Modelfoto: Red Barnet

Som forandringspartner er I med til at kæmpe sammen med os på den lange bane. I er med til at skabe nødvendige forandringer, så børn styrkes og får en bedre fremtid.

Uden partnere ville vi ikke kunne hjælpe de børn, som har allermest brug for det, i det omfang vi gør i dag. Samtidig giver partnerskabet jer mulighed for at opnå større synlighed, at engagere kunder og samarbejdspartnere samt at skabe stolthed blandt jeres medarbejdere. Partnerskabet gør også, at I er med til at indfri verdensmålene.

Sådan kan vi sammen forandre børneliv
Som forandringspartner kan I engagere jer i tre forskellige indsatsområder, som dækker vores programaktiviteter i Danmark. Vi står altid på børnenes side. Men ingen kan udrette mirakler alene.

Vil I stå sammen med os?

Kontakt os for at høre hvordan jeres virksomhed kan blive forandringspartner hos Red Barnet: virksomheder@redbarnet.dk 

Marginalisering og børnefattigdom

Som forandringspartner med fokus på marginalisering og børnefattigdom er I med til at sikre, at flere børn kommer med i positive fællesskaber og dermed får en bedre fremtid.

 

Mistrivsel og mobning

Som forandringspartner med fokus på mistrivsel og mobning er I med til at nedbringe antallet af børn, der oplever mobning og mistrivsel. På den måde er I med til at give børn en bedre fremtid.

Tryg digital færden

Som forandringspartner med fokus på digital færden er I med til at nedbringe antallet af børn, der oplever krænkelser på nettet. På den måde er I med til at give børn en bedre fremtid.

Vil din virksomhed være med til at gøre verden bedre?

Marginalisering og børnefattigdom

Selvom Danmark er et rigt land, vokser over 55.000 børn og unge op i fattigdom. Antallet er fordoblet på 20 år. At vokse op i fattigdom gør børnene marginaliserede, fordi de ikke er i nærheden af at have, hvad andre børn tager for givet. 40 % af dem går ikke til fritidsaktiviteter, mens hver tiende aldrig kommer på ferie. Deres hverdag er typisk fyldt med afsavn og bekymringer. Det, der fylder mest, er alt det, der mangler.

Sammen med vores over 2.000 frivillige har vi aktiviteter for netop de børn over hele Danmark. Aktiviteterne har alle til formål at få børnene ind i positive fællesskaber. Det styrker både selvtilliden og selvværdet.

Vi arrangerer blandt andet ferielejre for omkring 1.200 børn hver sommer. På den måde får børnene en sommer-oplevelse, som de kan fortælle om i skolen. Vi har også en følgeordning, hvor vores frivillige følger børn i udsatte positioner til en fritidsaktivitet og sørger for, at barnet kommer godt i gang. Og vi har mere end 70 klubber for børnefamilier. Her møder de andre familier i deres lokalområder til en social aktivitet hver måned.

Mistrivsel og mobning

Op mod hver tiende elev fra 4. til 9. klasse i folkeskolen har oplevet mobning. Antallet er steget de sidste to år. Og hele 60 procent af børn i 4.-6. klasse har oplevet digital mobning. Samtidig viser andre undersøgelser, at mistrivsel blandt børn og unge er udbredt. Fx udviser 16 procent af 0-9-årige børn mentale helbredsproblemer.

For børn, der mistrives eller mobbes, kan det have alvorlige konsekvenser. Det kan gå udover skolegangen samt give alvorlige psykiske diagnoser som angst og depression.

Vi har en målsætning om at nedbringe antallet af børn, der oplever mistrivsel og mobning. Det gør vi blandt andet ved at udbrede en række forskellige undervisningsforløb- og materialer, som er tilpasset det enkelte klassetrin. Vi har ambassadørskoler, der sætter trivsel og børnerettigheder forrest, og vi har et børnebarometer, der jævnligt måler børns trivsel og giver os værdifuld viden herom.


Tryg digital færden

I dag færdes stort set alle unge på internettet. De har typisk en profil på et eller flere sociale medier, hvor de sender beskeder, billeder og videoer imellem sig. Unges sociale liv foregår dermed i stor stil online.

Men der er også en bagside af denne sociale medalje. For ifølge en rapport fra Rambøll har 3% af de unge fået delt et intim- eller nøgenbillede ufrivilligt, mens 34 procent af de 9-12-årige børn – svarende til hver tredje – svarer at de har oplevet noget ubehageligt på nettet i løbet af det seneste år.

Det samme har 48 procent af de unge mellem13 og 17 år, hvilket svarer til næsten hver anden af dem. 6 procent er blevet truet eller afpresset på nettet.

Vi mener, at alle børn og unge skal kunne færdes trygt online – uden trusler og krænkelser.

Vi har derfor som de første i landet oprettet en rådgivningstjeneste, hvor børn og unge kan henvende sig, hvis de har fået delt intimt materiale mod deres vilje. Tjenesten hedder SletDet, og i 2021 modtog vi over 1800 henvendelser fra unge, som havde brug for hjælp. Det er en markant stigning fra året før.

Man kan henvende sig til SletDet anonymt via chat, mail eller telefon. Og det er der tilsyneladende brug for, da halvdelen af alle unge i en undersøgelse svarer, at de aldrig ville turde tale med deres forældre om det.

Derudover har vi udviklet hjemmesider og materialer til forældre og fagpersoner, så begge grupper kan blive klogere på problemer og handle derefter. Og så driver vi AnmeldDet, hvor man kan sende seksualiserede billeder af mindreårige, der florerer på nettet. Herfra tager vi sagen videre og finder ud af, om der er tale om ulovligt materiale.