København City Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til København City Lokalforening

Red Barnets lokalforening i København City består af en gruppe ildsjæle i alderen 20-57 med forskellige baggrunde. Vi brænder alle for at gøre en forskel for udsatte børn og deres familier i vores lokalområde. I City har vi valgt at støtte Red Barnets vision ved fokusere på fundraising, herunder at deltage i den årlige landsindsamling og være parat i tilfælde af, at Red Barnets katastrofealarm lyder og meget mere. Lokal foreningen involverer sig også på lokalt plan i at forbedre børns vilkår bl.a. gennem oplevelser og naturaktiviteter med udsatte børn. Her på siden kan du læse mere om vores nuværende faste aktiviteter.

Aktiviteter

Oplevelsesklub i Akacieparken og Nordvest-kvarteret, familieklub, familieferielejr, katastrofeberedskab, Fri For Mobberi, Børnestafetten, landsindsamling, fundraising osv.

Sociale aktivitete for børnene

Sociale aktiviteter i Red Barnet City foregår i Akacieparken, hvor vi har vores familieklub. Her har vi forskellige aktiviteter, der bliver planlagt fra år til år. Disse aktiviteter kan f.eks. være skovtur med deltagere fra Akacieparken og familieklubben sammen med Red Barnets naturvejleder Thor Hjarsen. Vi har i løbet af 2012 været i biografen sponseret af Cinamaxx. Derudover har vi holdt diverse værksteder til jul, påske og Halloween. Til disse arrangementer prøver vi at samarbejde med Red Barnets naturvejleder, da det er spændende for børnene at komme udenfor og lave nogle aktiviteter. Foreningen prøver i så vidt mulig omfang at inddrage forældrene i planlægningen af de årlige aktiviteter.

Derudover er vi med som frivillige på børnestafetten, hvor vi hjælper med det praktiske, hvilke skaber et godt samarbejde mellem de frivillige. Vi deltager også hvert år i landsindsamlingen, hvor vi støtter op om de koordinatorer og indsamlere, der melder sig til. Denne dag handler om at samle penge ind til et specifikt område ud i verden, hvor der er børn, som har brug for vores hjælp.

Derudover har foreningen et godt samarbejde med Mary Fondens projekt ”Fri For Mobberi” hvor vi er aktive for at få projektet ud til mange institutioner. Vi har også et katastrofeberedskab, hvor vi stiller indsamlingsbøsser ud, når der sker store katastrofer internationalt.

Der er hele tiden ideer i udvikling og som frivillig får du mulighed for at være med til, at børnene får det bedste ud af arrangementerne.

Frivillig i Red Barnet City

Som frivillig i Red Barnet City får du mulighed for at gøre en indsats for børn i København. Du får en mulighed for at være med til at arrangere arrangementer for børnene og deres forældre, her får du styrket din organisatoriske sans, dine kreative evner osv. Dog er foreningen også meget bevidst om, at de frivillige lægger et stort arbejde i de opgaver, de stiller op til, og du yder din del af arbejdet.

Som frivillig i Red Barnet vil du få muligheden for at komme på forskellige kurser indenfor det at være frivillig.

Om du er interesseret i at hjælpe med det praktiske eller fundraising eller selv vil udvikle og arrangere events i samarbejde med de øvrige frivillige i lokalforeningen, er du meget velkommen til at kontakte vores formand og høre mere om os.
Hvis du beslutter dig for at blive frivillig, vil du blive inviteret til at deltage i et intromøde, hvor du kan høre lidt om igangværende aktiviteter, samt få introduktionsmateriale til Red Barnet samt næste dato for møde i lokalforeningen. Alle i Lokalforeningen har indflydelse på vore aktiviteter – hos os får du al den indflydelse, du kan ønske dig! Vi har et godt sammenhold og er gode til at tage imod nye frivillige.

Praktiske oplysninger

Den sidste onsdag i hver anden måned holder vi møde fra kl. 18.00 – ca. 21.00 i Red Barnets lokaler på Rosenørns Allè. Vi indleder først med at spise sammen, hvorefter vi gør status på handlingsplanen, drøfter nye ideer og træffer beslutninger om diverse aktiviteter. For din egen og de andre medlemmers skyld forventer vi, at møderne prioriteres højt.

Vil du være frivillig hos Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet