Hvad ved vi om

natursociale indsatser?

Modelfoto: Red Barnet

Hvad ved vi om natursociale indsatser?

Resiliens

Red Barnet arbejder på at styrke børn i udsatte positioner i naturen. Det kalder vi natursociale og resiliens-fremmende indsatser.

Ud af krigens skygge

Red Barnet startede 1. januar 2015 projektet Ud af krigens skygge i samarbejde med Afdelingen for traume- og torturoverlevere, Psykiatrien Region Syddanmark:

Red Barnet afsluttede 1. januar 2015 et fire-årigt pilotprojekt for krigstraumatiserede flygtningefamilier – et samarbejde med Afdeling for Traume og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark, Livsmodlab og frivillige fra Red Barnet Odense.

Du kan læse mere om projektet her:

 

Naturklub for børn med funktionsnedsættelser

Red Barnet har i samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter etableret en naturklub for børn med funktionsnedsættelser i Lejre Kommune – 'Skjoldungeklubben'. Projektet er finansieret af Kavli Fondet og Roskilde Foreningen og havde projektstart 1. januar 2017. Her kan du læse den faglige evalueringsrapport af indsatsen efter de første 18 måneder.

Skjoldungeklubben er Red Barnets første natursociale tilbud til familier med børn med handicap. Det er etableret som et pilot- og udviklingsprojekt i samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter. Skjoldungeklubben har vist sig at dække et stort behov hos familier i forhold til at komme ud i natur og til at være del af et fællesskab med andre familier – et behov, der ellers er meget svært at opfylde for familier med børn, som har en funktionsnedsættelse.


Udsatte boligområder

Red Barnet har i samarbejde med tre boligselskaber og Jyske Bank gennemført indsatsen 'Ud af boligblokken – ind i naturen' for børn og familier i tre udsatte boligområder. Projektet blev evalueret i 2017.

Red Barnets Natur&Fællesskab afsluttede 1. januar 2014 et 3-årigt projekt støttet af TRYGfonden, hvor vi i samarbejde med 15 udsatte boligområder i Danmark har lavet naturaktiviteter for områdets socialt udsatte børn og familier.

Plads til mig i det grønne

Red Barnet, 'grønne' fritidsorganisationer og kommuner har i dette pilotprojekt samarbejdet om at få børn ud i fritidslivet. Via kontingentstøtte, følgeordninger, særlige aktiviteter og camps er der gjort en målrettet indsats for at hjælpe børn og unge (primært nyankomne etniske børn) ind i det lokale og grønne foreningsliv. Red Barnet har gennemført projektet i samarbejde med Fredensborg og Furesø Kommune. 

 

'Plads til mig i det grønne' er støttet af Naturstyrelsen, 15. Juni Fonden og Friluftsrådet.
 

Download rappporten Plads til mig i det grønne – evalueringsrapport (udarbejdet af LG Insight, 2018) 

 

Natursociale indsatser

Red Barnet afholdte sammen med Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet den første nationale konference om natur og sociale indsatser

I den sammenhæng udarbejdede Red Barnet en rapport med støtte fra Trygfonden.