Vi passer på børnene

i flygtningelejrene

Børn på flugt har ofte oplevet ting, som intet barn burde have med sig i bagagen.

I flygtningelejre passer vi godt på børnene, så de overlever og får en tålelig hverdag og en god fremtid. Vi passer på dem, så deres sår kan hele, og de ikke bliver udsat for nye voldsomme oplevelser.

Flygtningebørn bor i lejre eller hos familie

Over hele verden er børn på flugt fra krige, katastrofer og ekstrem fattigdom. Deres første stop på rejsen er typisk flygtelejre i deres eget hjemland eller i nabolande. For eksempel har den langvarige krig i Syrien sendt over 10 millioner mennesker på flugt. Godt halvdelen er internt fordrevne i deres eget land. Omkring fem millioner bliver huset af Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak og Egypten. Mange slægtninge og venlige mennesker har åbnet deres døre for syrerne. Andre bor i enorme flygtningelejre.

Flygtningebørn er i krise

De voldsomme oplevelser, der har drevet børn og forældre på flugt, præger deres hverdag det nye sted. Børnene mærker straks, at deres forældre er under et meget stort pres: Hvor kan de bo i sikkerhed, og hvor kan deres børn få en uddannelse?

Usikkerheden påvirker også børnene: De bliver ofte meget urolige, klistrer til forældrene eller tisser i sengen. Forældrene har intet overskud og reagerer nogle gange ved at slå børnene. Derfor underviser Red Barnet forældrene i såkaldt positiv disciplin, så de lærer, hvordan man kan opdrage sine børn – uden at slå dem.


Vi beskytter flygtningebørn mod overgreb

Desværre er flygtningelejre et farligt sted for børn at vokse op. Mange fremmede voksne er ude på at udnytte dem til eksempelvis børnearbejde, kriminalitet, prostitution eller som børnesoldater. En del forældre vælger også at gifte deres piger væk, mens de stadig er børn – nogle er kun 12-13 år. Det giver forældrene en mund mindre at mætte, og ægteskabet knytter et bånd til en måske mere velhavende familie. Red Barnet gør en stor indsats for at forhindre alle disse former for udnyttelse af børn.

Trygt sted for børn i lejrene

Der er heldigvis ét sted i lejrene, hvor børnene kan føle sig helt trygge – nemlig i Red Barnets børnevenlige områder. Som noget af det første skaber vi et rart og sikkert sted, hvor børn i alle aldre kan komme og lege, snakke om deres svære oplevelser og gå i skole. Her er der voksne med overskud, som taler børnenes sprog. Red Barnet har givet de lokale medarbejdere en særlig uddannelse til at tage sig af børn i krise.

Vi finder plejefamilier

De børn, der har det allersværest, er dem, som er blevet væk fra deres forældre eller flygtet alene. Red Barnet begynder straks at registrere dem ved ankomsten til lejrene, fordi de er i stor fare for at blive kidnappet til for eksempel at arbejde som hushjælp, prostitueret eller solgt til adoption. Derfor finder vi hurtigt plejefamilier i lejrene, som de kan bo hos, mens vi prøver at opspore deres forældre.