Hvad flygter børnene til?

Når børn flygter sammen med deres familie eller alene, begiver de sig ud på en farefuld færd frem mod et endemål, der heller ikke nødvendigvis er hverken trygt eller egnet for børn.  

På flugt 
Når katastrofen rammer, og bomber regner ned fra himlen, eller oversvømmelser ødelægger huse og marker, eller skovbrande breder sig, gælder det først og fremmest om at komme hurtigt væk. Derfor har familien sjældent en langsigtet plan for, hvordan man skal forholde sig over for den nye situation. 

Børn har rettigheder 
Nogle flygter til en naboby eller et sikkert nærområde, hvor man måske har familie og bekendte, man kan bo hos og få hjælp af. Nogle flygter til oprettede lejre, og andre flygter over lange afstande og grænser i håb om at få hjælp og støtte i et andet land. Uanset årsagen er mennesker på flugt beskyttet af international ret – det gælder også børn.

 'Vi havde squash, ferskner, blomster og frugter på vores gård. Men vi var nødt til at forlade mit hus, fordi alt tørrede ud. Siden har vi flyttet fra sted til sted. Nu er vi her, og vi ved ikke, hvad der skal ske.' 
11-årig dreng, El Salvador 

Flugt er farligt 
Selvom både børn og voksne på flugt har rettigheder, er det langt fra sikkert, at de bliver overholdt. Hvad enten børn og familier havner i lejre, krydser landegrænser eller flygter til storbyen, er de sårbare og kan være i fare. Derfor er det vigtigt, at de får den hjælp, de har brug for.

 'Børn på flugt er forhindret i at få en uddannelse. I flygtningelejren er der hverken skole eller lærere.'  
15-årig pige, Irak  

FN’s Børnekonvention Artikel 22 – Børn på flugt
Staten skal sørge for særlig beskyttelse af børn, som er flygtninge eller som søger flygtningestatus. Staten skal samarbejde med ansvarlige organisationer om at beskytte og hjælpe flygtningebørn med at blive genforenet med deres familier. 


Se også 
Hvor flygter børnene fra?
Hvad gør Red Barnet?