Haldor Topsøe

Red Barnet og Haldor Topsøe har indgået et stærkt samarbejde, og det er vi i Red Barnet rigtig glade for. Haldor Topsøe er en global virksomhed, der har en vision om at være verdensledende inden for teknologier, som reducerer kulstofemissioner fra den kemiske industri og raffinering. Haldor Topsøe arbejder for at belaste miljøet mindst muligt i overgangen til vedvarende energi.

I Red Barnet kæmper vi for at redde og beskytte børn der, hvor de er i allerstørst fare og er allermest sårbare. Og derfor deler Red Barnet og Haldor Topsøe visionen om at skabe en verden, der ikke er så belastet af store klimaforandringer, at det påvirker bl.a. børns mulighed for et godt og trygt liv.

'Vi har i Haldor Topsøe valgt at støtte Red Barnet, fordi organisationen arbejder målrettet for at give børn en mulighed for at leve et liv med værdighed. Det er netop dét, som vi ønsker at bidrage til via vores donationer og samfundsengagement: en investering i børns fremtid. Vi ønsker at være med til at afhjælpe de negative effekter, som klimaforandringer har på børn og deres familier. Når klimakatastrofen rammer, skal børn både sikres livsreddende nødhjælp, men de skal også støttes til at føre deres dagligdag med skolegang videre', Stinne Hjulmann, ansvarlig for Haldor Topsøes donationsprogram. 

'Mange steder i verden ser vi, hvordan børn drives på flugt at klimaforandringer. Det ekstreme vejr skaber fx tørke, og som konsekvens visner afgrøder, og landbrugsdyr dør. Oversvømmelser af byer, skoler og marker gør de berørte områder umulige at bo i. Det er den udvikling, der skal bremses, og de børn og familier, der drives på flugt af klimaforandringerne, som vi bl.a. ønsker at hjælpe sammen. 

Red Barnet og Haldor Topsøe deler en vision om, at børn ikke skal være ofre for klimaforandringer. Børn skal have muligheden for at skabe sig en sund og tryg tilværelse, og de skal støttes i at leve et værdig liv', siger Stinne Hjulmann.