Amager Lokalforening

Modelfoto: Red Barnet

Velkommen til Amager Lokalforening

Red Barnet Amager lokalforening er involveret i en bred vifte af aktiviteter inden for fundraising, fortalervirksomhed, samarbejde med erhverv og lokalt foreningsliv.

Amager lokalforening planlægger og afholder også sociale aktiviteter i arbejdet for børns ret til et godt børneliv - nationalt som internationalt. Frivillige i Red Barnet Amager arbejder bl.a. med at skabe netværk for og give oplevelser til udsatte børn og deres forældre, pt. i alt godt 75 børn og 50 familier, med bopæl i Storkøbenhavn, som af økonomiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke selv har overskud til aktiviteter i en trængt hverdag.

Vi driver to familieklubber for børn og deres enlige forældre

• En madklub med udgangspunkt i sund og ernæringsrigtig kost.
• En oplevelsesklub med netværksskabende aktiviteter for børn og forældre.

Udover de faste månedlige aktiviteter arrangerer vi fælles udflugter og lejrophold for familierne i det omfang, vi kan rejse midler nok til det.

Frivillige i Red Barnet Amager bidrager desuden til katastrofeindsamlinger, til Red Barnets årlige landsindsamling og med fortalervirksomhed for Red Barnet projekter som for eksempel Fri for Mobberi, der er udarbejdet i samarbejde med Mary Fonden.

Vi samarbejder med en række foreninger lokalt og kommunalt for sammen at løse fællesopgaver samt holde os ajour med nye tiltag i området.

Frivillig i Red Barnet Amager

Som frivillig i Red Barnet Amager får du mulighed for at gøre en indsats med lige dét, du brænder for og samtidig udfolde og udvikle dig organisatorisk, kreativt og personligt. Du får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter for frivillige, og du vil få tilbudt kompetenceudvikling, diverse kurser, faglig sparring o.m.m.
Hvad enten du vil hjælpe med de praktiske opgaver eller fundraising eller selv udvikle og arrangere events i samarbejde med de øvrige frivillige i lokalforeningen, er du meget velkommen.

Støt Red Barnet Amager

Du kan støtte vores arbejde med enkelt eller fast månedligt bidrag privat eller som erhverv (fradragsberettiget), eller du kan som virksomhed give dit CSR et boost og støtte med en aktivitet eller lignende. Kontakt formand Christian Wang Neesgaard for muligheder og yderligere information.

Vi kunne ikke lave alle vores aktiviteter uden støtte og opbakning fra det lokale erhvervs- og foreningsliv.

En stor tak til: Amager Bio Amager Bladet Citrix Systems Denmark ApS Coop Danmark A/S DBU Familierådgivningen Amager Field’s Shoppingcenter Frivilligcenter Amager fødevareBanken Københavns Universitet (KUA) og samarbejdspartnere Magnolo Gelato Mødrehjælpen Amager Podio Online workspace - og mange flere erhvervsstøtter og private hjælpere.


Følg os på Facebook

Vil du være frivillig i Red Barnet?

Som frivillig i Red Barnet kan du være med til at hjælpe udsatte børn og deres familier gennem en af Red Barnets lokalforeninger. Her kan du fx være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre.

Bliv frivillig hos Red Barnet