Coronakrisen har forandret alt

for verdens børn

Både herhjemme og ude i verden er børn blevet påvirket af coronapandemiens konsekvenser. Krisen har kun gjort de store udfordringer, udsatte børn i forvejen stod overfor, langt værre.

Coronakrisen udgør en børnerettighedskrise, og som følge af corona-pandemien går millioner af børn glip af skolegang, mangler basale sundhedsydelser, bekymrer sig om deres næste måltid eller risikerer at blive kastet ud i fattigdom. Derfor arbejder vi videre for at sikre, at børn fortsat får den støtte, de har brug for, for at skabe sig et godt liv – både her og nu og på den lange bane. Siden pandemiens start har vi i Red Barnet hjulpet næsten 30 millioner mennesker – herunder næsten 12 millioner børn – hvis liv er blevet påvirket af corona.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi sikrer børns overlevelse, skolegang, beskyttelse og trivsel under corona.

Vi kæmper for at sikre

børns overlevelse

Læs mere

Coronakrisen belaster sundhedsvæsener verden over og trækker sparsomme ressourcer væk fra andre sundhedsindsatser. Alene i 2020 har vi behandlet 391.455 børn under 5 år for akut fejlernæring – og arbejdet fortsætter.

Vi knokler for at få

alle børn tilbage i skole

Læs mere

Allerede før corona var 258 mio. børn ikke i skole, og under corona-krisen har 1,6 mia. børn i perioder ikke været i skole. Red Barnet arbejder for, at ca. 136 millioner børn59 af verdens fattigste lande kan vende sikkert tilbage til skolen.

Vi arbejder for at redde

familier fra sult og fattigdom

Læs mere

Før corona levede millioner af børn i fattigdom og usikkerhed, men corona har kastet flere familier ud i usikkerhed og fattigdom. Alene i 2020 har vi hjulpet 554.000 familier med at få mad på bordet og sikre andre basale behov.

Vi beskytter

børn mod vold og overgreb

Læs mere

Coronakrisen har bragt millioner af børns tryghed og sikkerhed i fare. Nedlukningen og de økonomiske følger i mange lande gør, at flere børn risikerer overgreb i hjemmet og at flere piger risikerer børneægteskaber

Vores arbejde i Danmark

fortsætter under corona

Læs mere

Coronakrisen påvirker os alle. Udsatte børn bliver dog ramt særligt hårdt, og pandemien har haft alvorlige konsekvenser for børns trivsel i Danmark.

Vi styrker børns stemmer

lokalt og globalt

Læs mere

Ud over konkret hjælp til børn og familier, arbejder vi lokalt med at give børn og unge en stemme. Vi ser gang på gang, at vi kan skabe forbedringer skridt for skridt, når vi styrker børn og unges stemmer.