Hvad ved vi om
natursociale indsatser?

Modelfoto: Red Barnet

Hvad ved vi om natursociale indsatser?

Red Barnet arbejder på at styrke børn i udsatte positioner i naturen. Det kalder vi natursociale og resiliens-fremmende indsatser.

• Download artiklen Natur, resiliens og sociale indsatser: Kan vi styrke børn med naturen som ramme?

Red Barnet startede 1. januar 2015 projektet Ud af krigens skygge i samarbejde med Afdelingen for traume- og torturoverlevere, Psykiatrien Region Syddanmark:

• Download statusevalueringen Ud af krigens skygge – indsats for børn i traumatiserede familier

• Download artiklen I naturen – har børnene fri fra mor og fars sygdom

Red Barnet afsluttede 1. januar 2015 et fire-årigt pilotprojekt for krigstraumatiserede flygtningefamilier – et samarbejde med Afdeling for Traume og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark, Livsmodlab og frivillige fra Red Barnet Odense.

Du kan læse mere om projektet her:


Red Barnets Natur&Fællesskab afsluttede 1. januar 2014 et 3-årigt projekt støttet af TRYGfonden, hvor vi i samarbejde med 15 udsatte boligområder i Danmark har lavet naturaktiviteter for områdets socialt udsatte børn og familier.

Læs om projektet her eller:

Red Barnet afholdte sammen med Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet den første nationale konference om natur og sociale indsatser

I den sammenhæng udarbejdede Red Barnet en rapport med støtte fra Trygfonden.

Download vidensrapport om natursociale indsatser.