Vi bærer børns stemmer ind i klimakampen

For millioner af børn og unge betyder klimaforandringerne sult, tørke, fattigdom og utryghed. For at sikre handling og retfærdighed i klimakrisen arbejder Red Barnet for, at verdens ledere skal lytte mere til børn og unge og deres råb om handling.

- Jeg er kommet her til COP 28 for at repræsentere børnene i Sydsudan, hvor klimaforandringer er skyld i oversvømmelser. Klimaforandringerne fjerner vores mulighed for succes og udvikling. Der er brug for klimahandling nu.

Det var budskabet fra 13-årige Naomi fra Sydsudan, da hun talte foran hundredvis af politikere og embedsmænd på den seneste af FN’s årlige klimakonferencer. COP 28 adskilte sig nemlig fra sine 27 forgængere ved, at børn fra hele verden var inviteret til at fortælle, hvordan klimaforandringerne påvirker deres liv.

Og der er desværre nok at fortælle om. Hele 774 mio. børns liv trues af både fattigdom og klimaforandringer, viser en rapport fra Red Barnet.

Uden børn ingen handling
Derfor er det afgørende, at børn bliver hørt i alle beslutninger om klimapolitik.

- Det er en vigtig milepæl, at børn nu er med i de globale klimaforhandlinger. Det handler om deres liv, og uden børnene når vi aldrig frem til for alvor at handle på klimakrisen, siger Morten Sparvath, der er klimaekspert i Red Barnet.

For at forberede børn og unge på deltagelsen i klimatopmødet og mødet med politikerne havde Red Barnet op til COP 28 arrangeret små mini-konferencer rundt om i verden, hvor børn og unge som Naomi kunne øve sig og forberede deres argumenter til forhandlingsbordene.

- Det betyder noget for forhandlingerne, at børn og unge kommer til orde. Både politikere og embedsmænd lytter på en anden måde, når de børn og unge, der skal leve med de klimabeslutninger, der træffes nu, er til stede i lokalet, fortæller Morten Sparvath.

Vidnesbyrd fra 54.000 børn
Ud over at invitere børn som Naomi med til klimakonferencerne har Red Barnet i rapporten Generation Hope indsamlet vidnesbyrd fra 54.000 børn verden over om, hvordan klimakrisen påvirker deres liv og hverdag. Også den viden bærer Red Barnet med ind i klimaforhandlingerne.

Et konkret resultat af COP 28 er da også, at der er blevet nedsat et ekspertpanel, der udelukkende skal fokusere på klimakrisens konsekvenser for børn.

VIDEO

FØDT IND I KLIMAKRISEN

Børn i dag mærker direkte konsekvenserne af klimaforandringerne, og overalt i verden kræver børn klimahandling. Det er på tide, at vi lytter til dem.

FAKTA

Verdens børn kræver handling

Klimakrisen truer børns rettigheder - særligt de børn, der i forvejen er ramt af fattigdom og diskrimination. Derfor kræver børn forandringer og handling. Læs mere i Generation Hope.

83 % AF BØRN
fra 15 lande oplever klimaforandringer og ulighed
73 % AF BØRN
i 15 lande synes, at voksne skal gøre mere for at løse klimakrisen
774 MIO. BØRN
trues af både fattigdom og klimaforandringer