Mød vores frivillige


Lene, lejrleder og leder af familieoplevelsesklub i Randers

Fakta

  • Lene Damgaard
  • Frivillig lejrleder og leder af familieoplevelsesklubben i Randers
  • Har været frivillig i Red Barnet siden marts 2015 

Hvad laver du som frivillig?

Mit arbejde som lejrleder går ud på at finde en lejr og et team af frivillige, der er godt sat sammen. Jeg står også for kontakt til familierne, der skal med på lejren, og sørger for at hele ugen hænger sammen.

Som leder af oplevelsesklubben har jeg det overordnede overblik over aktiviteterne. Jeg er med til at rekruttere og oplærer de frivillige, og så deltager jeg stort set på alle turene. Man får et fantastisk forhold til familierne, når man er med ude, og det sætter jeg meget pris på.

Hvorfor blev du frivillig i Red Barnet?

Jeg blev frivillig, fordi jeg var kommet til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde overskud til at gøre noget for andre. Mit hjerte brænder for at hjælpe de udsatte og sårbare i samfundet. I Red Barnet kan jeg lave noget frivilligt arbejde, som giver mening for mig, og som gør en forskel for mennesker.

Hvad giver det dig at være frivillig?

Det giver mening for mig at gøre noget godt for andre, som har det svært. Det gør mig godt tilpas at mærke, at en lille ting jeg gør, kan betyde meget for andre.

Hvad får du ud af at være frivillig i Red Barnet?

Jeg får rigtig meget ud af samværet med de andre frivillige. Både til dagligt og i vores regionsmøder og landsmødet. Det giver en god mening at møde de andre frivillige og kunne erfaringsudveksling med hinanden på tværs af lokalforeningerne.

Hvad har gjort særligt indtryk på dig som frivillig?

Den største oplevelse var min første familielejr sidste sommer. Det gjorde stort indtryk at se de her familier, som tog et fantastisk ejerskab til lejren. Vi havde lavet et kæmpe program, men måtte reducere kraftigt i det, da vi oplevede, at familierne var meget aktive selv, og der kom et rigtig godt sammenhold i mellem dem. Det var en fantastisk oplevelse af være med til at give de her familier nogle rigtig de stunder sammen med hinanden.

Hvilke råd har du til andre, som overvejer at blive frivillige i Red Barnet?

Man skal sætte sig ind i det område, man gerne vil arbejde inden for. Det er vigtigt, at man også finder et område, hvor man selv får noget tilbage. Man skal gøre det, fordi det giver mening, men også fordi, man selv brænder for det. Det gør, at man er mere autentisk i arbejdet og samværet med familierne.

Læs mere om Red Barnets frivillige

Mit hjerte brænder for at hjælpe de udsatte og sårbare i samfundet. I Red Barnet kan jeg lave noget frivilligt arbejde, som giver mening for mig, og som gør en forskel for mennesker.