Forbedret skolegang til børn i Somaliland

Skolegang er ikke en selvfølge for alle børn. Mange steder i verden kan det være nærmest umuligt at få et job og skabe sig en fremtid, hvis man ikke har en uddannelse. I Somaliland har Red Barnet med støtte fra Den Europæiske Unions Afdeling for International Samarbejds- og Udviklingsbistand igangsat projektet Horumarinta Elmiga III, som har fokus på adgang til skoler og forbedret skolegang for børn i Somalia. I den treårige projektperiode vil projektet i alt komme 44.820 drenge og piger i alderen 6-18 år til gode, samt hjælpe unge med at finde praktikpladser efter endt skolegang. Projektet implementeres i partnerskab med CARE International.

Projektet har haft fokus på at skabe rammer, der kan sikre en tryg skolegang til børnene. I projektperioden har Red Barnet således været med til at bygge 10 skoler op fra bunden. Derudover bliver 350 nye lærere uddannet, så de kan varetage undervisningen i de nye skoler. Projektet omfatter desuden skolematerialer, uniformer og lærebøger.

Det er sværere for udsatte børn at komme i skole, og derfor fokuserer projektet på at inkludere børn fra marginaliserede grupper. Inklusiv piger fra fattige familier samt børn med handicap. En del børn i projektområder kommer fra nomadiske familier. For disse børn etableres kamelbiblioteker, der følger familierne på deres vandringer, ligesom der udleveres små afspillere der kan afspille undervisningsmaterialer til børn der ikke kan komme i skole hver dag.

Projektet har sikret forbedret adgang til lige og inkluderende skolegang for drenge og piger, så de kan færdiggøre en uddannelse. Dette sker igennem kampagner og informationsmaterialer til børn og deres familier der skal sikre at børnene dagligt sendes i skole. I projektets første år faldt antallet af børn, der forlod skolen før skoleårets afslutning med 2 %.

Mere om projektet

Officielle navne: Horumarinta Elmiga III (Education for Empowerment through Cohesive and Harmonised System og Waxbarashadu Waa Iftiin IV.

Land: Somaliland

Projekteperiode: 1. januar 2019 ­- 31. december 2021

Donorer:  INTPA og Danida

Sustainable development goals (SDG): Mål 4 om gratis og ligeværdig kvalitetsuddannelse til piger og drenge med henblik på relevante og effektive læringsresultater

Projektets mål

  • Sikre skolegang til 27.900 børn i alderen 6-14 år og 18.720 børn i alderen 15-18 år

  • Hjælpe 2.000 unge med at finde relevante praktikpladser

  • Uddanne 350 lærere, som skal varetage kvalitetsundervisning

-

Dette projekt er støttet af Den Europæiske Unions Afdeling for International Samarbejds- og Udviklingsbistand (DG DEVCO) og Danida