Vi bekæmper

børneægteskaber

Colin Crowley/Save the Children

Vi bekæmper børneægteskaber

Din støtte er med til at forhindre børneægteskaber og sikre unge piger en værdig fremtid!
Din støtte er med til at forhindre børneægteskaber og sikre unge piger en værdig fremtid!

178 kr svarer til, at vi kan købe medicin og forsyninger, der kan hjælpe til en sikker fødsel og give et barn livredende vaccinationer mod mæslinger, tuberkulose, polio og Hepatitis.

Vi arbejder målrettet for at forhindre børneægteskaber og sikre pigers rettigheder

Tæt på hvert 3. sekund bliver en pige under 18 år gift et sted i verden. Det anslås, at 1 ud af 5 piger under 18 år verden over er gift.

Når piger bliver gift som børn, kommer de ind i en ond cirkel, og konsekvenserne for både deres egen og deres børns fremtid er enorme. Børneægteskaber fører ofte til tidlig graviditet, som den unge pigekrop slet ikke er udviklet til, og risikoen for barselsdød stiger. Børneægteskaber betyder også, at piger bliver tvunget til at forlade skolen. Det begrænser deres fremtidsmuligheder og fastlåser dem i en situation, hvor de får svært ved at klare sig selv. Derfor har vi igangsat en række langsigtede indsatser, som er nødvendige, hvis vi skal komme de tidlige ægteskaber til livs. 

Bliv fast støtte og vær med til at sikre pigers rettigheder!

Børneægteskaber påvirker verdens udvikling 

Det er dokumenteret, at piger har en positiv effekt på verdens udvikling. Pigers deltagelse i udviklingen er en af de centrale nøgler til at løse verdens store problemstillinger som for eksempel fattigdom og sult. Men børneægteskaber stopper den positive udvikling for piger og dermed den samlede udvikling i verden. Som fast støtte gør du en stor forskel i kampen mod de tidlige ægteskaber. 

Vi arbejder for FN's verdensmål nr. 5

I Red Barnet arbejder vi målrettet for at forhindre børneægteskaber. Det gør vi blandt andet på skoler og konferencer, hvor vi sætter fokus på pigers rettigheder og konsekvenserne ved at blive gift som barn.

En stor del af løsningen findes i oplysning, og derfor er vi til stede i udsatte lokalsamfund, hvor vi oplyser børn, forældre, lærere og lokale religiøse ledere om de negative konsekvenser ved at blive gift som barn. Vi hjælper dem med at finde alternative løsninger på deres situationer, ved blandt andet at advokere for at lade pigerne blive i skolen og finde arbejde efterfølgende. Når vi opdager, at børneægteskaber skal finde sted, handler vi direkte og så hurtigt, som muligt. Vi kontakter forældrene og prøver på at overbevise dem om at udskyde eller afbryde ægteskabet, så deres datter får forbedrede muligheder og chancer senere i livet. 

Ud over at være til stede, lægger vi også pres ovenfra på politikerne og indgår samarbejder med myndigheder for at komme børneægteskaber til livs - eksempelvis i arbejdet med at få indført love, der forbyder det. Som fast støtte er du med til at give os mandat til at råbe politikere og beslutningstagere op og skabe opmærksomhed omkring vores arbejde. Vi kæmper for FN’s verdensmål nr. 5 – lige vilkår og lige muligheder for drenge og piger over hele verden – som med delmål 5.3 siger, at alle lande skal have afskaffet børneægteskaber helt inden 2030.

Alarmerende behov for indgreb mod børneægteskaber

Der kan være mange årsager til, at så mange unge piger ender i børneægteskaber. Manglende ligestilling, kultur og tradition, fattigdom, konflikter, krig, klimaforandringer og ustabilitet er alle faktorer, der spiller ind, når forældre vælger af gifte deres piger væk som børn. Se mere om børneægteskaber i rapporten Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm 

Selv om flere lande har forbudt børneægteskaber, bliver ca. 12 millioner piger under 18 år stadig tvunget ind i ulovlige ægteskaber hvert eneste år. Hvert minut får 23 piger dermed frarøvet deres barndom og fremtidsmuligheder. Det bliver et lang tog sejt træk at ændre situationen, men med opbakning fra vores faste støtter er vi på vej i den rigtige retning. Læs mere i rapporten ’Ending Child Marriage: Child Marriage Laws and their Limitations’.

Af vores rapport 'The Global Girlhood Report 2020' fremgår det, at 500.000 flere piger risikerer børneægteskaber i 2020 pga. corona-pandemien, og at, 1 million flere piger er i risiko for at blive gravide. De unge piger kræver derfor, at vi kæmper hårdt og vedholdende for deres rettigheder.

DET GØR RED BARNET

  • Vi underviser elever og lærere i udsatte lokalsamfund om konsekvenserne ved de tidlige ægteskaber
  • Vi afholder konferencer, som sætter fokus på pigers rettigheder
  • Vi hjælper piger og forældre i udsatte positioner med at finde alternative løsninger på deres pressede situation end ægteskab
  • Vi oplyser børn, forældre og lokale religiøse ledere om de negative konsekvenser ved at blive gift som barn
  • Når vi opdager, at børneægteskaber skal finde sted, kontakter vi forældrene og prøver på at overbevise dem om afbryde ægteskabet

Fakta om børneægteskaber

• Tæt på hvert tredje sekund bliver en pige under 18 år gift et sted i verden
• Flere end 650 millioner nulevende kvinder blev gift, da de var under 18 år
• 12 millioner piger under 18 år bliver gift hvert år. 2 millioner af dem bliver gift før deres 15-års fødselsdag
• Mere end halvdelen af pigerne i Niger, Mali og Bangladesh blev gift, mens de var børn
• Børneægteskaber fører også til teenagegraviditeter. 90 procent af alle teenagegraviditeter sker blandt gifte piger
• Komplikationer under fødslen er den største dødsårsag blandt 15-19-årige piger
• Piger fra fattige familier har dobbelt så stor risiko for at blive gift som børn sammenlignet med piger fra rige familier
• Det går allerhårdest ud over piger, når humanitære katastrofer rammer – fx førte skolelukningerne i Sierra Leone under ebola-udbruddet til 14.000 teenagegraviditeter