Kommuner med Plads til Alle-indsatsen


Red Barnet arbejder tæt sammen med ni udvalgte partnerskabskommuner om Plads til Alle-indsatsen. De ni kommuner er blandt andet udvalgt på grund af deres størrelse og dermed potentiale til at nå flest muligt i målgruppen. De ni partnerskabskommuner har ansvar for at henvise børn og unge til Plads til Alle-indsatsen, og de yder ligeledes støtte til foreningskontingentet og i de fleste tilfælles også støtte til nødvendigt udstyr. Nedenfor finder du en oversigt over de 9 kommuner.

 

København
Indsatsen hedder: FritidsGuiderne
Du kan læse mere om indsatsen på kommunens hjemmeside.
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk

Frederiksberg
Indsatsen hedder: Plads til Alle/FritidsGuiderne
Du kan læse mere om indsatsen på kommunens hjemmeside.
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Århus
Indsatsen hedder: ForeningsMentor
Du kan læse mere om indsatsen på kommunens hjemmeside.
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk


Roskilde
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Du kan læse mere om indsatsen på kommunens hjemmeside.
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk

Odense
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Du kan læse mere om indsatsen på kommunens hjemmeside.
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Helsingør
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Du kan finde ansøgningsskema samt kontaktoplysninger på kommunens tovholder for indsatsen på kommunens hjemmeside
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Kolding
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk


Brøndby
Indsatsen hedder: Følgevensordning
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Hvidovre
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Her kan du læse mere, hvis du vil være frivillig, er henviser eller blot vil vide mere. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk

 

Udover ovenstående ni kommuner kører indsatsen i yderligere fem kommuner, hvor indsatsen bæres af Red Barnets lokalforening. 


Billund

Indsatsen hedder: Plads til Alle
Vil du vide mere, finder du kontaktoplysninger på lokalforeningens hjemmeside. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk


Faaborg-Midtfyn

Indsatsen hedder: Plads til Alle
Vil du vide mere, finder du kontaktoplysninger på lokalforeningens hjemmesideDu kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Holbæk
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Vil du vide mere, finder du kontaktoplysninger på lokalforeningens hjemmeside. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Kalundborg
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Vil du vide mere, finder du kontaktoplysninger på lokalforeningens hjemmeside. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk
 

Kerteminde
Indsatsen hedder: Plads til Alle
Vil du vide mere, finder du kontaktoplysninger på lokalforeningens hjemmeside. Du kan også skrive til pladstilalle@redbarnet.dk