Samarbejdspartnere

Red Barnet skaber konkrete forandringer for de dårligst stillede børn gennem innovation, ved at være børnenes stemme og ved at opnå resultater i stor skala. Alle tre elementer gennemføres i partnerskaber med lokale NGO’er i udviklingslandene, kommuner, frivillige og børn. 
Men også samarbejder og partnerskaber med virksomheder er helt centralt for, at vi kan hjælpe og styrke de børn i Danmark og resten af verden, der har mest brug for det.  

Derfor skal der lyde en stor tak til alle de virksomheder, der på den ene eller anden måde har valgt at støtte og arbejde sammen med Red Barnet. Sammen er vi stærkere.

Hovedpartner

Projektpartner

Kampagnepartner

Donationspartner

Øvrige samarbejdspartnere