Børn på flugt

skal have hjælp

- og vi støtter dem på

deres rejse gennem Europa

Flugten til og op gennem Europa er fyldt med mange farer for både børn og voksne. De krydser ofte Middelhavet i overfyldte, udslidte både. Flere end 5.000 mennesker er aldrig nået frem – de er enten druknet eller meldt savnet.

De, der når ind over Europas grænser, bliver tit forhindret i at rejse videre og holdt tilbage i lejre med dårlige forhold. Nogle forsøger via farlige ruter – ofte i kløerne på menneskesmuglere – at nå frem til deres bestemmelsesland.

Red Barnet arbejder altid på at sikre, at børn får deres rettigheder respekteret. Børn på flugt har særligt brug for og ret til hjælp. Derfor hjælper vi flygtninge overalt i Europa med at få de helt basale behov opfyldt. Og vi gør politikerne opmærksomme på, at deres ret til mad, vand, skolegang og beskyttelse bliver respekteret.

Lejre er ikke for børn

I opsamlingslejre og lukkede centre i for eksempel Tyrkiet, Grækenland og Italien bliver flygtningene i stigende grad holdt tilbage, fordi de europæiske lande ikke ønsker, at de rejser videre. Men lejrene er uegnede for børn: Ofte er der ikke nok vand, mad, lægehjælp eller skolegang og værst af alt ved familierne intet om, hvilken fremtid der venter dem. 

Med livet som indsats

Mange børn og voksne strander også i de uegnede og sundhedsfarlige slumområder, som er opstået, efter grænserne er blevet lukket. For eksempel venter familier og uledsagede flygtningebørn ved Calais i Nordfrankrig på ubestemt tid på at komme ind i England. Mange sætter livet på spil ved at hægte sig fast under lastbiler, der krydser grænsen via tunellen under Den Engelske Kanal.

Børn har ret til hjælp

Red Barnet er til stede overalt, hvor flygtningene opholder sig i Europa – fordi børn kun er børn og har behov for hjælp, uanset om de er flygtninge eller migranter. I modtagelsescentre i Grækenland og Italien hjælper vi børn og forældre med mad, lægehjælp, psykologisk førstehjælp og giver dem basal viden om deres juridiske rettigheder.

I dag- og natcentre i Rom og Milano kan flygtningene komme ind og få et bad, mad, tøj og medicin. Et af Red Barnets natcentre er kun for de børn, der flygter alene, da de ofte er på en ekstra farefuld rejse og har særlige behov. Udenfor Calais støtter Red Barnet et ungdomscenter, hvor de unge møder voksne med overskud til at hjælpe dem med praktiske problemer. Her kan de også få lidt skolegang og deltage i sportsaktiviteter.
 

Trygge områder til børn

Rundt omkring i Europa opretter Red Barnet særligt rare steder til flygtningebørnene – de såkaldt børnevenlige områder. Her kan børnene lege, få undervisning og et tiltrængt pusterum fra det hårde liv som flygtninge. De voksne er trænet i at tage sig af børn i krise og give dem psykologisk førstehjælp i grupper.

Vi har også særligt fokus på gravide og mødre med spædbørn. De bliver rådgivet om at amme og skabe gode følelsesmæssige bånd til deres baby. Vi uddeler desuden pakker med bleer og andet nødvendigt babyudstyr. En særlig indsats bliver gjort for at opspore og genforene børn med familiemedlemmer, som de er blevet adskilt fra på rejsen.
 

Brug for politisk mod og lederskab

I Red Barnet er vi bekymrede over flygtningebørnenes situation i Europa: At børn bliver syge, fordi de ikke får lægehjælp. At børn mister deres fremtidsmuligheder, fordi de ikke kommer i skole. At børn forsvinder, fordi de bliver kidnappet og solgt til børnearbejde, prostitution eller adoption. Og især over at alt dette finder sted lige nu i det rige Europa.

Derfor arbejder vi også med at påvirke politikerne i EU til at tage ansvar for situationen og påtage sig et lederskab. Vi opfordrer dem til:

  • At tage hånd om de bagvedliggende årsager til flugt og sørge for nødhjælp og uddannelsesmuligheder i nærområderne.

  • At forsætte med at lave redningsaktioner, så flygtninge ikke drukner.

  • At sikre lovlige indrejsemuligheder til Europa for at mindske den farlige menneskesmugling.

  • At sikre ordentlige forhold i modtagelsescentrene for at beskytte børn.

  • At give ophold til flere af verdens flygtninge i de europæiske lande, da landene i nærområderne ikke kan være vært for alle verdens flygtninge.