Sådan gør I

Sådan gør I - trin for trin

I den røde boks nederst på siden kan I se de materialer, som nævnes herunder, og som I vil få brug for i samarbejdet med den lokale skole om Venskabsløbet. 

  • Læs først brevet til lokalforeningerne.

  • Hvis ikke den lokale skole allerede har kontaktet jer, så kontakt dem med hvervebrevet til skolerne

  • Brug meget gerne jeres netværk til lokale virksomheder til at skaffe sponsorer til løbet. Brug gerne hvervebrevet til virksomheder til dette.

  • Hold et oplæg inden løbsdagen på skolen om Red Barnets arbejde og jeres indsats lokalt. Fortæl om, hvad I gør, og hvilken forskel
    det betyder. Brug gerne dokumentet Præsentation af Red Barnet til det.

  • Vær med som hjælper på ruten som vejviser og hepper.

  • Mød op på skolen, når det endelige indsamlingsresultat er opgjort og overræk en plakat, som skolen har får tilsendt, hvorpå I kan skrive det indsamlede beløb og sige officielt tak for indsatsen.

Når I sender hvervebrevene til skoler og sponsorer pr. mail, så husk at skrive kontaktoplysninger (navn, tlf. og mail) på den person i lokalforeningen, som skolen/virksomheden er velkommen til at kontakte. Udfyld med virksomhedsnavn, sponsoratet og skolens navn.