Etabler strategiske

programsamarbejder

Værdisamarbejder, der styrker børn

Som Red Barnet-partner kan I blive blive en del af et strategisk projekt, hvor jeres virksomheds kerneforretning bliver brugt direkte - et indsatsområde, som betyder noget for jeres virksomhed, og som bidrager til en bedre verden for børn. 

Vi skaber værdisamarbejder, hvilket betyder:  

  • Finansiel støtte til Red Barnets arbejde
  • Fælles indsats for mobilisering og engagement af målgrupperne for partnerskaberne
  • Fælles indsats for øget branding af begge parter

Vigtigst er at skabe partnerskaber, hvor vi begge får maksimal udbytte af vores fælles aktiviteter. 

Gennem et samarbejde med Red Barnet viser jeres virksomhed, at I tager ansvar for den verden, vi lever i. I er med til at hjælpe de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. I viser vejen for jeres kunder. Og I gør jeres medarbejdere stolte over jeres engagement.

Ofte kombinerer vi flere aktiviteter i et partnerskab, hvor vi fokuserer på kunder og produkter, medarbejdere eller events og arrangementer.  

Mulighederne er mange. Kontakt os endelig nedenfor for at høre mere

Det gør vi med partnere

  • Skaber bedre trivsel på skoler i Danmark i samarbejde med Call me
  • Giver Plads til Alle, så udsatte børn kan blive en del af fritidsaktiviteter i samarbejde med DBU og Aarhus Kulturby 2017.
  • Skaber "Dream schools" for 12.000 børn i Kina, der sikrer bedre fysiske rammer, psykologisk støtte til børnene og træning af lærer i samarbejde med Bestseller.  
  • Work2Learn.

Call me skaber trivsel for børn med Red Barnet

Sammen med Call me/Tal Ordentligt skaber vi bedre trivsel på skoler i Danmark.

Kampagnen hedder 'Min skole - Min ven' og er et undervisningstilbud, som læner sig op ad skolernes trivselsdag.

Call Me finasierer alle udgifter i forbindelse med 'Min skole - Min ven'.

Formålet er at hjælpe eleverne med at finde frem til deres trivselsværdier i de enkelte klasser og på skolen som helhed. Værdierne fungerer som input til skolens antimobbestrategi.

Løbende laver Call me andre kommercielle aktiviteter.