Vi hjælper børn
med at blive hørt

Foto: Red Barnet/Jonathan Hyams

Coronakrisen er endnu et eksempel på, at det er de mest sårbare, der betaler den højeste pris. Men der er håb og inspiration at hente hos børn og unge, som handler, råber op og kræver, at deres rettigheder bliver overholdt – også selvom vi befinder os midt i en pandemi

Børn har noget at skulle have sagt om coronakrisen. Siden pandemiens start har vi lyttet til børn og unge for at forstå, hvordan de er blevet påvirket af corona – fysisk såvel som mentalt. Vi har bl.a. udført den største globale undersøgelse nogensinde af sin slags, hvor omkring 25.000 børn, forældre og omsorgspersoner delte deres oplevelser, håb og frygt for fremtiden under coronakrisen.

Over hele verden har børn grebet til handling for at sikre deres rettigheder og kræve, at deres stemmer bliver hørt under pandemien. Vi har hjulpet dem på vej ved at tilbyde relevante platforme, hvor de kunne tale med ledere og kræve handling i forhold til blandt genåbning af skoler, forbedret hjemmeundervisning, bedre adgang til sundhedsydelser, samt et krav til beslutningstagerne om at dække udsatte familiers basale behov for social beskyttelse. 

Vi hjælper børn med at blive hørt
Under corona har vi arrangeret digitale møder mellem børn og deres ledere, så beslutningstagere kunne høre børnenes mening om, hvordan de bør forholde sig til coronakrisen. Børnenes dagsorden indeholdt blandt andet krav til at prioritere uddannelse, investere i teknologi for bedre digital undervisning, beskytte børn mod vold og børnearbejde, og se den trussel, som klimakrisen udgør for børns adgang til uddannelse, i øjnene. Alle ministre lyttede til børnenes ideer og forslag og indgik i diskussioner med dem, og i Norge og Kosovo gik ministrene med til fortsat at lytte til børnene og forbedre deres lokale strukturer, så børn bedre kan blive hørt i fremtiden. 

Børns engagement og styrke er inspirerende, og vi skylder børn, som er blevet berørt af coronakrisen, at sætte deres behov først. Børn som Jonathan på 15 fra Sydsudan. Han bor i en flygtningelejr i Uganda, og har inspireret børn i sit område til at vende tilbage til skolen. I november 2020 talte han til undervisningsministeren om genåbning af landets skoler på vegne af børn i Uganda.

  • Vi har støttet 41 lande med at inkludere børns stemmer i planlægningen og implementeringen af deres nationale coronaindsatser.
  • I 2020 lancerede vi Red Alert-kampagnen, hvor over 70 børn og unge deltager i den globale diskussion om klimakrisen.
  • Vi har arrangeret digitale møder mellem børn og deres ledere. På møderne deltog 13 regeringspersoner og 31 børn.
  • Efter protester og hårde straffe fra myndighedernes side, råbte vores landekontor i Thailand op om børns ytringsfrihed og ret til fredelig forsamling.
  • I marts 2020 annullerede regeringen i Sierra Leone en 10 år gammel lov om at nægte gravide piger adgang til at gå i skole. Beslutningen skete efter længerevarende pres fra civilsamfundet, donorer og andre partnerorganisationer, vi har arbejdet sammen med.
  • I april 2020 godkendte regeringen i Sudan, at omskæring af piger skulle skrives ind i straffeloven.
  • I marts 2020 blev regeringen i Guatemala påvirket til at bruge de midler, som var øremærket til skolemåltider, til at sikre børns ret til mad under pandemien.