Vi giver oplevelser

til børn, der lever i

fattigdom i Danmark

Foto: Mette Frandsen

Selvom Danmark er et rigt land, vokser alt for mange børn op i fattigdom

Børn fra fattige familier er ofte slet ikke i nærheden af at have det, som andre børn tager for givet. Mange går ikke til fritidsaktiviteter, holder ikke børnefødselsdage og må springe madpakken over sidst på måneden, fordi der ikke er råd. Varmt vintertøj og -støvler er heller ingen selvfølge. Det kan få børnene til at føle sig anderledes og udenfor. Bare et enkelt år i fattigdom kan have store konsekvenser for børns trivsel, deres karakterer i skolen og mulighederne for at få et job senere i livet.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var der 59.670 fattige børn i Danmark i 2019. Siden 2015 har tallet været markant stigende, og selvom tallet nu viser tegn på at stagnere, er der stadig alt for mange børn, der lever i fattigdom.

Red Barnet bekæmper konsekvenserne af fattigdom her og nu og arbejder på den lange bane med at forhindre, at børn vokser op i fattigdom

Alle børn har ret til at vokse op i hjem, hvor økonomien giver plads til trivsel og udvikling. Red Barnets mål er derfor klart: Ingen børn skal vokse op i fattigdom i Danmark.

Red Barnet afholder flere end 50 ferielejre om året, hvor børn fra udsatte familier inviteres ind i fællesskaber, der kan styrke deres selvværd og give dem nye legekammerater. I vores over 70 oplevelsesklubber får børn og familier med begrænset netværk mulighed for at få nye venner i deres lokalområde. Red Barnet har også frivillige følgevenner, som hjælper børn fra udsatte familier med at gå til en fritidsaktivitet.

Børnene bliver mødt af engagerede frivillige, der brænder for at give dem nogle gode oplevelser, de ellers ikke ville have fået, og vi ser, hvordan børnene blomstrer op og får venskaber, når de får et pusterum fra en hverdag, det ikke altid er nemt at være barn i.

På den lange bane kræver Red Barnet af politikerne, at de laver en klar plan for, hvordan vi afskaffer børnefattigdom i Danmark. Det kræver blandt andet, at de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes, at der genindføres en fattigdomsgrænse, og at der laves en årlig fattigdomsredegørelse med fokus på børn.

Fattigdom i Danmark

Næsten 60.000 børn lever i fattigdom i Danmark. Ifølge den seneste opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var der 59.670 børn, som levede i fattigdom i Danmark i 2019.

I nogle kommuner, som f.eks. Brøndby Kommune, lever mere end hvert 10. barn i fattigdom.

I de områder, hvor der bor færrest fattige børn, lever 2-4 % af børnene i fattigdom.

Ferielejre - oplevelser til børn og familier

Vi arrangerer hvert år ferielejre for børn og familier, der ikke har råd eller overskud til at komme på ferie.

Ferielejre

Plads til Alle

Børn, der går til fritidsaktiviteter, trives bedre. Derfor arbejder vi for, at alle børn får adgang til fritidsaktiviteter og bliver involveret i foreningslivet.

Plads til Alle

Familieoplevelsesklubber

I vores familieoplevelsesklubber kan børn og familier med begrænset netværk få gode oplevelser og nye venskaber i deres lokalområde.

Oplevelsesklubber

Naturoplevelser

Vi bruger naturen i mange af vores aktiviteter for de dårligst stillede familier i Danmark. Vi arrangerer udflugter og lege i naturen, der skaber gode fællesskaber.

Naturaktiviteter

Vil du gøre en forskel som frivillig i Red Barnet?

Vi har løbende brug for frivillige i vores lokalforeninger rundt om i Danmark.

Bliv frivllig

Småbørnsklubber

Med udvikling og etablering af indsatsen småbørnsklubber sætter Red Barnet nu konkret handling bag ordene i Småbørnsløftet. 

Småbørnsklubber

Måltid, Fritid, Fremtid

Et projekt der hjælper udsatte unge i alderen 15-17 med at komme i gang med et fritidsjob

Måltid Fritid Fremtid

Lektievenner

Frivillige lektievenner giver børn med online lektiehjælp, så de kan opnå faglige og personlige succeser og få selvtilliden tilbage.

Online lektieven
  • Hvad gør Red Barnet for at hjælpe børn, der lever i fattigdom i Danmark? Red Barnets lokalforeninger hjælper børn med at blive en del af et fællesskab. Vi tilbyder ferielejre for børn og familier, der ikke selv har mulighed for at komme på ferie. I oplevelsesklubberne har børn og familier med begrænset netværk mulighed for at få gode oplevelser og nye venner. Med Projektet ’Plads til Alle’ hjælper vi børn fra dårligt stillede familier med at gå til en fritidsaktivitet.
  • Hvilke konsekvenser kan det have for et barn at vokse op i fattigdom? Børn af fattige familier er ofte ensomme og har færre venner. Dels fordi de ikke kan deltage i fritidsaktiviteter og ferier, og dels fordi mange af børnene forsøger at skjule familiens dårlige økonomi over for omverdenen. Undersøgelser viser, at børn klarer sig dårligere i skolen allerede efter et års fattigdom i familien. Det trækker lange spor gennem deres uddannelsesforløb og fremtidige indtægtsniveau.
  • Hvorfor hjælper Red Barnet børn, der lever i fattigdom, med at gå til en fritidsaktivitet? Erfaring viser, at børn, der går til noget, trives bedre. De fleste børn i Danmark går til sport eller musik i fritiden, men udsatte familier har ofte ikke råd eller overskud til at sende deres barn til en fritidsaktivitet. Vi hjælper børn fra de dårligst stillede familier med at blive tilknyttet fritidslivet, så de kan få rørt sig og få nye venner på lige fod med andre børn. Det kan gøre en verden til forskel at blive mødt af nye kammerater eller en voksen frivillig, der ser én med andre øjne. Derfor har det en forebyggende effekt for de børn, der vokser op i fattigdom.
  • Hvem kan være med i Red Barnets familieklubber? Red Barnets familieklubber er for familier, der er økonomisk trængte eller som har et begrænset netværk og er socialt isoleret. Familier, der har brug for at få venner og fællesskaber i deres lokalområde. Klubben samarbejder med kontaktpersoner i skoler, institutioner og kommuner om at give tilbud til familier, der har behov. Red Barnets lokalforeninger har familieklubber i en lang række byer i Danmark.
  • Hvordan kan jeg være frivillig i Red Barnets lokale aktiviteter? Som frivillig i Red Barnet kan du hjælpe de dårligst stillede børn og deres familier på mange forskellige måder. Du kan være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre ved at blive frivillig i vores familieoplevelsesklubber og ferielejre, som er spredt over hele landet. Klik på menupunktet 'Frivillige' i toppen af hjemmesiden for at læse mere om, hvordan du bliver frivllig.
  • Hvordan har Red Barnets lokale aktiviteter udviklet sig i de seneste år? I 2015 fik Red Barnet familieoplevelsesklub nummer 66. Det er det største antal familieoplevelsesklubber i Red Barnets historie. Det betyder, at vi når flere børn og familier i Danmark end nogensinde før. Desværre er det også et udtryk for at behovet er rigtig stort og voksende. Red Bartnets mere end 1500 frivillige arbejder for, at de børn og familier de møder i deres aktiviteter, får gode oplevelser, fællesskaber, netværk og redskaber til at klare det, der er svært.
Det er svært at være et fattigt barn i et rigt land som Danmark. Så isolerer man sig tit, fordi der ikke er råd til noget af det, man gerne vil. Red Barnet hjælper med at tilbyde gode oplevelser for både børnene og deres forældre i klubber, på lejre og til fritidsaktiviteter.