnet opnå i fremtiden?

- Vi arbejder for, at der lovgivningsmæssigt kommer en fattigdomsgrænse. Red Barnet har siden 2006 talt om børnefattigdom som et problem i Danmark, men før man overhovedet kan måle, hvor mange børn det drejer sig om, skal man have en økonomisk grænse. Vi havde en fattigdomsgrænse ved den forrige regering, men ved regeringsskiftet blev den afskaffet. Vi kæmper for at få den tilbage, så vi ikke længere behøver at diskutere tal, men i stedet kan diskutere løsninger.

Der er meget meningsfyldt for mig at vide, at de frivillige giver børn gode barndomsminder, som børnene måske vil huske tilbage på, når de bliver voksne

Sanne Lindberg Gylling, programkoordinator i Red Barnets frivillige sociale arbejde

- Sanne har udviklet materialer og vejledninger til Red Barnets frivillige sociale arbejde fx samværspolitik og familieoplevelsesklub foldere, samt indhentelse af børneattester.

- Sanne har og deltager i forskellige arbejdsgrupper omkring børnefattigdom og har i samarbejde med vores europæiske organisationer udgivet rapporten Child poverty and social exclusion – from a child rights perspective.

- Sanne afholder kurser og underviser frivillige i blandt andet projektledelse, børn og forældre i udsatte familier, og hvordan frivilligt socialt arbejde styrker børn.

Sanne har været ansat i Red Barnet siden 2007.