Spørgsmål og svar

om børns rettigheder

Hvad er børns rettigheder?

Børns rettigheder er børn og unges helt særlige menneskerettigheder. Rettighederne står i FN’s børnekonvention, der blev vedtaget af verdens ledere i FN’s Generalforsamling den 20. november 1989.  
Børnekonventionen består af 54 forskellige artikler, der slår fast, at børn har ret til at udvikle sig, sige deres mening og blive beskyttet mod vold, overgreb og diskrimination. 

Hvorfor er børns rettigheder vigtige?

De forpligter staterne og voksne til at passe godt på børn og for eksempel beskytte børn imod vold og forskelsbehandling. Desværre kender mange børn og voksne i Danmark og i resten af verden ikke børns rettigheder. Når børn lærer deres rettigheder at kende, er der en god chance for, at de bliver bedre til at passe på sig selv og sige fra over for overgreb, mobning og diskrimination.

Hvor i verden gælder børns rettigheder?

Over 190 lande har tiltrådt FN’s børnekonvention, så stort set alle lande i verden har forpligtet sig til at respektere børns rettigheder. Red Barnets vigtigste opgave er at råbe regeringer og myndigheder op, når de ikke respekterer børns rettigheder. Vi sørger også altid for at undervise børn i deres rettigheder, så de bedre kan sige fra over for ubehagelige ting.

Hvordan fortæller Red Barnet børn om deres rettigheder?

I Danmark laver vi gratis undervisningsmaterialer, til skoleklasser om børns rettigheder. Ude i verden underviser vi børn i deres rettigheder i børneklubber, skoler og børnevenlige områder i flygtningelejre. Vi støtter børn i at få deres rettigheder opfyldt og finde løsninger på, hvordan de kan stoppe overtrædelse af deres rettigheder. Vi klæder også børnene på til at fortælle andre børn og voksne om børns rettigheder.

Hvad er børnerettighedsdagen?

Hvert år opfordrer Red Barnet skoler til at fejre FN’s børnerettighedsdag den 20. november. Hele skolen eller en klasse kan melde sig til dagen og få tilsendt balloner og et idékatalog med en masse aktiviteter, så det er nemt at arrangere dagen. Skoler laver for eksempel optog i gaderne, ballonopsending eller en udstilling om børns rettigheder på skolen. Hele formålet med dagen er, at elever skal kende deres rettigheder, for så bliver de bedre til at sige fra over for vold, mobning og diskrimination.

Læs hvordan Red Barnet arbejder for at sikre børns rettigheder.