Vi bekæmper

børneægteskaber

Colin Crowley/Save the Children

Vi arbejder målrettet for at forhindre børneægteskaber og sikre pigers rettigheder

Red Barnet er til stede på skoler og konferencer for at sætte fokus på pigers rettigheder og konsekvenserne ved at blive gift som barn. 

Hvert 7. sekund bliver en pige under 15 år gift et sted i verden. Når pigerne bliver gift som børn, kommer de ind i en ond cirkel, der ikke kun påvirker deres egen fremtid, men også livet for deres børn.

Børneægteskaber påvirker verdens udvikling 

Det er dokumenteret, at piger har en positiv effekt på verdens udvikling. Pigers deltagelse i udviklingen er en af de centrale nøgler til at løse verdens store problemstillinger som for eksempel fattigdom og sult. Men børneægteskaber stopper den positive udvikling for piger og dermed den samlede udvikling i verden. Derfor arbejder vi målrettet for at bekæmpe børneægteskaber. Det gør vi ved at oplyse børn, forældre, lærere og lokale religiøse ledere om de negative konsekvenser ved at blive gift som barn. Vi handler direkte, når vi opdager, at børneægteskaber skal finde sted. Vi kontakter forældrene og prøver på at overbevise dem om at udskyde eller afbryde ægteskabet.

Vi arbejder for FN's verdensmål nr. 5

Vi lægger også pres ovenfra på politisk plan og indgår samarbejder med myndigheder for at komme børneægteskaber til livs - eksempelvis i arbejdet med at få indført love, der forbyder det. Vi kæmper for FN’s verdensmål nr. 5 - lige vilkår og lige muligheder for drenge og piger over hele verden – som med delmål 5.3 siger, at alle lande skal have afskaffet børneægteskaber helt inden 2030.

- Verdensmål nummer 5 om ligestilling er en mærkesag for Red Barnet som Danmarks største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder hver dag på at skabe lige vilkår for alle børn på kloden, men desværre er uligheden stadig stor. I særdeleshed er piger udsatte, og derfor retter vi nu endnu mere fokus mod dem, siger Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

Konsekvenser ved børneægteskaber

Børneægteskaber har store konsekvenser for pigerne. Det fører ofte til tidlig graviditet, som den unge pigekrop slet ikke er udviklet til, og risikoen for barselsdød stiger. Børneægteskaber betyder også, at piger bliver tvunget til at forlade skolen. Det begrænser deres fremtidsmuligheder og fastlåser dem i en situationen, hvor de får svært ved at klare sig selv.

Der kan være mange årsager til, at så mange unge piger ender i børneægteskaber. Manglende ligestilling, kultur og tradition, fattigdom, konflikter, krig og ustabilitet er alle faktorer, der spiller ind, når forældre vælger af gifte deres piger væk som børn. Se mere om børneægteskaber i rapporten Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm 

Alarmerende behov for indgreb mod børneægteskaber

En ny rapport, som Red Barnet og Verdensbanken offentliggjorde i oktober 2017 på FN’s Internationale Pigedag, dokumenterer, at unge piger i massivt omfang giftes ulovligt bort. Selv om flere lande har forbudt børneægteskaber, bliver mere end 20.000 piger under 18 år stadig tvunget ind i ulovlige ægteskaber hver eneste dag. Mindst 7,5 millioner piger om året får dermed frarøvet deres barndom og fremtidsmuligheder. Læs mere om rapporten ’Ending Child Marriage: Child Marriage Laws and their Limitations’. 

Khadra blev gift som 15-årig 

Khadra blev som 15-årig gift med en voksen mand på over 30 år. Hun gik i skole og drømte om at blive læge. Da hun blev tvunget ind i ægteskab, tvang hendes mand hende ud af skolen, slog hende og udnyttede hende. Et år efter var den unge pige gravid og i fare for at dø under graviditeten. Hun overlevede. Men hendes barndom er slut og hendes drømme knuste.  

Ung pige med barn.

Vi arbejder for at hjælpe piger som Khadra og sikre dem den barndom, de har ret til. 

Fælles indsats mod børneægteskaber i 2017

I år sætter Red Barnet ekstra fokus på børneægteskaber og pigers rettigheder som en del af en fælles indsats:

Skolebesøg på Hedegårdenes skole i Roskilde

I samarbejde med H.K.H. Kronprinsesse Mary og udviklingsminister Ulla Tørnæs var vi på besøg på Hedegårdenes Skole i Roskilde den 27. september.

Temaet for besøget var pigers rettigheder og børneægteskaber og baggrunden at oplyse eleverne om kompleksiteten bag børneægteskaber, og hvad vi sammen kan gøre for at forhindre dem.

Besøget var startskuddet på en fælles indsats mod børneægteskaber og leder hen mod det internationale topmøde i Senegal, hvor netop børneægteskaber er på dagsordenen.

H.K.H. Kronprinsesse Mary og Red Barnets generalsekretær giver hånd til skoleelever i forbindelse med arrangement om børneægteskaber.

Topmøde i Senegal

Som led i kampen mod børneægteskaber var Red Barnet blandt initiativtagerne til et topmøde i Senegal 23. – 25. oktober, hvor regeringsledere mødtes med blandt andre religiøse ledere og børneorganisationer for at diskutere, hvordan man i fællesskab kan komme børneægteskaber til livs. Det er første gang i historien, at børneægteskaber adresseres som tema på et topmøde.

Mødet var et vigtigt og afgørende skridt på vejen for det internationale samfunds fælles indsats for at opnå FN’s verdensmål om at afskaffe børneægteskaber i 2030. 

Fakta om børneægteskaber

• Hvert syvende sekund bliver en pige under 15 år gift et sted i verden.
• En ud af fire nulevende kvinder blev gift, da de var under 18 år. En tredjedel af dem var under 15 år.
• 15 millioner piger under 18 år bliver gift hvert år.
• Mere end halvdelen af pigerne i Niger, Mali og Bangladesh blev gift, mens de var børn.
• Halvdelen af barnebrudene har mænd, der er mere end 10 år ældre end dem.
• Børneægteskaber fører også til teenagegraviditeter. 90 procent af alle teenagegraviditeter sker blandt gifte piger.
• Komplikationer under fødslen er den andenstørste dødsårsag blandt unge piger.
• Piger fra fattige familier har dobbelt så stor risiko for at blive gift som børn sammenlignet med piger fra rige familier.
• Piger rammes allerhårdest, når humanitære katastrofer rammer – fx førte skolelukningerne i Sierra Leone under ebola-udbruddet til 14.000 teenagegraviditeter.

 

Kilde ’Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm’.