Hvad gør Red Barnet

Red Barnet arbejder altid på at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Derfor hjælper vi også børn, der er på flugt overalt i verdens brændpunkter, så de får deres basale behov opfyldt. Samtidig hjælper vi med uddannelse og yder psykosocial hjælp, så børnene kan hele og komme sig oven på de voldsomme oplevelser. 

'Alle krige er en krig mod børn!' Sådan sagde Red Barnets grundlægger, Eglantyne Jebb, for 100 år siden. Det var i 1919 i kølvandet på første verdenskrig, hvor Europa lå ruiner, og tusindvis af børn led og havde brug for hjælp. 
 
Vi arbejder i det nære og i de politiske linjer 
Børn på flugt oplever ofte ting, som intet barn bør have med sig i bagagen. Red Barnet hjælper børn, der er på flugt både i deres hjemlande og i de lande, hvor de søger beskyttelse. Vi er til stede i konflikter og krigszoner og støtter børn og familier. Vi uddeler mad, vand og medicin i flygtningelejrene i nærområderne. Og vi sørger for varmt tøj, tag over hovedet og opretter børnevenlige områder, hvor børnene får mulighed for at lege og lære, og vi gør politikerne opmærksomme på, at deres ret til mad, vand, skolegang og beskyttelse skal respekteres. 

'Det er børn med handicap, der lider mest. Når katastrofen kommer, er de ikke i stand til at flygte hurtigt på egen hånd.' 
14-årig dreng, Mozambique 

Vi beskytter børn på flugt mod overgreb
Desværre kan flygtningelejre være et farligt sted for børn at vokse op. Mange fremmede voksne er ude på at udnytte dem til for eksempel børnearbejde, kriminalitet, prostitution eller som børnesoldater. En del forældre vælger også at gifte deres piger væk, mens de stadig er børn – nogle er kun 12-13 år. Det giver forældrene en mund mindre at mætte, og ægteskabet knytter et bånd til en måske mere velhavende familie. Red Barnet gør en stor indsats for at forhindre alle disse former for udnyttelse af børn.  

'Hele mit liv har været beskydning, flugt og telte.' 
Aysar 9 år, Syrien

Børn på flugt er i krise 
De voldsomme oplevelser, der har drevet børn og forældre på flugt, præger deres hverdag det nye sted. Børnene mærker straks, at deres forældre er under et meget stort pres. Hvor kan de bo i sikkerhed, og hvor kan deres børn få en uddannelse? 

Usikkerheden påvirker også børnene. De bliver ofte meget urolige, klistrer til forældrene eller tisser i sengen. Forældrene har intet overskud og kan til tider have svært ved at tage sig ordentligt af deres børn. Derfor underviser Red Barnet forældrene og støtter dem, så de lærer, hvordan de kan være der for deres børn til trods for de vanskelige betingelser.  

Der er heldigvis ét sted i lejrene, hvor børnene kan føle sig helt trygge – nemlig i Red Barnets børnevenlige områder. Som noget af det første skaber vi et rart og sikkert sted, hvor børn i alle aldre kan komme og lege, snakke om deres svære oplevelser og gå i skole. Her er der voksne med faglig ekspertise og overskud, som møder børnenes  i øjenhøjde. Red Barnet har givet de lokale medarbejdere en særlig uddannelse til at tage sig af børn i krise. Desuden bliver der ydet psykosocial hjælp til de børn, som har behov for det.  
 
Vi har også særligt fokus på gravide og mødre med spædbørn. De bliver rådgivet om at amme og skabe gode følelsesmæssige bånd til deres baby. Vi uddeler desuden pakker med bleer og andet nødvendigt babyudstyr. Desuden gør vi en særlig indsats for at opspore og genforene børn med familiemedlemmer, de er blevet adskilt fra på rejsen. 
 
Vi finder plejefamilier 
De børn, der som oftest har det sværest, er dem, der er blevet væk fra deres forældre, eller som er flygtet alene. Red Barnet begynder straks at registrere dem ved ankomsten til lejren og går derefter i gang med hurtigt at finde plejefamilier i lejrene, som de kan bo hos, mens vi prøver at opspore deres forældre.   

'Jeg var nødt til at forlade mit hjem på grund af konflikten. Jeg har ingen søstre eller forældre tilbage. Der er kun mig.' 
Emerson 16 år, Mozambique. 

Vi forsøger at forebygge flugt 
Vi yder en stor forebyggende indsats for at forhindre, at børn og unge flygter. Efter naturkatastrofer uddeler vi mad, vand og medicin eller må pengebeløb, så familierne selv kan købe de mest basale fornødenheder. Vi er også med til at genopbygge huse og skoler, uddele såsæd og andre ting, der kan hjælpe familien til at kunne forsørge sig selv igen.   

I mange lande i Afrika og Asien uddanner vi unge i forskellige håndværk og praktiske fag og rådgiver dem om mulighederne for at starte egen forretning. Når familierne kan klare sig selv, er sandsynligheden for, at de flygter, langt mindre. 

 
Fokus på årsagerne 
Red Barnet vil altid tale børnenes sag over for de enkelte lande, EU og FN, og opfordre dem til at tage hånd om de bagvedliggende årsager til, at familier og børn flygter. Vi samler viden ind og gør opmærksom på de svigt, som børn bliver udsat for, når for eksempel krig ødelægger deres liv, eller når de udnyttes til børnearbejde, børnesoldater og prostitution.  

Vi prøver også at råbe verden op, når klimaforandringer skaber massiv tørke eller oversvømmelser, som over tid kan føre til hungersnød. Hvis ikke det internationale samfund er parat til at give dem den livsnødvendige hjælp, de har brug for, risikerer vi at tvinge millioner af mennesker på flugt.  

'Situationen er virkelig skræmmende. Børn dør, og vi bliver bombet fra alle sider.' 
Yasmine 11 år, Gazastriben

Hvad gør Red Barnet for børn på flugt i Danmark? 

Børn på flugt er nogle af de dårligst stillede børn i Danmark. Derfor støtter Red Barnet børnene med forskellige aktiviteter, så de kan blive godt integreret i samfundet. Vi taler også børnenes sag over for politikerne og påpeger, at børn på flugt ikke skal behandles ringere end andre børn i Danmark. 
 
Børn og voksne i krise 
Når børnene ankommer til Danmark – med eller uden deres forældre – er de ofte i krise oven på de voldsomme oplevelser i hjemlandet og undervejs på rejsen. Børnene har tit mistet familiemedlemmer eller deres hjem på grund af en krig eller en katastrofe. Mange har ikke gået i skole i flere år. Endelig har deres forældre har som regel meget lidt overskud, og har selv brug for hjælp til at komme sig oven på alt det, de har været igennem.   
 
Stor lyst til integration 
Heldigvis har mange børn, der har været på flugt, stor lyst til hurtigt at falde godt til i Danmark. De vil gerne gå i skole, har nemt ved at lære sproget og vil gerne have nye kammerater. Det gælder ikke mindst de børn, der har været nødt til at rejse helt alene til Danmark – de er meget parate til at integrere sig, få en uddannelse og klare sig godt. 
 
Frivillige laver klubber 
Red Barnets frivillige over hele landet er med til at sikre, at børn, der har været på flugt, skal føle sig inkluderet og hurtigt få et netværk i Danmark. De frivillige opretter nye ’Velkommen til Danmark-klubber’ og oplevelsesklubber, hvor flygtningefamilier mødes med danske familier og hygger sig omkring forskellige aktiviteter som for eksempel madlavning og udflugter.   

Vi hjælper børn i gang med fritidslivet 
Børn, der har været på flugt, vil ligesom alle andre børn, gerne gå til fodbold, svømning, musik eller andre fritidsaktiviteter. Men deres forældre har tit brug for en hjælpende hånd til at få deres børn ind i det danske foreningsliv. Red Barnets frivillige hjælper med at skabe kontakt til klubber og andre fritidstilbud. Barnet kan for eksempel få hjælp til kontingenter eller få en frivillig følgeven, der sørger for transporten til og fra en fritidsaktivitet.  

Vi taler børnenes sag 
Red Barnet er vagthund for alle børn – også børn på flugt. Vi holder øje med, at de bliver behandlet ligesom alle andre børn i Danmark. Derfor gør vi politikerne opmærksomme på, når flygtningebørnenes rettigheder til for eksempel ordentlige boligforhold og uddannelse ikke bliver respekteret. 

Vi er også børnenes stemme i den offentlige debat. Vores eksperter bliver ofte brugt til at forklare, hvordan flygtningebørn reagerer på de belastninger, de har oplevet før, under og efter flugten. 

Læs mere om Red Barnets indsatser for børn på blugt i Danmark

Vi ser det som en vigtig del af vores arbejde at skabe en varm velkomst og en god grobund for de børn, der har været på flugt og ankommer til Danmark.

Taggodtimod
På hjemmesiden Taggodtimod har vi samlet vores ekspertviden, når det handler om at skulle tage godt imod et barn, der har været på flugt, og som måske har en tung bagage med sig. Den henvender sig til frivillige og fagpersoner, der møder børnene i deres dagligdag. 

Til alle os 
Det gratis undervisningsmateriale Til alle os handler om at være barn i Danmark med flygtningebaggrund. Målet med materialet er at give et mere nuanceret billede af, hvordan det er at leve i et nyt land langt væk fra ens hjemland og skabe forståelse for de børn, der ankommer til landet. 

Forskellige Sammen
Det gratis undervisningsforløb Forskellige sammen er til lærere, der underviser klasser med børn, der har været på flugt.

Håb og drømme
Vi har sammen med Lommefilm udviklet materialet Håb og drømme til udskolingen. Det tager udgangspunkt i små korte film, som er lavet af unge fra Danmark, Libanon og Sydsudan. Når eleverne har set filmene, skal de lave deres egen.  

Plads til alle
Med indsatsen Plads til Alle hjælper vi børn ind i det danske foreningsliv og dermed ind i nye fællesskaber. 

 

Læs også:
Hvad flygter børnene fra?
Hvad flygter børnene til?