Sammen forhindrer vi

AT UNGE PIGER BLIVER GIFTET BORT

Colin Crowley/Save the Children

Pigers fremtid ødelægges, når de bliver gift

Når piger bliver gift som børn, kommer de ind i en ond cirkel, og konsekvenserne for både deres egen og deres børns fremtid er enorme. Børneægteskaber fører ofte til tidlig graviditet, som den unge pigekrop slet ikke er udviklet til, og risikoen for barselsdød stiger. Børneægteskaber betyder også, at piger bliver tvunget til at forlade skolen for aldrig at vende tilbage. Det begrænser deres fremtidsmuligheder og fastlåser dem i en situation, hvor de får svært ved at klare sig selv. Med opbakning fra støtter som dig har vi derfor igangsat en række langsigtede indsatser, som er nødvendige, hvis vi skal komme de tidlige ægteskaber til livs.
 

Nye studier om børneægteskaber i Sydsudan og den kurdiske region i Irak

Sådan styrker vi pigers ret til selv at bestemme over deres fremtid

Med din støtte arbejder vi målrettet for at forhindre børneægteskaber. Vi ved, at der skal mere til end blot at hjælpe den enkelte pige, hvis vi skal afvikle børneægteskaber helt. Derfor er vi blandt andet ude på skoler og konferencer rundt om i verden, hvor vi sætter fokus på pigers rettigheder og konsekvenserne ved at blive gift som barn.

En stor del af løsningen findes i oplysning, og derfor er vi til stede i udsatte lokalsamfund, hvor vi oplyser børn, forældre, lærere og lokale religiøse ledere om de negative konsekvenser ved at blive gift som barn. Vi hjælper dem med at finde alternative løsninger på deres situationer, ved blandt andet at advokere for at lade pigerne blive i skolen og finde arbejde efterfølgende.

I flere lande samarbejder vi også med lokale partnere, familier og myndigheder om at ændre de normer og traditioner, som gør, at så mange piger ender som børnebrude. Når vi opdager, at børneægteskaber skal finde sted, handler vi direkte og så hurtigt, som muligt. Vi kontakter forældrene og prøver på at overbevise dem om at udskyde eller afbryde planerne om ægteskab.

Ud over at være til stede, lægger vi også pres ovenfra på politikerne og indgår samarbejder med myndigheder for at komme børneægteskaber til livs - eksempelvis i arbejdet med at få indført love, der forbyder det. Som støtte er du med til at give os mandat til at råbe politikere og beslutningstagere op og skabe opmærksomhed omkring vores arbejde. Vi kæmper for FN’s verdensmål nr. 5 – lige vilkår og lige muligheder for drenge og piger over hele verden – som med delmål 5.3 siger, at alle lande skal have afskaffet børneægteskaber helt inden 2030.

Det er dokumenteret, at piger har en positiv effekt på verdens udvikling. Pigers deltagelse i udviklingen er en af de centrale nøgler til at løse verdens store problemstillinger som for eksempel fattigdom og sult. Men børneægteskaber stopper den positive udvikling for piger og dermed den samlede udvikling i verden. Som fast støtte gør du en stor forskel i kampen mod de tidlige ægteskaber.

Alarmerende behov for indgreb mod børneægteskaber

Næsten 80 millioner børneægteskaber estimeres at være blevet forhindret siden 1995. Men det fremskridt er nu i fare. FN vurderer, at yderligere op mod 10 millioner børn risikerer at blive gift som direkte konsekvens af coronapandemien. Det lægger sig oveni i de 100 millioner piger under 18 år, der i forvejen er i risiko for at blive gift inden 2030.

Selv om flere lande har forbudt børneægteskaber, bliver ca. 12 millioner piger under 18 år stadig gift væk hvert eneste år. Hvert minut får 23 piger dermed frarøvet deres barndom og fremtidsmuligheder.

Der kan være mange årsager til, at så mange unge piger ender i børneægteskaber. Manglende ligestilling, kultur og tradition, fattigdom, konflikter, krig, klimaforandringer og ustabilitet er alle faktorer, der spiller ind, når forældre vælger af gifte deres piger væk som børn. Læs mere om børneægteskaber i rapporten Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm.
 

Kilder:

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/global_girlhood_report_2020_africa_version_2.pdf/
https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/
https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/

Din støtte er med til at forhindre børneægteskaber og sikre unge pigers rettigheder
Din støtte er med til at forhindre børneægteskaber og sikre unge pigers rettigheder

178 kr svarer til, at vi kan købe medicin og forsyninger, der kan hjælpe til en sikker fødsel og give et barn livredende vaccinationer mod mæslinger, tuberkulose, polio og Hepatitis.

DET GØR RED BARNET

 • Vi underviser elever og lærere i udsatte lokalsamfund om konsekvenserne ved de tidlige ægteskaber
 • Vi afholder konferencer, som sætter fokus på pigers rettigheder
 • Vi hjælper piger og forældre i udsatte positioner med at finde alternative løsninger på deres pressede situation end ægteskab
 • Vi oplyser børn, forældre og lokale religiøse ledere om de negative konsekvenser ved at blive gift som barn
 • Når vi opdager, at børneægteskaber skal finde sted, kontakter vi forældrene og prøver på at overbevise dem om afbryde ægteskabet

Fakta om børneægteskaber

 • Tæt på hvert tredje sekund bliver en pige under 18 år gift et sted i verden
 • Flere end 650 millioner nulevende kvinder blev gift, da de var under 18 år
 • 12 millioner piger under 18 år bliver gift hvert år.
 • Mere end halvdelen af pigerne i Niger, Mali og Bangladesh blev gift, mens de var børn
 • Børneægteskaber fører også til teenagegraviditeter. 90 procent af alle teenagegraviditeter sker blandt gifte piger
 • Komplikationer under fødslen er den største dødsårsag blandt 15-19-årige piger
 • Piger fra fattige familier har dobbelt så stor risiko for at blive gift som børn sammenlignet med piger fra rige familier
 • Det går allerhårdest ud over piger, når humanitære katastrofer rammer – fx førte skolelukningerne i Sierra Leone under ebola-udbruddet til en markant stigning i teenagegraviditeter