Vi giver oplevelser

til børn, der lever i

fattigdom i Danmark

Foto: Mette Frandsen

Red Barnet står bag en lang række forskellige initiativer, som hjælper børn fra fattige og udsatte familier

Børn fra fattige familier bærer ofte rundt på følelsen af at være anderledes og forsøger at skjule familiens økonomi for omverdenen. Det er svært at være et fattigt barn i et rigt land, når man ikke har de samme muligheder for at deltage i sociale aktiviteter, ferier og fritidstilbud, som andre børn og unge har. Bare et enkelt år i fattigdom kan have store konsekvenser for børns trivsel, karakterer i skolen og mulighederne for at få et job senere i livet.

Red Barnet giver oplevelser til børn fra de dårligst stillede familier i Danmark og hjælper dem med at blive en del af et fællesskab.

Vi har 37 ferielejre rundtomkring i landet, hvor udsatte børn kan få minder, de ellers ikke ville have fået. Her kan børnene klatre i træer, male, tegne og tage på udflugter i skoven og på stranden. Her møder de frivillige, der brænder for at give dem nogle gode oplevelser, og de får nye venner og legeaftaler.

Derudover har vi 72 oplevelsesklubber, som giver børn og familier med begrænset net- værk mulighed for at få nye venner i deres lokalområde. Klubben mødes cirka en gang om måneden til fælles oplevelser og aktiviteter. Familierne er selv med til at bestemme aktiviteterne, og det kan være alt fra madklubber, hvor de laver mad og spiser sammen, til en tur i teatret eller udflugt i skoven.

Fakta om fattigdom i Danmark

I 2012 var der 7.900 fattige børn i Danmark ifølge den tidligere regerings fattigdomsgrænse. Men der medregnes kun personer, der har været fattige i mindst tre år, og den tæller således ikke børn i alderen 0-2 år med. (Regeringens Fattigdomsredegørelse, 2014)

Knap 50.000 børn var fattige i 2016 ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Her tæller børn med i statistikken, hvis de bor i en familie, hvor indkomsten ligger under fattigdomsgrænsen i et enkelt år. Bare et enkelt år i fattigdom kan have store konsekvenser for børnenes trivsel, karakterer i skolen og mulighederne for at få et job senere i livet. Antallet af de såkaldt etårs-fattige børn var i 2016 oppe på det højeste niveau, siden AE begyndte at måle fattigdom.

Den 1. oktober 2016 indførte regeringen nye reformer for voksne på overførselsindkomster, nemlig kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og integrationsydelsen. 

Ved udgangen af 2016 var flere end 62.000 børn berørt af de nye beskårede fattigdomsydelser så som kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Mange af dem lever i fattigdom, og tallet stiger.

De nye sociale reformer rammer især børn der bor alene med deres mor/far, børn og deres forældre som er indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande. Antallet af børn der oplever fattigdom i et år eller flere af deres barndom vil derfor stige. Konkret vil det betyde børn og deres familier får færre penge per måned og derfor får mindre til at betale husleje, købe mad, tøj, sko med mere.

  • Det er især enlige og par med børn rammes af kontanthjælpsloft og 225-timers reglen. Fx mister en enlig med ét barn 2.000 kr. om måneden og en enlig med to børn 2.500 kr.
  • Geografisk vil det især være familier bosiddende i Aarhus, København og Aalborg der rammes særligt hårdt.

Ferielejre - oplevelser til børn og familier

Vi arrangerer hvert år ferielejre for børn og familier, der ikke har råd eller overskud til at komme på ferie.

Ferielejre

Plads til Alle

Børn, der går til fritidsaktiviteter, trives bedre. Derfor arbejder vi for, at alle børn får adgang til fritidsaktiviteter og bliver involveret i foreningslivet.

Plads til Alle

Familieoplevelsesklubber

I vores familieoplevelsesklubber kan børn og familier med begrænset netværk få gode oplevelser og nye venskaber i deres lokalområde.

Oplevelsesklubber

Naturoplevelser

Vi bruger naturen i mange af vores aktiviteter for de dårligst stillede familier i Danmark. Vi arrangerer udflugter og lege i naturen, der skaber gode fællesskaber.

Naturaktiviteter

Vil du gøre en forskel som frivillig i Red Barnet?

Vi har løbende brug for frivillige i vores lokalforeninger rundt om i Danmark.

Bliv frivllig

Småbørnsklubber

Med udvikling og etablering af indsatsen småbørnsklubber sætter Red Barnet nu konkret handling bag ordene i Småbørnsløftet. 

Småbørnsklubber

Måltid, Fritid, Fremtid

Et projekt der hjælper udsatte unge i alderen 15-17 med at komme i gang med et fritidsjob

Måltid Fritid Fremtid
  • Hvad gør Red Barnet for at hjælpe børn, der lever i fattigdom i Danmark? Red Barnets lokalforeninger hjælper børn med at blive en del af et fællesskab. Vi tilbyder ferielejre for børn og familier, der ikke selv har mulighed for at komme på ferie. I oplevelsesklubberne har børn og familier med begrænset netværk mulighed for at få gode oplevelser og nye venner. Med Projektet ’Plads til Alle’ hjælper vi børn fra dårligt stillede familier med at gå til en fritidsaktivitet.
  • Hvilke konsekvenser kan det have for et barn at vokse op i fattigdom? Børn af fattige familier er ofte ensomme og har færre venner. Dels fordi de ikke kan deltage i fritidsaktiviteter og ferier, og dels fordi mange af børnene forsøger at skjule familiens dårlige økonomi over for omverdenen. Undersøgelser viser, at børn klarer sig dårligere i skolen allerede efter et års fattigdom i familien. Det trækker lange spor gennem deres uddannelsesforløb og fremtidige indtægtsniveau.
  • Hvorfor hjælper Red Barnet børn, der lever i fattigdom, med at gå til en fritidsaktivitet? Erfaring viser, at børn, der går til noget, trives bedre. De fleste børn i Danmark går til sport eller musik i fritiden, men udsatte familier har ofte ikke råd eller overskud til at sende deres barn til en fritidsaktivitet. Vi hjælper børn fra de dårligst stillede familier med at blive tilknyttet fritidslivet, så de kan få rørt sig og få nye venner på lige fod med andre børn. Det kan gøre en verden til forskel at blive mødt af nye kammerater eller en voksen frivillig, der ser én med andre øjne. Derfor har det en forebyggende effekt for de børn, der vokser op i fattigdom.
  • Hvem kan være med i Red Barnets familieklubber? Red Barnets familieklubber er for familier, der er økonomisk trængte eller som har et begrænset netværk og er socialt isoleret. Familier, der har brug for at få venner og fællesskaber i deres lokalområde. Klubben samarbejder med kontaktpersoner i skoler, institutioner og kommuner om at give tilbud til familier, der har behov. Red Barnets lokalforeninger har familieklubber i en lang række byer i Danmark.
  • Hvordan kan jeg være frivillig i Red Barnets lokale aktiviteter? Som frivillig i Red Barnet kan du hjælpe de dårligst stillede børn og deres familier på mange forskellige måder. Du kan være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre ved at blive frivillig i vores familieoplevelsesklubber og ferielejre, som er spredt over hele landet. Klik på menupunktet 'Frivillige' i toppen af hjemmesiden for at læse mere om, hvordan du bliver frivllig.
  • Hvordan har Red Barnets lokale aktiviteter udviklet sig i de seneste år? I 2015 fik Red Barnet familieoplevelsesklub nummer 66. Det er det største antal familieoplevelsesklubber i Red Barnets historie. Det betyder, at vi når flere børn og familier i Danmark end nogensinde før. Desværre er det også et udtryk for at behovet er rigtig stort og voksende. Red Bartnets mere end 1500 frivillige arbejder for, at de børn og familier de møder i deres aktiviteter, får gode oplevelser, fællesskaber, netværk og redskaber til at klare det, der er svært.
Det er svært at være et fattigt barn i et rigt land som Danmark. Så isolerer man sig tit, fordi der ikke er råd til noget af det, man gerne vil. Red Barnet hjælper med at tilbyde gode oplevelser for både børnene og deres forældre i klubber, på lejre og til fritidsaktiviteter.