Hvad ved vi om

natursociale indsatser?

Modelfoto: Red Barnet

Hvad ved vi om natursociale indsatser?

Resiliens

Red Barnet arbejder på at styrke børn i udsatte positioner i naturen. Det kalder vi natursociale og resiliens-fremmende indsatser.

Ud af krigens skygge

Red Barnet startede 1. januar 2015 projektet Ud af krigens skygge i samarbejde med Afdelingen for traume- og torturoverlevere, Psykiatrien Region Syddanmark:

Red Barnet afsluttede 1. januar 2015 et fire-årigt pilotprojekt for krigstraumatiserede flygtningefamilier – et samarbejde med Afdeling for Traume og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark, Livsmodlab og frivillige fra Red Barnet Odense.

Du kan læse mere om projektet her:


Udsatte boligområder

Red Barnet har i samarbejde med tre boligselskaber og Jyske Bank gennemført indsatsen 'Ud af boligblokken – ind i naturen' for børn og familier i tre udsatte boligområder. Projektet blev evalueret i 2017.

Red Barnets Natur&Fællesskab afsluttede 1. januar 2014 et 3-årigt projekt støttet af TRYGfonden, hvor vi i samarbejde med 15 udsatte boligområder i Danmark har lavet naturaktiviteter for områdets socialt udsatte børn og familier.

Natursociale indsatser

Red Barnet afholdte sammen med Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet den første nationale konference om natur og sociale indsatser

I den sammenhæng udarbejdede Red Barnet en rapport med støtte fra Trygfonden.