Vi hjælper flygtningebørn

i deres hjemlande, på rejsen

og i de lande, de søger asyl

Børn skal have en barndom med tryghed og skolegang. Hvis de ikke kan få det i deres eget land på grund af krig, katastrofer og massiv fattigdom, så flygter de.

Mange børn flygter - med eller uden forældre – til de dele af verden, hvor børn kan få en tryg barndom. Red Barnet støtter flygtningebørnene både i deres hjemlande, undervejs på rejsen og i de lande, de søger asyl.

Hvorfor flygter børnene?

Børn og unge flygter eller migrerer af mange forskellige årsager. Mange presses til flugt på grund af krige og naturkatastrofer, som enten pludseligt eller over tid ødelægger familiers marker, huse, livsgrundlag og børnenes skoler. Andre er udsat for forfølgelse i deres hjemland eller menneskehandel og slaveri.

Nogle unge søger efter de job- og uddannelsesmuligheder, der ikke findes i deres eget land. Andre har ikke selv valgt at rejse, men er blevet sendt afsted af deres familie for at komme væk fra fattigdom eller militærtjeneste.
 

Børn alene på flugt

Uanset årsagen vil børn og unge på flugt altid være sårbare – særligt dem, der flygter uden deres familie – de såkaldte uledsagede flygtningebørn. Undervejs på rejsen har børnene ofte mistet deres forældre eller andre familiemedlemmer til sult, udmattelse eller sygdom. Andre er sendt afsted alene, fordi forældrene tror, at børnene så nemmere får asyl i et andet land.
 

Vi forsøger at forebygge flugt

Red Barnet laver en stor forebyggende indsats for at forhindre, at børn og unge flygter. Efter naturkatastrofer deler vi mad, vand og medicin ud. Vi er også med til at genopbygge huse og skoler, uddele såsæd og andre ting, der kan få familien i gang med at forsørge sig selv igen.

I mange lande i Afrika og Asien uddanner vi unge til at blive håndværkere og starte egen forretning. Når børn og forældre får noget at leve af, er sandsynligheden for, at de flygter, mindre.


Fokus på årsagerne

Red Barnet vil altid tale børnenes sag over for de enkelte lande, EU og FN, og opfordre dem til at tage hånd om de bagvedliggende årsager, der får børn og familier til at flygte. Vi samler viden ind og gør opmærksom på de svigt, som børn udsættes for, når for eksempel krig ødelægger deres liv, eller når de udnyttes til børnearbejde, børnesoldater og prostitution.

Vi prøver også at råbe verden op, når klimaforandringer skaber massiv tørke eller oversvømmelser, som over tid fører til hungersnød. Hvis ikke verden er parat til at give dem den livsnødvendige hjælp, risikerer vi at tvinge millioner af mennesker på flugt.

Se kampagne-video lavet i forbindelse med 5-års dagen for konflikten i Syrien. Den forsøger at vise flugten set med et barns øjne.  

 

Krig og fattigdom er tyveri af barndom. Mennesker forlader kun deres livsramme, fordi de er presset til det.

Fakta om børn på flugt

  • 19,5 millioner børn og voksne er på flugt fra hjemlandet.

  • 51 % af verdens flygtninge er børn.

  • Krig, ustabilitet og krænkelser af menneskerettigheder får folk til at flygte især fra lande som Syrien, Sudan, Afghanistan, Somalia og Eritrea.