Til kamp mod ensomhed og afsavn

blandt børn i Danmark

Foto: Red Barnet

Coronakrisen – med skolelukninger og sociale begrænsninger – har særligt ramt børn fra familier med presset økonomi og overskud. Under nedlukningen gik Red Barnets frivillige forrest ved at arrangere sociale aktiviteter og hjælpe udsatte familier gennem krisen. Nu fortsætter vi arbejdet med at sikre, at alle børn kan indgå i trygge fællesskaber.

I samarbejde med mere end 2.000 frivillige over hele landet arrangerer vi sociale arrangementer, sommerlejre og mange andre indsatser, som giver børn en plads i fællesskabet, hvor de kan få positive oplevelser, nye venner og minder for livet.

På denne side får du et indblik i nogle af de aktiviteter, vi laver for børn og unge i Danmark i kølvandet på coronakrisen. Læs blandt andet om de mange forskellige hverdagsaktiviteter, vi har for børn i Danmark, om hvordan vi sikrer børns digitale liv, og hvordan vi er med til at sætte politisk lys på børns trivsel.

Rekordmange børn på sommerlejr i 2020

På grund af nedlukningen havde flere børn end normalt brug for et pusterum fra en presset hverdag. I sommeren 2020 arrangerede vi derfor 58 sommerlejre med næsten 1.500 børn og familier. På lejrene fik børnene mulighed for at lege og lære, få nye venner, blive en del af et positivt fællesskab og vende tilbage til skolen med gode sommerferieminder.

”Jeg synes, at det er sjovt og hyggeligt at være på ferielejr. Det bedste er, at man kommer lidt ud fra huset. Det gør jeg ikke særlig tit.” – Mia, på ferielejr med Red Barnet i 2020.

En af lejrene blev afholdt ved Vadehavet, hvor familierne var en tur på Vadehavscenteret. Her deltog de i en dyst, hvor de bl.a. skulle finde dyr ved Vadehavet. De boede i en spejderhytte, hvor der blev hygget, lavet bål, pustet sæbebobler, sovet i shelter og meget andet. Igen i år planlægger vi omkring 50 lejre for børn og deres familier.

Hverdagsaktiviteter for udsatte børn
Isolation kan gøre ondt værre for et barn, som lever i en udsat position. For at sikre børns trivsel laver vi sociale aktiviteter som naturklubber og fællesspisning sammen med tusindvis af frivillige.

Under corona har mange børn været hjemsendt fra skolen i længere perioder, og derfor har vi fx oprettet online lektiehjælp til forældre med hjemsendte børn, som har brug for en ekstra håndsrækning. Under nedlukningen i foråret 2020 tog vi desuden ud med krea-pakker og hjalp med at klare indkøb og afhentning af medicin, når familierne havde brug for det.

De frivillige hjælper desuden udsatte børn i hverdagen ved fx som ’følgeven’ at følge over 500 udsatte børn til fritidsaktiviteter hvert år, arrangere over 70 familieoplevelsesklubber og stå for ferielejrene, som i 2020 satte rekord med næsten 1.500 deltagere.
Billedet her er fra vores familieoplevelsesklub i Middelfart.

To frivillige på ferielejr

Hjælp og rådgivning til børn og unge, som er blevet udsat for digitale krænkelser
Børn og unges liv udspiller sig i stigende grad på de sociale medier, og tiden under corona har ikke været nogen undtagelse. Under lockdown steg antallet af anmeldelser af digitale krænkelser til politiet, og over 1.300 børn og unge henvendte sig til rådgivningen SletDet i 2020. SletDet giver hjælp, råd og støtte til børn og unge, som er blevet krænket på nettet, og i år har vi udvidet vores åbningstider for bedre at kunne imødekomme de mange henvendelser til rådgivningen.

Desuden arbejder vi på at sikre, at vi som samfund bliver bedre til at forstå og hjælpe de unge. Vi udvikler fx et gruppetilbud til unge, som har oplevet digitale sexkrænkelser, og i samarbejde med politiet har vi udviklet et undervisningsmateriale om digitale sexkrænkelser, som nu bliver en fast del af politiuddannelsen.

Samtidig arbejder vi politisk for at sikre børn og unges digitale liv bedre. I marts 2021 tilføjede FN’s Børnekomite en kommentar om børns rettigheder i den digitale verden til børnekonventionen. Vi har desuden fået sat grooming på dagsordenen med et forslag om, at grooming bliver indskrevet i straffeloven.

Vi sætter politisk lys på børnefattigdom og trivsel
De frivilliges beretninger fra tiden under nedlukningen viser med al tydelighed, at børnefattigdom er et stort og alvorligt problem i Danmark. Derfor arbejder vi politisk på at bekæmpe børnefattigdommen og lette det økonomiske pres for de mest fattige børn i Danmark, så børnenes trivsel sættes forrest. Det kræver blandt andet en officiel fattigdomsgrænse, så vi kan følge og måle udviklingen på området, og at det nye ydelsessystem bygger på rettigheder frem for almisser. For alle børn har ret til at vokse op i hjem, hvor økonomien rækker til at sikre deres trivsel og udvikling.

Efter hjemsendelser og lange perioder uden for skolen står det skidt til med mange børns trivsel. Vi sætter fokus på børns trivsel på Skolernes Trivselsdag, som er en årlig begivenhed, der afholdes for alle skoler første fredag i marts. De tilmeldte skoler får adgang til en særudgave af live-programmet ’Sofaskolen’, samt til undervisningsmaterialet ’Min skole – Min ven’. I 2021 var 110.000 elever på flere end 700 skoler tilmeldt.

Det gør vi

  • I foråret 2020, hvor coronaen ramte Danmark, kontaktede vi de udsatte familier, vi kender fra vores sociale aktiviteter, og fik værdifuld viden om deres specifikke behov, som vi siden har handlet på.
  • Under nedlukningen i foråret 2020 tog vi ud med 750 hjælpe- og aktivitetspakker som en håndsrækning til udsatte børnefamilier, der var isoleret i hjemmet.
  • I Danmark har vi oprettet online lektiehjælp til forældre med hjemsendte skolebørn, som har brug for en ekstra håndsrækning.
  • I sommeren 2020 arrangerede vi 58 sommerlejre i hele landet for børn og familier, der ikke ellers har råd eller overskud til at komme på ferie. Det er næsten 60 % flere end året før.
  • Vi har 56 lokalforeninger og ca. 2000 aktive frivillige fordelt i hele Danmark.
  • Vi har 72 familieoplevelsesklubber.
  • De frivillige ’følgevenner’ hjælper hvert år omkring 500 udsatte børn til fritidsaktiviteter.