Amager Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til Amager Lokalforening

Red Barnets lokalforening Amager består af en gruppe yderst engageret frivillige i alderen 20-60 år med forskellige baggrunde. Vi brænder alle for at gøre en forskel for udsatte børn og deres familier i vores lokalområde. I Aamager lokalforening har vi valgt at støtte Red Barnets vision og mission ved fokusere på oplevelser til familierne i området. Det gør vi ved at involvere os i og forbedre udsatte børns vilkår gennem forskellige oplevelser og naturaktiviteter. Her på siden kan du læse mere om vores nuværende faste aktiviteter.

Aktiviteter

Familieoplevelsesklub i Sundholmskvarteret og UrbanPlanen.

Vores egen genbrugsbutik der sælger lækkert kvalitetstøj, -legetøj og udstyr til børn i alderen 0-12 år.

Hvert år deltager vi i Red Barnets landsindsamling.

Sociale aktiviteter for børnene og deres familier

Sociale aktiviteter i Red Barnet Amager foregår i hele københavnsområdet, men vi holder til i Frivilligcenter Amager på Sundholmsvej.

I familieoplevelsesklubben har vi forskellige aktiviteter, der bliver planlagt fra år til år. Disse aktiviteter kan f.eks. være ture til attraktioner som den Blå Planet, en bowlingtur eller årstidsafhængige arrangementer såsom juleværksted og meget andet. Vores naturaktiviteter foregår på Amagerfælled i tæt samarbejde med vores naturvejledere.

Vores aktiviteter bærer præg af, at der skal være noget for alle og der skal være plads til alle, hvorfor vores aktiviteter er af meget varierende karakterer, hvor vi trækker på alle de frivilliges individuelle ressourcer. Aktiviteterne planlægges altid med børnene og familierne i centrum, da det er vores opgave at give dem en positiv og sjov fælles oplevelse. Vi inddrager også meget gerne forældrenes og børnenes ønsker i planlægningen af aktiviteterne.

I Amager er der altid mulighed og rum for udvikling af nye ideer, og som frivillig får du mulighed for at bringe dine ressourcer i spil og være med til, at børnene og familierne får det bedste ud af vores arrangementer.

I vores genbrugsbutik på Holmbladsgade 99 står vores de frivillige dagligt i butikken og tager hånd om de mange kunder. I de lækre butikslokaler sælges alt tøj, legetøj og udstyr til børn i alderen 0-12 år. Red Barnets BARN TIL BARN koncept er grundlæggende for vores arbejde i butikken, hvor alle børn og familier kan aflevere deres aflagte børnetøj, legetøj og udstyr. Alle varer i butikken sælges til gode priser til gavn for alle, men især økonomisk hårdt ramte familier i lokalområdet. 25 % af overskuddet til lokalforeningens aktiviteter, hvor vi styrker de mest udsatte børn og deres familier lokalt på Amager. Resten af overskuddet går til Red Barnets arbejde både nationalt og internationalt.

Landsindsamlingen er en af lokalforeningens store årlige begivenheder. Her hjælper alle frivillige, det de kan og vil. Forud for selve dagen ligger et stort koordineringsarbejde og et stort arbejde med at hverve flest mulige indsamlere.  Indsamlingsdagen er fyldt med hygge, socialt samvær og ikke mindst mange glade indsamlere.

 

 Økonomisk støtte

Lokalforeningen Amager har fået økonomisk støtte forskellige steder fra, hvilket vi er yderst taknemmelige for. Derfor skal der lyde en stor tak til:

  • Partnerskabet Urbanplanen
  • Amagerbro Helhedsplan for Sundholms- og Holmbladsgadekvarteret
  • Amager Vest Lokaludvalg
  • København Kommunes §18-midler
  • Plantorama Amager

Deres støtte har betydet, at vi i Amager Lokalforening fortsat kan sikre udviklingen af vores aktiviteter, hvilket både vi som frivillige, børnene og familierne sætter meget stor pris på.

For at sikre den fortsatte økonomiske sikkerhed har vi et fundraisingteam, der løbende søger midler til foreningen.

Frivillig i Red Barnet Amager

Som frivillig i Red Barnet Amager får du mulighed for at gøre en indsats for udsatte børn på Amager. Du får mulighed for at være med til at planlægge og afholde arrangementer for børnene og deres forældre, hvor du får mulighed for at få styrket din organisatoriske sans, dine kreative evner osv. Dog er foreningen også meget bevidst om, at de frivillige lægger et stort arbejde i de opgaver, de stiller op til, og at vi alle i fællesskab bidrager til arbejdet.

Som frivillig i Red Barnet vil du få muligheden for at komme på forskellige kurser, som er spændende og relevante, når man arbejder som frivillig.

Om du er interesseret i at hjælpe med det praktiske arbejde, fundraising eller selv vil udvikle og arrangere events i samarbejde med de øvrige frivillige i lokalforeningen, så er du meget velkommen til at kontakte vores formand og høre mere om os.

 

Vil du være frivillig hos Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet