Under corona bekæmper vi sult og fattigdom

blandt børn i hele verden

Coronakrisen truer med at rulle årtiers arbejde med at bekæmpe børnefattigdom tilbage. Selv før pandemien levede alt for mange børn her i verden med mangler, som truede med at begrænse deres muligheder for fremtiden.

I fattige lande, hvor sundhedsvæsener i forvejen er pressede, har coronakrisen gjort ondt værre ved fx at skabe brud på forsyningskæder og mangel på finansielle og menneskelige ressourcer. Det går især hårdt ud over børn og familier, som lever i fattigdom og har svært ved at dække deres basale behov og undgå sult og underernæring. Arbejdet med at få børn og familier ud af fattigdom er ikke kun en moralsk handling – det er også en økonomisk og social prioritet, og derfor har vores arbejde haft et stærkt fokus på at bekæmpe fattigdom og sult under corona.

Vi arbejder med bæredygtige løsninger i de hårdest ramte lande

Vi ved, at kontantoverførsler til fattige familier er et af de bedste værktøjer, vi har i kampen mod fattigdom og sult. Under pandemien har vi givet penge til familier i særlig risiko for at ende i fattigdom. Samtidig hjælper vi familier, som er ramt af kriser og konflikter, ved at give dem de nødvendige ressourcer til at sikre, at deres børn kan få den mad og omsorg, de har brug for. Vi uddeler mad og har økonomiske hjælpe- og madprogrammer over hele verden, og vi er fortalere for, at alle lande skal sikre, at befolkningen har midlerne til at imødekomme deres børns basale behov.

Under corona har vi givet kontantoverførsler og hjulpet over 553.000 familier i 37 lande med blandt andet at få mad på bordet. Vi har samarbejdet med over 40 regeringer om at tilpasse og styrke sikkerhedsnettet for de fattigste familier, som er blevet hårdest ramt af pandemien. Familier, som har mistet indtægter og adgang til gratis skolemåltider for deres børn. I vores rapport, A Foundation to End Child Poverty, sætter vi fokus på vigtigheden af hjælp til børnefamilier, hvis vi skal beskytte en hel generation fra konsekvenserne af coronakrisen.

Jesica og hendes familie fik hjælp til at starte en virksomhed – i dag drømmer hun om at åbne sin egen butik

En af dem, som vi har hjulpet med at undgå fattigdom under coronakrisen, er 15-årige Jesica fra Bolivia. I 2019 deltog hun i et af vores programmer, som styrker unges rolle i verdens udvikling. Under coronakrisen kunne hendes familie ikke sælge nok i deres forretning, så de mistede deres indkomst og havde svært ved at få pengene til at række. Men ud af pandemien udsprang en ny mulighed for Jesica og hendes familie, da de begyndte at sy madrasser til isolationscentrene i La Paz. På den måde var de i stand til at omlægge deres forretning og sælge madrasser, som kunne give dem en indtægt. I dag drømmer Jesica om at udvide sin forretning og få en fysisk butik, og om at kunne rejse.

Så langt rækker pengene

  • 95 kr. svarer til, at vi kan give mad til en familie i to uger
  • 184 kr. svarer til, at fire akut underernærede børn kan få mad til livreddende behandling i en uge
  • 270 kr. svarer til, at vi kan vi give to familier på 5 et køkkensæt til at lave mad

Hvad gør vi?

  • Før corona levede 585 millioner børn i fattigdom.
  • Med fokus på de mest sårbare børn har vi støttet 65 nationale tiltag i forhold til børns helbred, læring og beskyttelse under corona.
  • Vi har hjulpet 553.896 familier i 37 lande med at få mad på bordet og møde andre basale behov.
  • I skrøbelige stater, hvor børn er afhængige af de måltider, de får i skolen, har vi igangsat alternative fødevareprogrammer, hvor vi uddeler mad til børn fra udsatte familier.
  • Vi har samarbejdet med over 40 regeringer om at tilpasse og styrke sikkerhedsnettet for de fattigste familier, som pandemien har ramt hårdest.